onsdag 19 juni 2019

Vi överklagar nedläggning av Familjecentralerna

Julia Engström talar om namninsamlingen för Familjecentralerna på ett av Rättvisepartiet Socialisternas torgmöten i Jordbro 
Rättvisepartiet Socialisternas överklagan av nedläggning av Familjecentralen i Jordbro och Brandbergen
Igår beslutade Socialnämnden att slå ihop och flytta kommunens två enda familjecentraler och öppna förskolor från Brandbergen och Jordbro till centralorten Handen. 
Mattias Bernhardsson (RS)
– Ärendet har inte beretts ordentligt, inte varit uppe i kommunfullmäktige, ingen konsekvensanalys är gjord, inga samråd har hållits och beslutet ska verkställas redan i september, säger Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna som startat en namninsamling och nu även överklagat beslutet.
Ur överklagan:

tisdag 18 juni 2019

Växande upprop mot 12-timmarspass i Haninges äldreomsorg

Några av de många anställda aktiva i kampanjen mot 12-timmarspassen.
Foto: Mattias Bernhardsson
42 procent av personalen i öppen protest mot slavliknande scheman

I skrivande stund har 42 procent av kommunens anställda undersköterskor och vårdbiträden på samtliga kommunens vård- och omsorgsboenden i Handen, Vendelsö, Västerhaninge, Tungelsta och Dalarö har nu ställt sig bakom uppropet och det växer. Uppropet är historiskt; Aldrig tidigare har så många anställda i Haninge slutit upp i en gemensamt protest.
Mattias Bernhardsson (RS)
– I princip alla anställda är emot de obigatoriska 12-timmarspassen. Det finns en viss rädsla att man kan bli bestraffad av förvaltningen på olika sätt om man protesterar öppet. Men fler och fler struntar nu i den rädslan. Och ju fler som protesterar, desto starkare står varje enskild anställd, säger Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg.
Är du anställd i Haninges äldreomsorg och vill gå med i kampanjen och/eller ställa dig bakom uppropet? Maila oss på rs.haninge@socialisterna.org.

Uppropet:

tisdag 11 juni 2019

Rekordstora sparkrav i Haninges välfärd – här slår nedskärningarna 2020


Nedskärningar på upp till 163 miljoner kronor på bland annat skola, äldre, funktionsnedsatta och ungas fritidsverksamheter

Haninges högerstyre (S, C, L och KD) drev under gårdagens budgetfullmäktige igenom en budget för 2020-2021 som kommer att innebära ännu större nedskärningar på bland annat skola, äldre, funktionsnedsatta och ungas fritidsverksamheter.

måndag 10 juni 2019

Rädda Familjecentralen i Jordbro och Brandbergen


Jordbro och Brandbergen förlorar familjecentral, öppna förskolan och BVC • Skriv under namnsamling och kom på kampanjmöte mot nedskärningarna

Haninges styrande politiker vill flytta Familjecentralen samt öppna förskolan i både Jordbro och Brandbergen till Handen. Argumentet är att eftersom landstinget flyttar BVC i Jordbro och Brandbergen till Handen så måste Familjecentralerna och öppna förskolorna – som de delar lokal med – flytta med. 
Ett förödande beslut av landstinget blir argumentet för ännu ett förödande beslut av kommunen.

onsdag 5 juni 2019

Klassklyftorna ökar

Foto: CC
Den relativa fattigdomen i Sverige har ökat med 60 procent under 2000-taletAv Robert Bielecki
- - -

Förstärkta inkomstskillnader och försämringar för barnfamiljer som har det sämst. Det är några av slutsatserna i Rädda Barnens rapport om ekonomisk utsatthet.
"Den allt mer parasitära och utsugande kapitalismen, som piskas på av de etablerade partierna i Sverige genom inte minst januariavtalets ruttenhet, leder allt fler mot ruinens brant"
Årets rapport Välfärd – inte för alla 2019 är en uppföljning av en rapport som gjordes 2011 med samma namn (minus årtalet). Den visar också att ”satsningarna på ekonomisk välfärd riktad mot barnfamiljer avstannat under 1980-talet”.

