fredag 22 januari 2021

Haninge JO-anmäls

Foto: Arbetsmiljöverket

Rättvisepartiet Socialisterna JO-anmäler Haninge(s)tyrets halvering av kommunanställdas friskvårdsersättning


Haninge kommun har halverat friskvårdsersättningen till kommunens anställda, från 2000 kr till 1000 kr. Anställda upptäckte att det saknades pengar när de loggade in på kommunens friskvårdsportal efter nyår. Många anställda är i chock och överväger att avsluta sin friskvård då kostnaden blir för stor.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Arbetsmiljön är i fritt fall. Sänkningen av friskvårdsbidraget kommer att drabba alla kommunanställda, särskilt de med lägst lön som har tuffast arbetstempo. Mot bakgrund av att underbemanningen har förvärrats i hela kommunens välfärd och att 12-timmarspass införts i äldreomsorgen, så kommer denna halvering av friskvårdsbidraget att accelerera ohälsan och arbetsskadorna än mer, varnade Mattias Bernhardsson, organisatör på Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Haninge, i förra veckan.
Efter Rättvisepartiet Socialisterna slog larm om sänkningen har även andra partier såväl som lokaltidningen reagerat. Nu har Rättvisepartiet Socialisterna, efter en granskning av hur ärendet gått till, valt att JO-anmäla Haninge kommun.

fredag 15 januari 2021

Haninge sänker friskvården mitt under pandemin


Friskvårdsbidraget till kommunanställda halveras • Samtidigt går Haninge med rekordöverskott

Haninges S-C-L-KD-styre sänker friskvårdsbidraget för kommunens anställda från 2000 till 1000 kronor. Ett otroligt kortsiktigt beslut som kommer att påverka anställdas hälsa såväl som kommunens kostnader.

torsdag 31 december 2020

2020: Ett år som inget annat

Samhället skakades 2020 av en oemotsvarad kris; en pandemi och ett historiskt ekonomiskt ras, samtidigt som det extrema vädret varnade om en allt snabbare uppvärmning av Sverige och världen (Foto: Anna.psiaki / Wikimedia Commons).

Vinster gick före liv i pandemin


av Per Olsson
// Offensivs årskrönika
- - -
"I Sverige behöver man inte vara orolig för att bli smittad" (Folkhälsomyndigheten 13 februari)
På nyårsnatten 2019 var det ingen som kunde föreställa sig att 2020 skulle bli ett år som var totalt annorlunda än vad någon hade upplevt.
Två veckor innan årsskiftet, den 10 december, rapporterade 20 av 21 regioner (tidigare landsting) att man förväntar sig en ytterligare försämring av coronaläget innan ett möjligt vaccin ger en ljusning. Det är till de många som har dödats och smittats av coronaviruset våra tankar går när året ska summeras.
År 2020 blev ett år som inget annat. Samhället skakades av en oemotsvarad kris; en pandemi och ett historiskt ekonomiskt ras, samtidigt som det extrema vädret varnade om en allt snabbare uppvärmning av Sverige och världen.

onsdag 30 december 2020

Stridsfrågorna i Haninge 2021


Kampen fortsätter, trots eller utan pandemi

2020 var ett tufft år för många. Arbetslöshet, permitteringar, isolation från nära och kära samt förlust av nära och kära. Covid–19 blottade kapitalismens sjukdomstillstånd och statens roll, globalt och i Sverige; Regeringen valde att rädda storfinansen och de mest förmögna framför vård, beredskap, samhällsskydd samt arbetarklassens inkomster, hälsa och liv. 

I Haninge har S-C-L-KD-styret – trots coronakrisen – fortsatt nedskärningarna i välfärden, exempelvis i äldreomsorgen och även genomfört flera inskränkningar vad gäller demokratiska procedurer och insyn.

tisdag 29 december 2020

Mellandagsläsning: RS nya marxistiska studiematerialRättvisepartiet Socialisternas nya studiematerial för nya medlemmar 

Rättvisepartiet Socialisterna har nu färdigställt sju nya studiematerial för nya medlemmar:

onsdag 23 december 2020

Så minskar demokratin i Haninge

Foto: Natalia Medina

7 demokratiska inskränkningar 2019-2020 • "Haninges politiska styre bygger på folkförakt och inkompetens, två sidor av samma mynt"


Undan för undan har S-C-L-KD-styret i Haninge gjort inskränkningar i demokratiska rättigheter och procedurer samt den folkliga insynen. Inskränkningarna började redan våren 2019 som ett svar på protester mot sämre arbetsmiljö. Sen har inskränkningarna fortsatt. Detta skrivs det inget om i tidningarna. Inga presskonferenser hålls för att förklara varför.

Detta har hänt:

tisdag 22 december 2020

”Måste man vänta på en olycka innan man stoppar en olycka?”

”Det finns en lösning: håll framdörren stängd och låt folk gå på i bakdörrarna, eller flytta kortläsarna bakåt”, säger Petri Myllykoski (Foto: Natalia Medina).

