fredag 19 oktober 2018

Avverkningar i planerat naturreservat i Haninge

Turbinen Entreprenad AB: ´Vi har bara städat lite i skogen´
Foto: Mattias Bernhardsson

Skogsbruksväg har dragits rakt in i Norrbyskogen • Ännu en gång har Haninge kommun låtit avverkningar äga rum i planerat naturreservat

Norrbyskogen är en av de fem skogar som Haninge kommun har pekat ut som mest skyddsvärda. I kommunens Naturvårdsplan står det att kommunen ska ”Utred[a] möjligheten att skydda Norrbyskogen som naturreservat eller biotopskyddsområde”. I Haninges naturkatalog har Norrbyskogen naturvärdesklass 2: "Mycket högt naturvärde – länsintresse". Trots detta finns starka krafter i kommunledningen (S, C och MP) som vill skövla skogen för att bygga dyra bostäder.

Frågan om Norrbyskogen ska bli bostadsområde eller bevaras som reservat är inte avgjord än.
Mattias Bernhardsson (RS)

Men plötsligt nås Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge av larm från boende om att det avverkas inne i Norrbyskogen. Rättvisepartiet Socialisterna gör då ett fältbesök i skogen:
– En skogsbruksväg har dragits in i skogen och träd har gallrats bort. Lyckligtvis handlar det inte om någon hård markberedning då lättare fordon har använts. Men skadan är skedd. Vi har inte hittat någon avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen, därför har vi nu gjort en tillsynsanmälan, säger Mattias Bernhardsson, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen "Bevara haninges skogar, skärgård och kulturladskap".
Lena Hauptman

– Vi har så mycket vilt som behöver de få skogarna som finns kvar i den här delen av Haninge. De behöver nånstans att vara, säger Lena Hauptman, aktiv i kampanjen Skogenkvar.nu som rädddade intilliggande Södebyskogen från exploatering förra året och en av de boende i området som först slog larm om avverkningarna i Norrbyskogen.
Norrbyskogen är en skog som i stort har undantagits från skogsbruk i hundratals år. Markägaren säger att de har "städat och snyggat till" i skogen, vilket ju är normalt och brukligt i just produktionsskogar. Men i orörda och skyddsvärda skogar – som Norrbyskogen – ska döda, murkna och fallna träd ligga kvar. Artrikedomen är 10 gånger större i orörda skogar än i produktionsskogar. Markägaren har inte ens känt till kommunens planer att utreda reservatsskydd.

onsdag 17 oktober 2018

Fortsatt hög barnfattigdom – klyftorna ökar

Foto: CC0
Fattigdomen sju gånger större för barn med utländsk bakgrund


Robert Bielecki (RS)

Av Robert Bielecki
- - -

Den senaste Barnfattigdomsrapporten 2018 från Rädda Barnen visar att även om barnfattigdomen som helhet har minskat något har klyftorna mellan svenskfödda och utlandsfödda barn ökat.
Men att otroliga 186 000 barn år 2016 levde i vad Rädda Barnen kallar ”ekonomisk utsatthet”, 8 000 färre än året dessförinnan, är en fullständig skandal i ett Sverige som bara blir rikare.


"Att utrota fattigdomen och förtrycken är en kamp för att ersätta den förruttna kapitalismen med demokratisk socialism"
Problemet med ekonomisk tillväxt under kapitalismen är att den främst gynnar de i toppen och att när konjunkturen vänder neråt slår mot arbetarklassen, de 99 procenten. Det är också något som oroar Rädda Barnens Sverigechef Ola Mattsson, som till TT den 10 oktober säger att:

tisdag 9 oktober 2018

Haninge måste agera mot de usla villkoren i privat hemtjänst

Mattias Bernhardsson (RS)
Rättvisepartiet Socialisterna: Hemtjänstföretagen timanställer för att slippa betala kollektivavtalsenlig lön och sjuklön 