onsdag 29 maj 2019

Anställda tystades på Äldrenämndens öppna frågestund


Undersköterskor och vårdbiträden i uppror mot påtvingade 12-timmarspass i Haninges äldreomsorg • Allmänhetens frågestund kortades och togs över av höga tjänstemän 

Det är inte ofta någon begär ordet på ”Allmännhetens frågestund” på nämndernas möten. Men när väl undersköterskor och vårdbiträden från samtliga kommunens boenden kom till Äldrenämndens möte ikväll – med anledning av de nya 12-timmarpassen som håller på att knäcka personalen – fick de veta att frågestunden måste kortas ned till en kvart (!). 

Äldrenämndens kristdemokratiska ordförande Martin Strömvall (27 år gammal som aldrig jobbat) började med att deklarera att frågestunden måste kortas – sen lät han tjänstemännen svara på de tre korta inlägg som tilläts medan han själv satt tyst. 

fredag 24 maj 2019

Farlig arbetsmiljö på äldreboende: Vi anmäler Haninge till Arbetsmiljöverket

Rano Miraliyeva, Lena Klerkefors-Pettersson, Mehraban Kianersi-Adegani, Ann-Christine Adjovi och Lena Lindberg-Qvickström ur nattpersonalen om totalt åtta som nu tillsammans med Mattias Bernhardsson anmäler Haninge till Arbetsmiljöverket.
Haninge minskar nattbemanningen på Vallagårdens äldreboende från tre till två anställda på 32 dementa på två plan samtidigt som 12-timmarspass införs • Läs hela anmälan till Arbetsmiljöverket här

> Läs intervjuer av nattpersonalen här

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Vi anmäler:
a. Förvaltningens beslut att införa ett 12-timmarspass på helg (inklusive natt).
b. Förvaltningens beslut att minska bemanningen under natt från tre till två anställda att ta hand om 32 dementa på fyra avdelningar två våningsplan.

onsdag 22 maj 2019

Nattpersonalen på Vallagårdens äldreboende i uppror

Nattpersonal på Vallagården från vänster: Rano Miraliyeva, Lena Klerkefors-Pettersson, Mehraban Kianersi-Adegani, Ann-Christine Adjovi och Lena Lindberg-Qvickström.
Foto: Mattias Bernhardsson
Haninge minskar nattbemanningen från tre till två anställda på 32 dementa på två plan • Kommunen anmäls till Arbetsmiljöverket

av Mattias Bernhardsson,
organisatör Rättvisepartiet Socialisterna
- - -

Över 150 undersköterskor och vårdbiträden har nu anslutit sig till kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg (för anställda i kommunens äldreomsorg). Ett upprop mot det nyligen införda 12-timmarspasset på helg sprids runt om på Haninges äldreboenden.

Även nattpersonal inkluderas i de nya skandalpassen och på Vallagården i Handen minskar dessutom kommunen på bemanningen – från en lägstanivå till en katastrofnivå.

"Tillsammans förbereder vi en anmälan till Arbetsmiljöverket. På punkt efter punkt bryter Haninge kommun mot såväl Arbetsmiljölagen som Arbetslagen"
Från och med 1 juni minskas bemanningen under natten från tre till två anställda som nu själva ska ta hand om fyra avdelningar, allt som allt 32 dementa på två våningsplan (!).
Den heltidsanställde i nattpersonalen kommer att få jobba två helger av fem varav två 12-timmarspass och dessutom jobba tre sena 13-21-pass.

torsdag 16 maj 2019

Inspirerande möte om hyresgästorganisering i Brandbergen


På gårdagens möte i Brandbergen med nätverket Rädda Hyresrätterna talade Dominika V Polanska och Sarah Degerhammar, författare till boken Renovräkt, om olika möjligheter att göra motstånd mot hyreshöjningar.

