tisdag 14 januari 2020

Rekordlågt stöd för regeringens högerpolitik


Endast en av tio väljare tycker att regeringen(s) politik är bra • Pengar går till militär och de superrika medan krisen i välfärden fördjupas


av Per Olsson
- - -

Nu har det gått ett år sedan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna gemensamt presenterade en “Sakpolitisk överenskommelse” innehållande 73 punkter. Överenskommelsen, som kom att döpas till Januariavtalet, var ett nyliberalt dokument och markerade en kraftig högervridning av den regeringspolitik som stundade och som under året blivit ytterst impopulär. Även om det ännu inte gett tydliga avtryck i aktivitet och förändrad medvetenhet varslar det ökade missnöjet om nya svängningar i opinionen, fler protester och politiska stormar.
"Det första året med den nya S-ledda regeringen har varit ett år av en allt värre högerpolitik, skuldbeläggning av förorter och flyktingar, ökade klyftor, fördjupad välfärdskris och stödet till Socialdemokraterna har rasat till historiskt låga nivåer"
En vecka efter att januariavtalet undertecknats utsåg riksdagen Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven till ny statsminister och en S-MP-regering bildades med Januariavtalet som grund. I riksdagens omröstning var det Vänsterpartiets nedlagda röster som fällde avgörandet.

måndag 13 januari 2020

Riv Fort Europas dödliga flyktingmurar


20 000 människor på flykt har drunknat i Medelhavet • EU betalar diktaturer och miliser för att stoppa flyktingar

av Per Olsson
- - -

De mångmiljardbelopp som EU har betalat ut för att stoppa flyktingar från att nå Europa har gött Libyens miliser och människosmugglare. Det avslöjas på nytt i en granskning som nyhetsbyrån Associated Press (AP) har gjort.
"I de flyktingförvar som miliserna driver är villkoren helvetiska. Flyktingar utsätts för tortyr och sexuella övergrepp, och hålls som gisslan i väntan på att de eller familjemedlemmarna ska betala den lösensumma som bödlarna kräver"
När EU för ett par år sedan gav Libyens så kallade regering och myndigheter uppdraget att bli Fort Europas gränsvakter gjordes utfästelser att det ekonomiska stödet inte skulle gå till landets miliser och att en del av pengarna skulle användas till att förbättra villkoren för de flyktingar som befinner sig i Libyen. Men det motsatta har skett. EU:s outsourcing av flyktingmottagandet och Fort Europas utvidgning blev till en exploateringscykel som även inkluderar att flyktingar i Libyen säljs som slavar.

torsdag 19 december 2019

Nyårslöftet: Kampen mot Haninges höger(s)tyre kommer att fortsätta


S-styrets arbetarfientliga politik i Haninge har mött motstånd

av Mattias Bernhardsson,
organisatör Rättvisepartiet Socialisterna Haninge
- - -

Med Socialdemokraterna vid makten i Haninge efter valet 2018 (tillsammans med C, L och KD) har välfärden attackerats hårdare och mer skoningslöst än tidigare.

Under året har Rättvisepartiet Socialisterna tagit striden mot det förödande högerstyret på punkt efter punkt:
"Kommun(s)tyrets attacker på ungas möteslokaler, kultur, fritid, idrott och föreningsliv – såväl som deras nedskärningar på skolan och socialtjänsten – hjälper kriminella gäng att rekrytera fler unga"
Kommunstyret attackerar nu också ungas idrottsutövning: De tar bort 0-taxan (avgiftsfria hallar och lokaler för ungas idrott) och tar bort finansieringen för Sportoteket (gratis låneuthyrning för ungas idrotter) – beslut som kommer att slå mot de barn och unga vars föräldrar har absolut minst i plånboken.