Under mandatperiodens sista kommunfullmäktigemöte i Haninge igår, frågade Rättvisepartiets Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson ut Äldrenämndens socialdemokratiska ordförande Annette Haaf om de allt uslare arbetsvillkoren i äldreomsorgen:

torsdag 4 oktober 2018

Kom med i Haninge mot rasism

Nu trappar vi upp den antirasistiska kampen i Haninge

Efter valet är det tydligt att den antirasistiska kampen måste fortsätta och trappas upp.
Att det rasistiska högerpartiet Sverigedemokraterna gick framåt såväl i riksdagsvalet som i Haninge kommunval (från 6 till 11 mandat i kommunfullmäktige) talar sitt tydliga språk.
SD har redan stöd av halva Moderaterna och av Kristdemokraterna, som tydligt flörtar med SD om att dela makten.

söndag 30 september 2018

Ekonomin mer sårbar nu än vid finanskrisen 2008Regeringen, Riksbanken och bankerna har skapat en farlig mix för än mer förödande kris

Av Per Olsson
- - - 

I september 2008 hotades Sverige av en finansiell härdsmälta och staten fick mobilisera enorma belopp för att rädda två av landets storbanker – Swedbank och SEB – från att krascha likt Lehman Brothers. Men trots räddningspaketen blev det fortsatta krisförloppet dramatiskt.

BNP rasade med drygt 5 procent 2009, det största årliga BNP-fallet sedan krigsåren 1939-45. Särskilt hårt slog krisen mot industrin (industriproduktionen föll med nära 14 procent under 2009).
Alliansregeringens krisinsatser inriktades på att hålla finansmarknaderna under armarna. Regeringen förstatligade till och med investmentbanken Carnegie. När regeringen sent omsider aviserade åtgärder för att stimulera den verkliga ekonomin var botten redan nådd.
"Hushållens skulder har fördubblats under de senaste 10 åren och skuldkvoten, hushållens skulder som andel av disponibel inkomst, har ökat från 152 procent 2008 till 186 procent"
Krisen 2008-2009 blev djup, men inte lika långvarig och kännbar som 1990-talets kris, vilket absolut inte var regeringens förtjänst.
Det var kombinationen av ökad efterfrågan och lageruppbyggnad i länder som utgör Sveriges viktigaste varuexportmarknader, tillsammans med konsumtionen på hemmaplan, i synnerhet hushållens konsumtion, som fick hjulen att börja rulla igen år 2010.

onsdag 12 september 2018

Rudan är räddat – förslaget på bilbro skrotas

En av Rättvisepartiet Socialisternas kampanjdagar mot bilbro vid Rudan.

Rättvisepartiet Socialisterna tackar alla som protesterat och skapat opinion


Flera av de partier som drivit på för att bygga en bilbro till Rudans friluftsområde har backat som ett resultat av den överväldigande opinionen. Strax innan valet bytte Liberalerna till att de vill folkomrösta om bilbron, dagen innan valet gick Moderaterna ut med att det inte inte längre driver frågan om bilbro till Rudan, Socialdemokraterna förnekar att de ens stött idéen (trots avsiktsförklaringen de skrev) och Sverigedemokraterna har också backat.
"I början när vi började kampanja kände ingen till planerna om bilbro, eller vissa partiers ännu mer extrema idéer om lyxbostäder. Istället för ett beslut i smyg blev det stark opinion"
Mattias Bernhardsson (RS)
Det finns alltså inget politiskt stöd för bilbroförslaget i dagsläget.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla som gjort insatser för att stoppa förslaget. Opinion och protester lönar sig!, skriver Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisterna, på sidan Rädda Rudans friluftsområde, vilken han tog initiativ till tidigare i år.
Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för att rädda ett 10-tal hotade naturområden i Haninge. Mattias och Rättvisepartiet Socialisterna tog därför initiativ till kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap förra året. I år har Rättvisepartiet Socialisterna haft kampanj mot bilbron till Rudan och under tiden har opinionen mot bilbroförslaget växt i styrka.

måndag 10 september 2018

Kampen fortsätter

Lina Rigney Thörnblom och Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamöter för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge 2006-2018
Den nya treprocentspärren innebär att Rättvisepartiet Socialisterna tappar de två platserna i kommunfullmäktige, trots fler röster • "Vi kommer att vara lika aktiva på gator, torg och arbetsplatser. Nu bygger vi motståndet"