tisdag 14 maj 2019

Kampanj mot hyreshöjningar i Brandbergen

James Hogg, Julia Engström och Jean Eliasson kampanjar i Branbergen
James Hogg, Julia Engström och Jean Eliasson kampanjar i Brandbergen
Stormöte onsdag 15 maj kl 18 på Brandbergens fritidsgård

Slumvärden Victoria Park har tagit över samtliga Akelius 2 100 lägenheter i Brandbergen. Från en redan dålig värd till ”hyresvärden från helvetet”. Victoria park är kända i hela landet för fuskrenoveringar och chockhyreshöjningar samtidigt som de knappt har en förvaltning för felanmälningar samt låter utemiljöer förfalla. Vi måste organisera oss. Vi måste förbereda ett motstånd mot troliga ”renovräkningar”. Och vi måste kräva att Haninge kommun återtar bostäderna i allmännyttan, som det var innan de sålde ut till privata vinstintressen.

Kom på stormötet och diskutera:

måndag 13 maj 2019

Kom med i lärarmarscherna på lördag


Nu samlas lärare, barnskötare, förskollärare, elevassistenter, fritidspedagoger och fler skolpersonal till gemensamma protester den 18 maj


Av Robert Bielecki
- - -

Under hela vårterminen har det sjudit av missnöje och bubblat av kamp bland skolpersonal runtom i landet. Nu samlas lärare, förskollärare, elevassistenter, fritidspedagoger och fler skolpersonal till gemensamma protester den 18 maj.
Länk till Lärarmarschens Facebook-event här

söndag 12 maj 2019

Sjukvårdssystemet är trasigt


Anställningsstopp och nya nedskärningar

Av Robert Bielecki
- - -

Nya Karolinska Solna, det skandalomsusade sjukhuset i Stockholm, fortsätter att kantas av stora problem. Ny sjuksköterskeflykt och underskott som ska lappas ihop med anställningsstopp visar på ett vårdsystem som helt har kollapsat.

fredag 10 maj 2019

3 158 namnunderskrifter för att stoppa avverkningarna i Tyresta naturreservat överlämnades till Länsstyrelsen


Länsstyrelsen öppnar ett ärende för att utreda och ta ställning till kraven

Idag hade kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap möte med Länsstyrelsen. Mattias Bernhardsson och Julia Engström överlämnade 3 158 namnunderskrifter till Ulf Birgersson och Annika Lindvall, tillförordnad chef för enheten för naturvård på Länsstyrelsen.

På mötet diskuterades kring kraven att stoppa avverkningarna och hur Länsstyrelsen kan agera för att skydda hela skogsområdet. 
Nästa steg blir ett möte med Stiftelsen Tyrestaskogen, som förvaltar både nationalparken och naturreservatet.
Länsstyrelsen öppnar nu ett ärende för att utreda och ta ställning till kraven i namninsamlingen (se nedan). 

onsdag 8 maj 2019

Anställda organiserar sig mot slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg

Foto: Mattias Bernhardsson

80 anställda har anslutit till kampanjen

av Mattias Bernhardsson
organisatör Rättvisepartiet Socialisterna
- - -

Igår samlades anställda från äldreboenden i Haninge till möte mot de nya slavliknande scheman som håller på att införas (läs mer här). Mötet diskuterade hur det nya 12-timmarspasset påverkar arbetsmiljön och hälsan samt vad anställda i äldreomsorgen kan göra för motstånd.


Det råder uppror bland anställda på kommunens vård- och omsorgsboenden: Vallagården i Handen, Hagagården i Vendelsö, Johanneslund i Västerhaninge, Ros-Anders gård i Tungelsta och Malmgården i Dalarö.