fredag 13 december 2019

Vi behöver ett vårduppror mot jobbslakten

Det krävs ett landsomfattande vårduppror – kan startskottet bli den 14 decembers vårdprotester? (Foto: Natalia Medina)
Demonstration mot varslen i vården: Lördag kl 12 på Mynttorget


av Katja Raetz,
specialistsjuksköterska
- - -

Varslen på sammanlagt 1 350 tjänster på tre olika sjukhus i region Stockholm har fått många människor att reagera på vad det är som händer inom vården. Det är bara en del av de många neddragningar som har ägt rum de senaste åren.

torsdag 12 december 2019

Nej till privata vinster på skyddade boenden för våldsutsatta

Allt fler skyddade boenden släpps ut på den ”fria marknaden” och privatiseras – vilket försämrar verksamheterna (Foto: Liv Shange Moyo).
Haninge och flera andra kommuner upphandlar skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor till vinstdrivande företag


av Louise Strömbäck 
- - -

När marknaden styr kan man göra vinst på vad som helst, och mäns våld mot kvinnor är inget undantag i Sverige. Flera kommuner, inklusive Haninge, har upphandlat så kallade skyddade boenden för kvinnor, samtidigt som allt fler kvinnojourer med långvarig realkompetens tvingas stänga sin verksamhet. (Läs Rättvisepartiet Socialisternas protestbrev till Haninge kommun här)
"Att välja en marknadsmodell för skyddade boenden med vinstdrivande företag istället för att samarbeta med existerande kvinnojourer är ett rent ideologiskt beslut. Det går ut på att allt ska göras vinst på, däribland våld mot kvinnor"
Under 2018 dödades 22 kvinnor av en manlig partner eller expartner. I år kommer siffran att bli minst lika hög. Samtidigt försvinner kvinnojourernas möjligheter att hjälpa våldsutsatta kvinnor alltmer. Systemet för statsbidrag till ideella organisationer som jobbar med brottsoffer ska förändras, vilket kommer att påverka kvinnojourerna negativt.

onsdag 11 december 2019

Skrota Förbifarten för klimatet och våra barns framtid

Foto: Kim Hansen
Världens dyraste motorvägsprojekt Förbifart Stockholm slukar 38 miljarder kronor som borde gått till utbyggd kollektivtrafik


av Julia Engström
- - -

Förbifart Stockholm beräknas kosta skattebetalarna cirka 38 miljarder kronor. Detta är pengar som hade kunnat användas för att till exempel rusta upp och bygga ut kollektivtrafiken samt gång- och cykelbanor.
När trängselskatterna infördes hoppades många att pengarna skulle gå till utbyggd kollektivtrafik – vilket också utlovades inför folkomröstningen 2006 – men nu väntas de istället finansiera ett gigantiskt vägprojekt. 

torsdag 5 december 2019

De osäkra jobben blir både fler och mer osäkra

Foto: Mia Åkerström
Andelen personer med en visstidsanställning har ökat med 29 procent


av Louise Strömbäck
- - -

Arena idé har tagit fram en rapport som visar att antalet osäkra anställningar ökar och att de anställningar som är mest osäkra också är de som ökar mest.
"De osäkra anställningsformerna kommer ur nyliberalismen och är en metod att göra största möjliga vinst på arbetarnas bekostnad"

tisdag 3 december 2019

Protest mot fritidsgårdsnedläggningarna i Haninge

Foto: Mattias Bernhardsson
Rädda Barnen kritiserar "barnrättskommunen" Haninge när hälften av fritidsgårdarna stängs

Idag organiserade ungdomar från Lyckebygården en protest mot Haninges nedläggning av deras fritidsgård samt tre andra fritidsgårdar. Den 23 oktober beslutade Idrotts- och fritidsnämnden i Haninge att lägga ned fyra av kommunens åtta fritidsgårdar. Det är S-C-L-KD-styret som alltså lägger ned fritidsgårdarna i Lyckebyn, Dalarö, Vendelsömalm och Tungelsta. Helt utan dialog med varken ungdomar eller fritidsledare.

söndag 1 december 2019

Var tionde barn lever i fattigdom

Ett barn i fattigdom är ett för mycket. I de extrema klassklyftornas Sverige lever en av tio i fattigdom (Foto: Public domain).
År av växande klassklyftor och ökad ojämlikhet har resulterat i att skillnaderna växer mellan barnfamiljernas standard


av Per Olsson
- - -

”Det sägs att ett samhälles chans till hållbar utveckling och stabilitet avgörs av hur väl det tar hand om sina barn. Om det stämmer bör vi oroa oss för Sveriges framtid”, skriver Majblomman i sin nya rapport om barnfattigdom, Spelar det roll?