Trafikfarliga plexiglas monterade på bussarna i Handen- och Tyresögaragen • Ljusreflektionerna "omedelbar fara för liv och hälsa"


av Robert Bielecki
// Artikel i Offensiv
- - -

När bussarna vid Hornsberg i Stockholm öppnade framdörrarna igen, framtvingat av bussföretagen och SL för att inte förlora intäkter (profiter över allt annat), lade Kommunal ett skyddsstopp. Detta med anledning av de plexiglas som reflekterar ljus och därmed skymmer sikten.

måndag 21 december 2020

Seko klubb 111 har vunnit flera viktiga segrar

Foto: Natalia Medina

Kämpande fack lönar sig • Året 2020 för Seko klubb 111


av Louise Strömbäck
// Artikel i Offensiv
- - -

Nu är avtalsrörelsen nästan över för i år, och ett nytt centralt avtal för spårtrafiken har skrivits under. Det hade kunnat vara betydligt bättre, och fackförbundet Seko uttrycker sig som att det skulle vara en seger att inte ens behöva varsla om strejk. Då undrar jag; hur mycket mer hade vi kunnat få om vi hade varslat eller, ännu bättre, faktiskt gått ut i strejk?

onsdag 16 december 2020

Kommer pandemilagen hjälpa eller stjälpa?

Foto: Regeringen

Regeringen och Folkhälsomyndigheten stoppar huvudet i sanden om de viktigaste åtgärderna som skulle behövts, som massiv upprustning av vården och gratis munskydd i kollektivtrafik samt affärer


av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv
- - -

Den 9 december meddelade regeringen att man skickar ut en remiss på en ny pandemilag på remissrunda, vars remisstid är två veckor. Men vad innebär en pandemilag egentligen?

måndag 7 december 2020

Polititikerna sänker äldreomsorgen mitt i pandemin

IVO har konstaterat stora brister vid äldreboenden i hela landet. Det leder till fler smittade och döda i covid-19 (Foto: Arbetsmiljöverket).

IVO kritiserar politikerna för otrygga arbetsformer, nedskärningar och att anställda tvinga jobba trots väntan på provsvar


av Robert Bielecki
// Artikel i Offensiv
- - -

Läs också: Därför drabbas Haninge hårdare av covid-19

Tyvärr är det ingen förvåning att läsa att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skarpt kritiserar äldrevården för att ha ”allvarliga brister”, speciellt under pandemin. Regionerna har ”inte tagit sitt huvudansvar för sjukvård av äldre under pandemin”. Det är ett resultat av årtionden av nedskärningar och privatiseringar, med sämre arbetsmiljö och sämre omsorg för brukarna som några av följderna.

onsdag 25 november 2020

Stoppa mäns våld mot kvinnor – digital demonstration idag kl 18!

Förra årets manifestation. Foto: Joanna Chichelnitzki

Antalet kontakter med Haninge kvinnojour har fördubblats under pandemin 


av Katja Raetz
// Artikel i Offensiv
- - -

Den 25 november är den internationella dagen för avskaffande av mäns våld mot kvinnor. I år, med de facto-demonstrationsförbud, anordnar Rättvisepartiet Socialisterna tillsammans med andra en digital demonstration för att synliggöra våldet mot kvinnor i pandemitider. Klicka HÄR för att vara med kl 18.00!
"Mäns våld mot kvinnor är en del av det strukturella kvinnoförtrycket som också inbegriper ojämlika löner med en genussegregerad arbetsmarknad, könsnormer, kvinnors högre andel av det obetalda hushållsarbetet och en manlig dominans i maktpositioner"
I och med pandemin har risken att utsättas för våld ökat när fler arbetar hemifrån, både genom att isoleras hemma med gärningsmannen och rent fysiskt tillbringa mer tid tillsammans, men också genom att hemarbetande eller permitterade kvinnor förlorar sitt sociala umgänge med kollegor. Det gör det också betydligt svårare för de våldsutsatta att söka hjälp. 


Kvinnojouren i Haninge har fått ta emot nästan dubbelt så många samtal och sms och mail varje vecka under pandemin jämfört medinnan. Från ca 25 kontakter i veckan till mellan 45-50 kontakter i veckan idag, berättar jouren i Mitt i Haninge.

tisdag 24 november 2020

Privata sjukförsäkringar ökar ojämlikheten

Foto: Arbetsmiljöverket

De med privata försökringar går före utan hänsyn till medicinska behov och medicinsk prioritering


av Robert Bielecki
// Artikel i Offensiv
- - -

Författaren och ekonomihistorikern John Lapidus visar i den nya rapporten Privata sjukförsäkringar bryter mot lagen utgiven av Katalys om hur de ”raserar den gemensamma sjukvårdsmodellen”.

Han inleder med att skriva: 

lördag 21 november 2020

Gratis vaccin åt alla – förstatliga läkemedelsbolagen!