80 anställda har anslutit till kampanjen och nu förbereds ett upprop med krav på att förvaltningen drar tillbaka schemaförsämringarna. 
– Cheferna säger att 12-timmarspassen behövs för att fler anställda ska kunna gå upp i heltid. Men det stämmer inte. Det är bättre bemanning som behövs – det är är en grundförutsättning för att klara omsorgsbehoven när fler jobbar heltid. Dessutom rimmar förvaltningens projekt "heltidsresan" – där anställda pressas att gå upp i heltid – riktigt illa med kommunfullmäktiges beslut om rätt till heltid som klubbades i andan att "heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet"säger Katja Raetz, sjuksköterska och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna.
Många anställda vi pratar med beskriver det nya 12-timmarspasset mellan 08-20 på helg – ofta med jobb 07-15 dagen efter – som både psykiskt och fysiskt utmattande:

tisdag 7 maj 2019

Vi accepterar inte chockhöjda hyror i Brandbergen

Klipp från Mitt i Haninge
Hyresgäster organiserar sig efter slumvärden Victoria Parks tog över 2100 lägenheter i Brandbergen


"Haninge Bostäder borde ta över hyreslägenheterna i Brandbergen för att garantera oss boende en långsiktig trygghet", skriver 25 brandbergsbor från det nybildade nätverket Rädda Hyresrätterna i veckans Mitt i Haninge.

Här är den debattartikeln i okortad form:

fredag 3 maj 2019

Bränderna har redan börjat – vad gör regeringen?


Klimatkrisen: Att det redan i april har varit nya skogsbränder i Sverige och övriga Nordeuropa är en allvarlig varning Av Robert Bielecki

- - -

Förra sommarens torra väder och resulterande skogsbränder – de mest omfattande i landet någonsin – var en föraning om framtiden. Att det redan i april har varit nya skogsbränder i Sverige och övriga Nordeuropa är en allvarlig varning.

torsdag 2 maj 2019

1 miljon arter hotas av utrotning

Foto: Jukka Tanner
Artutrotningen och kapitalismens rovdrift hotar vår egen matförsörjning • Skogs- och jordbruket måste ställas om 


Av Julia Engström
- - -

En miljon av de drygt åtta miljoner arter som finns på jorden idag riskerar att utrotas som en följd av mänsklig påverkan (läs kapitalismens rovdrift av planeten). Detta är en av slutsatserna i en kommande rapport av FN:s vetenskapliga panel för biologisk mångfald, IPBES.

måndag 29 april 2019

Strike back 1 maj: Demonstrera till försvar av strejkrätten


Rättvisepartiet Socialisterna deltar som vanligt i det stora vänstertåget i Stockholm, med samling kl 12 på Medborgarplatsen och avmarsch kl 13 mot Kungsträdgården. Men i år väntas ännu en 1 majdemonstration samla stora antal: Strike back  försvara strejkrätten! Vi hoppas alla sluter upp även där: kl 17 på Norra Bantorget (vid LO-borgen).

Bland talarna finns Katja Raetz, förtroendevald i Vårdförbundet, specialistsjuksköterska på vårdcentral i Haninge och medlem i Rättvisepartiet SocialisternaPå arrangörens event intervjuas Katja om inskränkningarna i strejkrätten och varför det är viktigt att demonstrera:

söndag 28 april 2019

Piloterna strejkar för tryggare arbetsvillkor

Foto: News Øresund – Johan Wessman) 
Många piloter tvingas jobba 7 helger på rad • Svar på tal om arbetsköparnas lögner om "lyxstrejk"


Av Mattias Bernhardsson
---

I fredags gick 1 409 SAS-piloter i Sverige, Norge och Danmark ut i strejk mot SAS ovilja att tillmötesgå krav om tryggare villkor. Redan innan förhandlingarna ens hade börjat valde SAS att säga upp alla existerande avtal. Omkring 70 procent av bolagets flygningar påverkas.