Majblomman efterlyser ”fler långsiktiga satsningar inom offentlig sektor” och ”förebyggande sociala investeringar på bred front för att ge alla barn i Sverige det de har rätt till”, vilket kräver en helt annan politik än den högerpolitik som regeringen och kommunerna bedriver.

"Det skulle kosta omkring 15 miljarder kronor att avskaffa barnfattigdomen i Sverige. Det är lika mycket som rut- och rot-avdragen kostar och betydligt mindre än de 20 miljarder kronor som militären får i extra påslag under de närmaste åren."
Nästan vart tionde barn i Sverige lever i fattigdom, eller i vad både Majblomman och Rädda Barnen betecknar som ekonomisk utsatthet. Sannolikt är den siffran, från 2016, betydligt högre, då barn som kom till Sverige år 2015 inte är inräknade. Varken asylsökande eller de papperslösa ingår i statistiken.

fredag 29 november 2019

Manifestation för trygghet i Jordbro

Några av Jordbros eldsjälar ute och kampanjar för trygghetsåtgärder, bland annat Jean Eliasson och Silvia Tipan.
Manifestation för trygghetsåtgärder i Jordbro centrum på lördag

Allt fler jordbrobor känner en större otrygghet i sin egen kommundel. Allt fler vågar inte gå till Jordbro centrum på kvällen. Rädslan för gäng, droghandel och att utsättas för rån har slagit rot efter åratal och även decennier av politikernas nedmontering av service, skola, idrotts- och föreningsliv samt satsningar i den fysiska miljön.

Rättvisepartiet Socialisterna – som har kämpat för akuta trygghetsåtgärder i Jordbro under flera års tid – samlar till en manifestation för trygghet i Jordbro centrum kl 11 på lördag.

tisdag 26 november 2019

Vi behöver en revolt mot mäns våld mot kvinnor

Foto: Mattias Bernhardsson
Att hela 34,4 procent av kvinnor i åldern 20-24 år i Sverige uppger att de upplevt sexuella övergrepp (BRÅ) är en alarmklocka

Igår på Internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor hölls demonstrationer runt i världen. I Stockholm samlade Rättvisepartiet Socialisterna, Unga socialister och Socialistiska feminister till manifestation. Slussen lös upp av tända marschaller, ur högtalaren hördes musik och sång av Derlyflow samt tal. Manifestationen berörde de stora revolterna mot både kvinnoförtryck och nyliberalismen runt om i världen samt ojämlikheten och våldet mot kvinnor i Sverige.

torsdag 21 november 2019

Kommunal, hjälp oss ta strid mot 12-timmarspassen


Öppet brev: 38 kommunalmedlemmar vill att ledningen tar fajten mot 12-timmarspassen i Haninges äldreomsorg

Kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg har samlat 170 undersköterskor och vårdbiträden – en majoritet av de anställda på Haninges vård- och omsorgsboenden i Handen, Vendelsö, Västerhaninge, Tungelsta och Dalarö. Tre demonstrationer har hållits utanför kommunhuset, flera anmälningar har gjorts till Arbetsmiljöverket och över 15 debattartiklar samt även ett massivt upprop har publicerats i lokaltidningen Mitt i Haninge. Kampanjen har pressat fram att det – på pappret än så länge – nu finns en majoritet i kommunfullmäktige för att ta bort 12-timmarspassen. Kampanjen och den massiva kritiken har också inneburit att äldreförvaltningschefen tvingats lämna sin tjänst. Men 12-timarspassen är fortfarande kvar.
Idag publicerar vi ett öppet brev av inte mindre än 38 medlemmar i Kommunal sektion Sydost som vill att ledningen hjälper de anställda att ta strid mot 12-timmarspassen.