Rättvisepartiet Socialisterna gjorde en fantastisk valkampanj i Haninge men tyvärr räckte det inte för att behålla våra två mandat i kommunfullmäktige.
I den preliminära rösträkningen ligger RS nu på 1330 röster vilket kan närma sig 1400 röster i slutresultat. Det innebär att vi får fler röster än 2014 då resultatet blev 1345 röster.
"Vi har haft hela etablissemanget emot oss"
Anledningen till att vi ändå förlorar mandaten är den spärr på tre procent som de stora partierna har beslutat om för att hålla små utmanare i kommunerna borta. Vi kommer nära men på grund av den starka inflyttningen i Haninge (4600 fler röstberättigade i år) så når vi bara upp till 2,8 procent.
– Många väljare är upprörda över den odemokratiska 3-procentspärr som Haninge infört. Den spärrade vårt återval, trots att vi fick fler röster. Vi kräver att kommunen upphäver spärren och gör kommunen till en valkrets, som i flera andra kommuner, som Luleå och Göteborg, säger Mattias Bernhardsson som tillsammans med Lina Rigney Thörnblom suttit för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige i tolv år.
– Jag vill tacka alla medlemmar, sympatisörer och Haningebor som deltagit, stöttat och kämpat i vår valkampanj under dessa sex veckor, fortsätter Mattias.
Det var mycket nära att vi blev invalda då det bara hade krävt 70 fler röster. Rättvisepartiet Socialisterna har fått något fler röster i Jordbro jämfört med 2014, har tappat lite i Brandbergen, Valla och Söderbymalm, är på samma resultat i övriga Handen och Västerhaninge och ökar i de övriga delarna av Haninge.

söndag 9 september 2018

Jag röstar på Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge


Mikael Pettersson, 62, bussförare från Brandbergen och röstar på Rättvisepartiet Socialisterna för första gången:
– Jag har jobbat i verkstadsindustrin i 25 år och som bussförare i 20 år. Jag har sett hur Socialdemokratin blivit ett högerparti och Vänsterpartiet som jag röstade på förra valet har följt i samma spår. 

torsdag 6 september 2018

SD kallade elever "hora" och "apa" på gymnasieskola i Haninge


Sverigedemokraternas politiker kallade elever för "hora" och "apa" på Fredrika Bremer-gymnasiet i samband med valdebatten

Igår anordnade Haninge kommun valdebatt på Haninges största gymnasieskola Fredrika Bremer. Medan Rättvisepartiet Socialisterna utestängdes från debatten – trots att vi sitter i kommunfullmäktige – tilläts Sverigedemokraterna att delta och stå kvar med informationsbord efter att de kallat elever för ”hora” och  ”apa”.
Det var även kvinnor som blev tillsagda att ta av sig slöjan och när en ung man på skolan frågade en av Sverigedemokratena vad skillnaden var mellan dem blev svaret ”jag är vit och du är svart”(!)

tisdag 4 september 2018

Rättvisepartiet Socialisterna bästa miljöparti i Haninge


Hur agerar Rättvisepartiet Socialisterna jämfört med "Miljöpartiet" när naturområden hotas av skövling?

"Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandsskap". Så heter den kampanj Rättvisepartiet Socialisterna startade våren 2017. Det året var Rättvisepartiet Socialisterna delaktiga i att rädda två skogar i Haninge från skövling:
  • Söderbyskogen, där Rättvisepartiet Socialisterna kämpade tillsammans med lokala motståndet Skogenkvar.nu tills Miljöpartiet och Centerpartiet bytte sida och exploateringsplanerna begravdes. Nya hot kan bli aktuella beroende på valresultatet.
  • Vildmarken Nybysjö på Ornö, där Rättvisepartiet Socialisterna arbetade tillsammans med gruppen "Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen" och aktiva i Haninge Naturskyddsförening. Nybysjö är den största kvarvarande väglösa vildmarken i hela länets skärgård och länets viktigaste häckningsplats för havsörn. Nu arbetar vi vidare för långsiktigt skydd.
Kommunen bjöd inte in alla Söderbybor till samrådsmötet om skogens framtid. Men Rättvisepartiet Socialisterna och Skogenkvar.nu delade flygblad i över 1000 hushåll inför mötet vilket okså blev fullproppat.
Just nu kämpar Rättvisepartiet Socialisterna för att rädda ett 10-tal naturområden i Haninge från exploateringar. I flera fall står Miljöpartiet på andra sidan med motorsågen i högsta hugg, i flera fall för att kunna bygga lyxbostäder. I de fall Miljöpartiet tar ställning mot exploateringar i naturområden är det för att de pressats underifrån av kampanjer för bevarande. Däremot är de passiva när det kommer till att försöka rädda naturområden konkret.