"Piloterna ansvarar dagligen för tusentals liv och kräver nu tryggare arbetsvillkor"
Piloternas huvudkrav är större förutsägbarhet för arbetstider och fritid. Det händer att piloter kan tvingas jobba sju helger på raken.
Vid störningar kan arbetstiden vara upp till 15 timmar om dagen utan rast.


onsdag 24 april 2019

Bilismens ökande miltal slår mot klimat och miljö

Foto: Holger Ellgaard, Flickr CC
Vi behöver en omställning av transportsektorn snarast


Av Julia Engström
- - -

I ett reportage från Sveriges Radio visar statistik från myndigheten Trafikanalys att det svenska bilåkandet ökar. Den totala körsträckan för svenskregistrerade bilar är 6,8 miljarder mil – den högsta siffran som har noterats under de 20 åren som mätningarna gjorts. Den totala körsträckan har ökat med cirka 20 procent de senaste 20 åren och med en halv procent sedan förra året.

tisdag 23 april 2019

Avverkningar i Tyresta naturreservat utreds som miljöbrott

Mattias Bernhardsson visar skogsmaskinernas körskador i Tyresta naturreservat
Skogsmaskiner kör bara stenkast från tjäderspelplatser och häckande duvhök

Kampen mot avverkningar i Tyresta naturreservat fortsätter. Dessa nya bilder visar förödelsen i den södra delen av naturreservatet där mångmiljonären Karin Linnéa Mattsson Nordin och hennes bolag KMN Förvaltning AB nu är i gång att skövla stora naturvärden – ett resultat av att Länsstyrelsen klubbade en skötselplan som ger rätt att bedriva skogsbruk mitt i naturreservatet.

– Det är stora körskador efter skogsmaskinerna som plöjt fram här bara stenkast från tjäderspelplatser och häckande duvhök, visar Mattias Bernhardsson, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap.

måndag 15 april 2019

Nej till slavliknande scheman på Haninges äldreboenden


Anställda tvingas till nya helgpasset 8-20, sen gå och jobba morgonen efter • Rättvisepartiet Socialisterna: "Det behövs nu stora protester för att styrande tjänstemän och politiker ska ändra sig"


av Mattias Bernhardsson
organisatör Rättvisepartiet Socialisterna

- - -

Inte nog med att undersköterskor och vårdbiträden på Haninges äldreboenden arbetar skift och varannan helg – nu införs ett 12-timmarspass på helger.

"Patientsäkerhet och kvalitét kommer bli lidande. Redan idag är vi slitna och trötta när dagens arbetspass är slut", skriver anställda i ett protestbrev riktat till förvaltningschefen Eva Ingemarsdotri.
"Förut har vi känt oss stolta att vi jobbar för kommunen och inte blir lika dåligt behandlade som dom privata aktörerna gör med sin personal. Men här sitter vi idag och känner oss överkörda", fortsätter brevet.
Kritiken är stor bland anställda på kommunens vård- och omsorgsboenden: Vallagården i Handen, Hagagården i Vendelsö, Johanneslund i Västerhaninge, Ros-Anders gård i Tungelsta och Malmgården i Dalarö.
"Nedskärningar på minst 16,3 miljoner kronor på äldreomsorgen i år"
Jag har pratat med fyra undersköterskor och vårdbiträden på Haninges äldreboenden som varnar för ökad utbrändhet och personalflykt:

onsdag 10 april 2019

Regeringen tar från välfärden och ger till de rika


Vårändringsbudgeten: Nedskärningar i välfärden på minst 2,7 miljarder kronor • Nya skattelättnader för välbärgade och företag


Av Per Olsson
- - -

Idag, onsdag den 10 april presenterade S-MP-regeringen sin vårändringsbudget vars innehåll dikteras av det nyliberala januariavtalet.

Vårändringsbudgeten innehåller förutom nya skattelättnader för välbärgade och företag även besparingar på minst 2,7 miljarder kronor. ”Bland annat mister kommunerna 310 miljoner kronor som tidigare gått till förstärkning av äldreomsorgen, satsningar på bland annat yrkesvux för 730 miljoner stryks, och biståndet sänks med 700 miljoner”, skriver socialdemokratiska Dagens Arena och tillägger illusoriskt att nästa budget ”måste leverera jämlikhet”.
Vårändringsbudget bidrar till att klyftorna fortsätter att öka. Det mesta av pengarna har gått åt till de så kallade reformer som Liberalerna och Centerpartiet efterlyst.