Öppet brev:

måndag 18 november 2019

Ta kamp för att förebygga våldtäkter och sexuella övergrepp


Samtyckelagen steg i rätt rikting men räcker inte

av Louise Strömbäck
- - -

I maj 2018 röstade den svenska riksdagen igenom en ny lag om sexuellt samtycke, vilket innebär att det måste finnas samtycke för att sex ska vara lagligt. Innan lagen infördes var det upp till offret att bevisa att det hade varit ofrivilligt, en viktig faktor som nästan alltid ledde till att våldtäktsmän friats.
"Under 2018 uppgav 34,4 procent av alla kvinnor mellan 20 och 24 år att de upplevt sexuella övergrepp"
Den nya lagen definierar fler sexuella handlingar som kriminella och inför två nya brott; oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Man kan dömas för dessa brott även om man inte visste eller hävdar att man inte visste att man gjorde någonting fel.

fredag 8 november 2019

Äldrechefen bakom 12-timmarspassen får sparken

En av höstens demonstrationer mot 12-timmarspass utanför Haninge kommunhus
Rättvisepartiet Socialisterna: Nu måste 12-timmarspassen tas bort och även de ansvariga politikerna avgå

”Nuvarande socialchefen Siw Lideståhl tar nu över som social- och äldredirektör i den nya förvaltningen, medan den nuvarande äldreförvaltningschefen Eva Ingemarsdotri lämnar Haninge kommun”, rapporterar Mitt i Haninge.

Men det ligger mer under ytan bakom äldrebasens avgång än sammanslagningen av förvaltningarna

torsdag 7 november 2019

Kampanj för trygghetsåtgärder i Jordbro

James Hogg, Robert Bielecki, Jean Eliason och Julia Engström är några som är ute i Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj 
Kampanjmöte om kampen för trygghetsåtgärder i Jordbro

Rättvisepartiet Socialisterna kampanjar för fullt för akuta trygghetsåtgärder i Jordbro. Ikväll hålls ett kampanjmöte hur centrumägaren och Haninge kommun kan pressas att ta sitt ansvar.

Rättvisepartiet Socialisterna har också startat en särskild namninsamling för trygghetsvärdar – ett krav som blivit centralt efter att kriminella hotat och försökt utpressa en frisörsalong i Jordbro och Rättvisepartiet Socialisterna reagerade genom att mobilisera många jordbrobor att stödklippa sig.

torsdag 31 oktober 2019

Nu måste Kommunal ta fajten

– Nu gäller det för gräsrötterna att se till att ledningen inte sviker igen, säger bussföraren och huvudskyddsombudet Petri Myllykoski (RS). Foto: Natalia Medina.
Bryt märket och ta strid för de lågavlönade


av Per Olsson
- - -


Efter att Kommunal och Pappers har valt att inte ingå i LO:s så kallade samordning finns större förutsättningar att bryta det ”märke” som arbetsgivarna och fack inom industrin ensamma sätter och som blir till ett lönetak för övriga fack.

onsdag 30 oktober 2019

Avgiftsfri kollektivtrafik fullt möjligt

Robert Bielecki (RS)
Robert Bielecki (RS)
Upphandlingssystemet, dyra privata utförare, konsulter och byråkrati äter upp SL:s pengar

av Robert Bielecki
- - -

Kollektivtrafik är en nödvändighet för främst låginkomsttagare för att kunna ta sig till jobb och skola, till fritidsaktivitet och kulturverksamhet. Men priset höjs nästintill årligen i storstäderna, och det kraftigt över konsumentprisindexet (KPI, den privata konsumtionens prisutveckling). Samtidigt gör de privata utförarna miljardvinster.