måndag 3 september 2018

Socialdemokraternas löften i Jordbro är tomma

Jordbrogården, en av många nedstängda verksamheter

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, som styrt Haninge i fyra år, stängde Jordbrogården – landets mest prisade fritidsverksamhet för barn med funktionshinder • Lovar nu ett nytt kulturhus och centrum – bli inte lurad av tomma löften igen den 9 september

Socialdemokraterna lovar nu ett nytt kulturhus och ett nytt centrum i Jordbro. Men det är ett falskt löfte. Socialdemokraterna har faktiskt styrt Haninge i fyra år nu och under tiden har det inte hänt någonting alls! Varför skulle de satsa på Jordbro om de får styra igen om de inte brytt sig om Jordbro tidigare? Och om det nya kulturhuset byggs, kommer det bara vara hälften så stort som dagens kulturhus – alla föreningar kommer inte att få plats!

Jamila Zriou, Silvia Tipan och Robert Bielecki från Rättvisepartiet Socialisterna kampanjar för trygghetsåtgärder i Jordbro. Rättvisepartiet Socialisterna är partiet som kämpar 365 dagar om året för Jordbro, inte bara dyker upp veckan innan valen för att ragga röster på löften.
Rättvisepartiet Socialisterna har kämpat för ett nytt centrum i Jordbro i över 10 års tid. Och ända sedan vi ordnade skolstrejker för att rädda Jordbromalmsskolan har vi kämpat för att få en ny högstadieskola till Jordbro. Att Socialdemokraterna nu vill bygga ett nytt centrum och en ny högstadieskola innebär att de har tvingats lyssna.

söndag 2 september 2018

Var tog bostadsfrågan vägen i valet?

Mögel i hyresgäster lägenheter förblir oåtgärdade
Det behövs ett bostadsuppror mot D.Carnegie & Co och andra fastighetshajar som har en renoveringsskuld till hyresgästerna för 40 år av underlåtet underhåll

Vi är ett antal hyresgäster som genom Rättvisepartiet Socialisternas valdörrknackning har hittat varandra. Vi har stora problem med boendet och vi är inte ensamma. Kampanjen Rusta Upp Jordbro krävde 2015 att fastigheterna på Sandstensvägen och Blockstensvägen skulle kommunaliseras. I­stället såldes de samt delar av Södra Jordbrovägens fastigheter till D Carnegie som är en av de största fastighetshajarna i världen. Problem som vi här beskriver återfinns även hos Wallenstam, Akelius och Haninge Bostäder.

fredag 31 augusti 2018

Haninge måste ge mer resurser till Kvinnojouren och Manscentrum!

Lina Rigney Thörnblom, Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot och Nr 2 på partiets kommunvalsedel
Rättvisepartiet Socialisterna var hård i sin kritik mot kommunstyret (S, C och MP) som halverat Manscentrums föreningsbidrag

Haninge Kvinnojour, Manscentrum och Brottsofferjouren anordnade tillsammans ett politikersamtal om mäns våld mot kvinnor.

torsdag 30 augusti 2018

Moderaterna vill öka utsläppen i Haninge


Ökade utsläpp och rikemansreservat på Moderaternas agenda • Rättvisepartiet Socialisterna vill se omfattande klimatåtgärder och ett stopp av skövlingen av Haninges natur

Mattias Bernhardsson (RS)
Tisdagen den 28 augusti höll Haninge Naturskyddsförening partidebatt om miljö och natur.
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) representerades av Mattias Bernhardsson, initiativtagare till kampanjen Bevara Haninges, skogar, skärgård och kulturlandskap och delaktig i att rädda två skogar [1 och 2] i Haninge 2017:
– Klimatförändringarna utgör utan tvekan den värsta krisen i mänsklighetens historia. Två tredjedelar av alla världens ekosystem är skadade. Effekterna i form av översvämningar, stormar, bränder, extrem torka, jordförstörelse och vattenbrist skapar miljontals flyktingar och det är bara början, inledde Mattias som menade att hela jordens produktion, handel och energi måste ställas om i samhällets och i miljöns intresse, inte den rikaste procentens.
Bara Rättvisepartiet Socialisterna och Vänsterpartiet ifrågasatte det ekonomiska systemet.