Ett vaccin ska självklart vara gratis och inte en inkomstkälla för giriga, vinstrika läkemedelsbolag som har fått stora summor av skattebetalarnas pengar för att ta fram ett vaccin


av Per Olsson // Artikel i Offensiv
- - -

Samtidigt som antalet smittade och döda i covid-19 fortsätter att öka snabbt, globalt och i Sverige, kommer positiva nyheter om att flera vaccin kan finnas tillgängliga i början av nästa år.
"AstraZeneca kan komma att ta 20 procent mer betalt än vad det kostat att producera vaccinet"

fredag 20 november 2020

Seko stoppar MTR:s semestersabotage

MTR:s försök att tvångsförlägga semesterdagar har stoppats efter Sekos protester (Foto: Viktor Fremling).

Tvångsförläggning av semester stoppas efter protester från anställda och facket


av Louise Strömbäck
// Artikel i Offensiv
- - -

Under hösten har MTR försökt införa tvångsförläggning av semester under våren för de anställda inom Stockholms tunnelbana. Seko, som organiserar personalen i tunnelbanan, sade ifrån skarpt och MTR tvingades till slut att backa.
MTR har vid flera tillfällen de senaste åren försökt införa tvångsförläggning av semesterdagar för allt fler anställda; bland annat har sparade semesterdagar från tidigare år lagts ut med hänvisning till att arbetarna inte själva ansökt om ledighet för de dagarna under huvudsemesteransökan.

torsdag 12 november 2020

Tre år efter metoo: Kvinnokampen långt ifrån över

Polska kvinnokampen blockerar en gata i Krakow i slutet av oktober 2020 i protest mot regeringens attacker på aborträtten (Foto: CC).

Metoo har ökar anmälningsbenägenheten för våld i nära relationer  Nya vågor av kvinokamp globalt


av Katja Raetz
// Artikel i Offensiv
- - -

Under hashtaggen metoo spreds hösten 2017 miljontals berättelser som visade den enorma omfattningen av sexuella trakasserier och övergrepp som kvinnor världen över upplever.

fredag 6 november 2020

Kompi(s)affärernas Haninge

Foton i montage: Natalia Medina, Linda Håkansson

Förre S-politikern Ilija Batljan gräver guld i S-styrda Haninge • Tillskansat sig avtal för en stor del av kommunens bostads- och centrumutveckling i tre av de fyra största stadsdelarna Jordbro, Västerhaninge och Brandbergen


av Mattias Bernhardsson
// Artikel i Offensiv
- - -

"Vi fortsätter att stärka vår position i Stockholmsregionen och i Haninge kommun", skriver Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) i ett pressmeddelande om att de ska bygga 409 lägenheter i centrala Brandbergen i Haninge kommun. Med en beräknad avkastning på 4,5 procent väntas projektet ge en vinst till SBB på 36 miljoner kronor.

tisdag 3 november 2020

Föräldrar överklagar Haninges beslut att stänga barnomsorg på obekväm arbetstid

Från vänster: Alejandra Alvarez Gustafsson, Josefin Tranbäck, Sara Myrsell, Noemi Degerström och Marcella Valenzuela tar strid för rätten till kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid.
Foto: Mattias Bernhardsson 

Kommunen efter Rättvisepartiet Socialisternas artikel: "alternativen till Nattugglan behöver utredas vidare"

Föräldrar tar strid mot nedläggning av Nattugglan, kommunens barnomsorg på obekväm arbetstid i Haninge som finns i centrala Handen. I torsdags förra veckan samlades föräldrar som har barn i Nattugglan, de flesta vårdanställda, för ett arbetande möte mot nedläggningen:

måndag 2 november 2020

FILM: Rädda Haninges skogar


Visste du att Tyrestaskogen och andra skogar i Haninge hotas av skövling? Visste du att flera skogar vid Årsta havsbad måste skövlas när kommunen bygger rikemansreservatet "Haninge sjöstad"? Visste du att vi kan bygga bostäder – för vanligt folk – utan att offra naturen? 

torsdag 29 oktober 2020

Trängseln är inte arbetarnas fel


Svar på högerns klassförakt, skuldbeläggning och ”vi har inte råd”-mantra 


Av Robert Bielecki
// Artikel i Offensiv
- - -

Den senaste tiden har debatten om kollektivtrafiken gått het i media – men av fel orsaker. Klassförakt, skuldbeläggning och ”vi har inte råd”-mantra från högern har fått gå oemotsagd.
"Under våren var det hela 93 procent av LO-anslutna arbetare som inte kunde jobba hemifrån, vilket är 1,4 miljoner människor"

tisdag 27 oktober 2020

Vårdanställda i chock: Haninge(s)tyret stänger barnomsorg på obekväm arbetstid


Haninge stänger Nattugglan och slår undan benen på samhällsbärande arbetare

”Grund- och förskolenämnden beslutar om att avveckla Nattugglan som bedriver omsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi”. Beslutet har kommit som en chock för anställda och föräldrar.
– De flesta av oss föräldrar är vårdpersonal som redan har gått igenom massor under pandemin och vi har varit beroende av Nattugglan för att kunna finnas till under coronakrisen, säger Alejandra Alvarez Gustafsson, som av en slump fick höra om beslutet om avveckling.