"Att V inte skulle ha något inflytande kan knappast ta Jonas Sjöstedt med överraskning. Det var glasklart redan när V tryckte på gul knapp och släppte fram den mest högerinriktade S-ledda regeringen någonsin"

torsdag 4 april 2019

Oljebolagen motverkar grön klimatmställning

Deepwater horizons katastrofala explosion och oljeläckage 2010, den värsta någonsin. BP har sedan dess ökat produktionen av olja, snarare än tvärtom (foto: public domain).
Hela 10 miljarder kronor har BP, Shell, Total, Chevron och Exxon lagt på att vilseleda beslutsfattare


Av Robert Bielecki
- - -

”Vi värnar om klimatet”, ”Vi ska nu bli klimatsmarta”, ”Klimatet är bekymmersamt”. De stora olje-, gas-, kol- och energibolagen basunerar ut sitt ansvarstagande för klimatet. Deras ord är dock inget värt när man tittar på deras handlingar.

tisdag 2 april 2019

Välfärdsalliansen: Nu börjar kampen för ett rättvist samhälle


En ny rörelse av fackliga, hyresgästaktivister och klimataktiva

Den knökfulla Sandlersalen formligen bubblade av förväntningar när den nya Välfärdsalliansen för rättvisa och klimatansvar lördagen den 30 mars lanserades i ABF-huset i Stockholm med en härlig mix av klimataktivister, hyreskämpar, välfärdsförsvarare, förortsaktivister och fackföreningsfolk.

torsdag 28 mars 2019

Hyresaktivister, fackliga och klimatkämpar bildar ny folkrörelse

30 mars kl 13 på ABF-huset i Stockholm

Upp till försvar för välfärd, trygghet och klimaträttvisa! Det är maningen från Välfärdsalliansen som den 30 mars blåser till strid för en ny folkrörelse med stormöte på ABF-huset i Stockholm kl 13.

tisdag 26 mars 2019

Biologiska mångfalden i Sveriges skogar allvarligt hotad

Kalhygge med förödande markberedning är mer regel än undantag idag. Julia Engström och Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna skriver om vad som krävs för att rädda den biologiska mångfalden i skogen. 
Så kan skyddsvärda skogar och biologisk mångfald räddas

Av Julia Engström och Mattias Bernhardsson

- - - 

I Naturskyddsföreningens rapport ”Från mångfald till enfald – en vitbok över den svenska modellen för skogsbruk” av Malin Sahlin, lyfts flera allvarliga hot mot den biologiska mångfalden fram: Trots att mer än halva Sveriges yta är täckt av skog så är den biologiska mångfalden i våra skogar allvarligt hotad.  
Detta beror enligt rapporten på den skogsbrukspolitik som förts de senaste 20 åren. Denna politik innebär att man avverkar artrika skogsekosystem för att istället plantera betydligt mindre artrika skogsplantage som används i träindustrin eller som biobränsle.  

söndag 17 mars 2019

Historisk elevstrejk för klimatet

Foto: Natalia Medina

Uppemot 20 000 strejkade i Stockholm • 1,5 miljoner strejkade världen runtAv Robert Bielecki
- - -

Den 15 mars blev en historisk dag för klimatrörelsen. Runt om i hela världen gick framför allt elever och ungdomar ut i strejk i miljontals; 1,5 miljoner beräknas ha deltagit globalt.
"gemensam kamp mot högerpolitiken och kapitalismen, som bär huvudansvaret för klimatkrisen"
I Stockholm slöt mellan 15 000-20 000 upp någon gång under dagen i en enorm manifestation för klimatet. Det var en av de största ungdomsprotesterna någonsin i landet. Från flera skolor, exempelvis Globala gymnasiet, anslöt eleverna till strejkdagen i demonstrationståg ropandes talkörer som ”Vad ska vi göra? Rädda klimatet!”.

