tisdag 23 april 2019

Avverkningar i Tyresta naturreservat utreds som miljöbrott

Mattias Bernhardsson visar skogsmaskinernas körskador i Tyresta naturreservat
Skogsmaskiner kör bara stenkast från tjäderspelplatser och häckande duvhök

Kampen mot avverkningar i Tyresta naturreservat fortsätter. Dessa nya bilder visar förödelsen i den södra delen av naturreservatet där mångmiljonären Karin Linnéa Mattsson Nordin och hennes bolag KMN Förvaltning AB nu är i gång att skövla stora naturvärden – ett resultat av att Länsstyrelsen klubbade en skötselplan som ger rätt att bedriva skogsbruk mitt i naturreservatet.

– Det är stora körskador efter skogsmaskinerna som plöjt fram här bara stenkast från tjäderspelplatser och häckande duvhök, visar Mattias Bernhardsson, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap.
Rättvisepartiet Socialisterna har polisanmält avverkningarna och ”basvägarna” med stöd av Miljöbalken, 12 kapitlet 6§. Markägaren har varken anmält vägdragningarna eller avverkningarna till Skogsstyrelsen, vilket det är lag på.
Från den 1 april 2014 förtydligades föreskrifterna och de allmänna råden till Miljöbalken, 12 kapitlet 6§. Det betyder bland annat att även dragningen av vissa basvägar kan vara anmälningspliktiga.
För skogsbruket gäller de regler som finns i både Skogsvårdslagen och Miljöbalken. Generellt träder Miljöbalken in när en skogsaktivitet “kan komma att väsentligt ändra naturmiljön”. Sådan påverkan ska anmälas för samråd sex veckor innan arbetet börjar.
Den nya bilderna har även skickats till polisen som utreder miljöbrott.

Nästan 3000 har hittills skrivit under namninsamlingen som bland annat kräver nya skötselregler som inte tillåter skogsbruk. ■

Så här kan du agera mot avverkningarna:

Skriv på namninsamlingen här

• Maila Stiftelsen Tyrestaskogen [som förvaltar skogen och skrev förslaget till skötselregler]:
info@tyresta.se

• Maila Länsstyrelsen [som klubbade skötselreglerna]:
stockholm@lansstyrelsen.se

• Maila Haninge kommun [som borde agera]:
haningekommun@haninge.se

• Ring KMN Förvaltning AB [som äger den södra delen av reservatet och avverkar]:
+4686620680

• Stöd kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap på Swishnummer 123 560 72 47 🌲

Fler artiklar om avverkningarna i Tyresta:

> RS debattartikel i Mitt i Haninge
> RS replik på VD:n för Stiftelsen Tyrestaskogen
> Tidningen Syre om avverkningarna
> Tidningen Natursidan om avverkningarna

Kamp lönar sig:
Artiklar om miljösegrar i Haninge finns här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.