tisdag 28 augusti 2018

SD: Låt hemtjänstanställda bära äldre i trapporna

Mattias Bernhardsson (RS) har ordet debatten om äldres trygghet
Debatt om äldres trygghet i Västerhaninge

Det var fullsatt i Lidakykan, Västerhaninge i partidebatten om äldres trygghet som SPF Senioren arrangerade idag.
En av publikfrågorna var om vad kommunen kan göra för alla de äldre, många med rullstol som bor på andra eller tredje våningen och saknar hiss. Efter att Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i kommunfullmäktige, Mattias Bernhardsson talat om behovet att äldreanpassa trevåningshus med trapphissar kom Sverigedemokraternas representant med ett annat förslag: Låt de anställda i hemtjänsten bära de äldre i trapporna (!).

måndag 27 augusti 2018

Katastrofal situation på Haninges förskolorAnställda avslöjar S-C-MP-styrets påtvingade golv för barngruppernas storlek

I valkampanjen har vi i Rättvisepartiet Socialisterna träffat på många inom förskolan som vittnar om en ohållbar situation som S-C- MP- styret medvetet har skapat. Kommunen har nämligen bestämt att en storbarnsgrupp ska ha minst 23 barn och en småbarnsgrupp minst 16 barn.
– Kommunen har fastslagit att enheterna måste ha så stora barngrupper annars tvingas förskolan skära ner på annat. På min förskola hade vi ett tag ”bara” 20 barn i gruppen – då blev vi av med vikarier för att kompensera, berättar en förskolelärare och förälder som vill vara anonym
"En förskola fick stänga pga dålig luft. Istället har de satt in 46 barn på en avdelning"

söndag 26 augusti 2018

Stort protestmöte mot bergtäkt i Tungelsta


Igår samlades ett hundratal Ekeby- och Tungelstabor till protestmöte i Ekeby Loge för att diskutera den fortsatta kampen mot bergexploatören Sand och Grus Jehander AB:s planer att öppna en för hela området förödande bergtäkt.
– Hela 300 personer överklagade Mark- och Miljööverdomstolens dom. Inte bara boende och verksamheter utan även många som vandrar och nyttjar skogen vid det planerade täktområdet, berättade Camilla Flinkenbro som höll i mötet tillsammans med Mia Engström.
– Här ska det inte bli lätt att slå upp en täkt. Vi har tre år på oss, vi ger inte upp, säger Mia Engström bestämt.
Från vänster: Mia Engström och Camilla Flinkenbro
Uppemot 700 är med i kampanjgruppen 'Stoppa den planerade bergstäkten på Ekeby i Tungelsta, Haninge kommun', som också arrangerade protestmötet.
Striden har pågått i åratal och mycket står på spel. Jehander vill ta ut fyra miljoner ton berg i 20 års tid – en total skövling av ett av de hästtätaste kulturlandskapen i länet.
Tunglastad trafik, dygnet-runt-buller, sprängningar, vibrationer och dammoln kommer att bli vardag för de boende i området. Det väntas köra 160 lastbilar om dagen på lilla Söderbyvägen, det vill säga en lastbil var fjärde minut.

På mötet talade också företrädare från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna. Alla partier i kommunfullmäktige är emot bergtäkten men har lite olika budskap. Väldigt få partier har svarat på kampanjens mail med konkreta frågor om vad kommunen kan göra för att försöka stoppa täkten, t ex att klaga till EU-kommissionen.

lördag 25 augusti 2018

Valdebatt: Arvet från svensk kolonialism lever kvar

Lina Rigney Thörnblom (RS) talar
Starka berättelser om rasism och förtryck i debatt om nationella minoriteter

Lördagen den 25 augusti anordnades en minoritetspolitisk valdebatt i Jordbro Kultur- och föreningshus. Alla partier i Haninge kommunfullmäktige deltog, förutom det rasistiska högerpartiet SD.