fredag 15 mars 2019

Svar på VD:ns replik: Gör om skötselplanen och stoppa avverkningarna i Tyresta naturreservat

Klipp ur Mitt i Haninge: t.v Lina Rigney Thörnblom (RS), t.h Per Wallsten
Svar på Tyrestas nationalparkschef och VD för Stiftelsen Tyrestaskogen Per Wallsten om varför vi vill stoppa avverkningar i Tyresta naturreservat

av Lina Rigney Thörnblom, 

aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap
- - -

Tyrestas nationalparkschef och VD för Stiftelsen Tyrestaskogen Per Wallsten har uppmärksammat min debattartikel i Mitt i Haninge om att "Rädda skogsområdet i södra Tyresta" och replikerar i sitt svar på Mitt i Haninge mot vad han menar är "missförstånd och felaktiga uppgifter".

Per Wallsten listar sedan upp fyra punkter där han vill kommentera för "en saklig debatt". Jag kan ge svar på tal på samtliga fyra punkter:

onsdag 13 mars 2019

Kampen mot avverkningar i Tyresta naturreservat trappas upp

"Det ser som att nån har kört rally med skogsmaskiner inne i naturreservatet" 
Över 2 300 har skrivit under namninsamlingen • Rättvisepartiet Socialisterna polisanmäler KMN Förvaltning AB för miljöbrott
Mattias Bernhardsson (RS)
Kampen för att rädda skogen i södra Tyresta naturreservat har pågått sedan i november då skadegörelsen blev känt:
 – Skogsmaskiner har kört rakt in i naturreservatet med påtagliga skador på markvegetationen. Det borde vara totalt oacceptabelt inom ett vilket naturreservat som helst. Skogsmaskinerna har kört rakt in i en viktig tjäderspelplats. Fortsätter avverkningarna i området försvinner ovärdeliga naturvärden inklusive tjäderspelplatsen, säger Mattias Bernhardsson i miljömagasinet Syre.  
– Att Stiftelsen Tyrestaskogen – där Haninges politiker, inklusive ”Miljöpartiet” fanns representerade – klubbade igenom rätt att avverka i vårt finaste naturreservat är en fullständig skandal, skriver Lina Rigney Thörnblom i en debattartikel i Mitt i Haninge.
Lina Rigney Thörnblom (RS) pressar Tyrestachefen Per Wallsten i Mitt i Haninge. Länk till Linas debattartikel, Wallstens replik och Linas repliksvar
Mattias och Lina är aktiva i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap. I november fick Mattias och Lina larm om att skogsmaskiner kört in i naturreservatet och började kontakta ansvariga och berörda. För några veckor sedan tog de initiativ till en namninsamling mot avverkningarna som just nu fått över 2 300 namnunderskrifter.

Namninsamlingen har fått några av de ansvarigas uppmärksamhet:

tisdag 12 mars 2019

Svar till Aftonbladets Eva Franchell: Varför inte stödja de som faktiskt kämpar?


Nej Eva Franchell, det är inte hamnarbetarnas fel att undersköterskor tjänar för liteav Katja Raetz (RS), 
specialistsjuksköterska
- - -

På självaste kvinnodagen den 8 mars ansåg Eva Franchell och Aftonbladets ledarsida att tillfället nu är rätt för en attack på Hamnarbetarförbundet. Hon menar att hamnarbetarna borde dela med sig och hennes slutsats är att det bland annat är hamnarbetarnas fel att undersköterskor tjänar för lite.

"Vi kvinnor i den offentliga sektorn kommer inte att få en krona mer för att manliga arbetare får mindre"
Jag är sjuksköterska och jag är både aktiv i mitt fack Vårdförbundet som förtroendevald och i nätverket En annan vård är möjlig som har organiserat flera aktioner under de senaste åren, bland annat men inte bara för ökade löner inom vården.