tisdag 29 oktober 2019

Rättvisepartiet Socialisterna överklagar nedläggning av fritidsgårdar


S-C-L-KD-styret lägger ned fritidsgårdarna i Lyckebyn, Dalarö, Vendelsömalm och Tungelsta • Nu överklagas Idrotts- och fritidsnämndens beslut

Den 23 oktober beslutade Idrotts- och fritidsnämnden i Haninge att lägga ned fyra av kommunens åtta fritidsgårdar.
Julia Engström (RS)
– Det är en oemotsvarad slakt av kommunens fritidsverksamhet. Ärendet har inte beretts ordentligt, varken dialog eller samråd med berörda har ägt rum och ingen konsekvensanalys har gjorts, säger Julia Engström från Rättvisepartiet Socialisterna som överklagar nedläggningarna.
Ur överklagan enligt laglighetsprövning:

måndag 28 oktober 2019

Vi kräver trygghetsvärdar i Jordbro centrum

Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisterna och de hotade frisörerna kräver trygghetsvärdar • Centrumägaren Samhällsbyggnadsbolagen i Norden AB håvade in 893 miljoner kronor i hyresintäkter första halvåret

"Den senaste tidens utpressning, mordhot och flertalet vandaliseringar som riktats mot Masih Salong & Barbershop i Jordbro centrum är inte ett engångsproblem. Det är en vardaglig verklighet som har eskalerat. Många barnfamiljer, äldre och vanliga jordbrobor vågar inte längre röra sig i centrum dagtid, än mindre kvällstid. Utpressning, hot, våld, rån och drogförsäljning har förvandlat Jordbro Centrum till ett av länets otryggaste platser. Avsaknaden av belysning och trygghetsvärdar samt det allmänna förfallet har lämnat centrumet öppet för kriminella".

Så inleds den namninsamling med krav på trygghetsvärdar som startats av Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna som i förra veckan mobiliserade många jordbrobor att stödklippa sig och stödja de hotade frisörerna i Jordbro centrum.

– Ilskan är stor i Jordbro över den ständiga otryggheten i allmänhet och de kriminellas attacker mot frisörerna i synnerhet. Det är dags att både Haninge kommun och centrumägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tar sitt ansvar för tryggheten. Ett bolag som drar in 893 miljoner kronor i hyresintäkter på bara ett halvår borde inte ha några som helst problem att anställa trygghetsvärdar, säger Mattias Bernhardsson (RS) som tillsammans med de utsatta frisörerna nu kräver att det anställs trygghetsvärdar som verkar i centrumet både dag- och kvällstid.

fredag 25 oktober 2019

Skamlig dimridå om 0-taxan


S-C-L-KD-styret lovade att dra tillbaka förslaget att ta bort 0-taxan för barn och ungas idrott – sen smög de in slutdatum i beslutet
Julia Engström (RS)
 – Det är riktigt lågt att kommunstyret inte vågar stå för sina beslut. Att ta bort 0-taxan, sen ljuga om det, kamouflera allt med kryptiska beslutshandlingar och hoppas att ingen kommer syna bluffen – det är riktigt folkförakt, säger Julia Engström från Rättvisepartiet Socialisterna som befann sig på Idrotts- och fritidsnämndens möte i onsdags.
I tisdags publicerade Rättvisepartiet Socialisterna en artikel om att kommunstyret tar bort 0-taxan för barn och ungas idrott i Haninge. I artikeln redovisade vi hur stor kostnadsökning detta skulle innebära för varje idrottsförening. 
Ganska snart började politiker från Socialdemokraterna och Liberalerna att hävda att Rättvisepartiet Socialisterna hade fel: Förslaget hade ”dragits tillbaka” efter ett möte med Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott (AU). 
"På en direkt fråga om 0-taxan tas bort svarade nämndordföranden Göran Florén (L) ”Nej”. Men det var en lögn"
Men på nämndmötet bara en dag senare så var ärendet kvar på dagordningen. På en direkt fråga om 0-taxan tas bort svarade nämndordföranden Göran Florén (L) ”Nej”. Men det var en lögn.