Lina Rigney Thörnblom, en av Rättvisepartiet Socialisternas (RS) två kommunfullmäktigeledamöter, representerade Rättvisepartiet Socialisterna under debatten.
Av Sveriges fem erkända nationella minoritetsgrupper fanns fyra på plats: romer, samer, judar och sverigefinnar (den femte ej närvarande gruppen är tornedalingar).
Efter en inledande romsk sång inledde minoritetssamordnaren i Haninge kommun Sanna Rantamäki debatten, som beskrev den rasism och diskriminering som hon och många andra utsattes för under uppväxten:
– Mina föräldrar kom hit under 1960-talet från Finland, ett land som var ganska eländigt på den tiden. Jag fick som sverigefinne hela tiden höra att jag inte riktigt hörde till. Vi andra generationens sverigefinnar föddes här, växte upp här, jobbar här och så vidare, men vi fick ofta höra att vårt språk var ”groteskt fult och oanvändbart”. Vår kultur var bara ”bastu, knivslagsmål och sprit”, berättade hon bland annat.

fredag 17 augusti 2018

Äntligen ett parti jag kan rösta på


Många byter parti i Haninge kommunval: "Denna gång röstar jag Rättvisepartiet Socialisterna"

Flygblad och valmanifest går åt i snabb takt i Rättvisepartiet Socialisternas valkampanj. Valbyråer är uppställda och dörrar knackas runt om; i Jordbro, Handen, Brandbergen, Västerhaninge, Vendelsö, Söderby och Tungelsta.
Många nyinflyttade Haningebor känner inte till Rättvisepartiet Socialisterna sen tidigare, men blir väldigt glada att höra om oss. ”Jag har väntat på något att rösta på väldigt länge och nu har jag hittat det”, sade en nyinflyttad från norra Sthlm på en valbyrå i Jordbro.
Mattias Bernhardsson
– Vi märker en tydlig trend att fler byter parti och bestämer sig att rösta på Rättvisepartiet Socialisterna i kommunvalet. Många säger att det är på grund av våra framgångsrika kampanjer för att skydda och bevara Haninges natur och även våra kampanjer för kollektivavtal och trygga jobb. Vår kamp mot den planerade bergtäkten som riskerar att ödelägga Tungelsta och för att rädda Rudans friluftsområde är väl känt, likaså kampen för trygghetsåtgärder och upprustning av bostäder i Jordbro. Men främst märker vi att många vill ha ett antikapitalistiskt alternativ, som tar strid mot de skenande klassklyftorna och vågar säga vad som behövs, det vill säga "Låt de rika betala", berättar Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i kommunfullmäktige Mattias Bernhardsson.

fredag 10 augusti 2018

Mattias Bernhardsson, Nr 1 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel i Haninge


Idag presenterar vi Rättvisepartiet Socialisternas fyra toppnamn i kommunvalet i Haninge i fyra separata artiklar. Klicka på denna länk för att se hela valsedeln – samtliga kandidater på en vanlig arbetarlön.

Här presenterar vi kandidat Nr 1, Mattias Bernhardsson:

Lina Rigney Thörnblom, Nr 2 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel i Haninge


Idag presenterar vi Rättvisepartiet Socialisternas fyra toppnamn i kommunvalet i Haninge i fyra separata artiklar. Klicka på denna länk för att se hela valsedeln – samtliga kandidater på en vanlig arbetarlön.

Här presenterar vi kandidat Nr 2, Lina Rigney Thörnblom:

Robert Bielecki, Nr 3 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel i Haninge


Idag presenterar vi Rättvisepartiet Socialisternas fyra toppnamn i kommunvalet i Haninge i fyra separata artiklar. Klicka på denna länk för att se hela valsedeln – samtliga kandidater på en vanlig arbetarlön.

Här presenterar vi kandidat Nr 3, Robert Bielecki:

Sadia Islam, Nr 4 på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel i Haninge


Idag presenterar vi Rättvisepartiet Socialisternas fyra toppnamn i kommunvalet i Haninge i fyra separata artiklar. Klicka på denna länk för att se hela valsedeln – samtliga kandidater på en vanlig arbetarlön.

Här presenterar vi kandidat Nr 4, Sadia Islam:

torsdag 9 augusti 2018

Välbesök valupptakt gav nya valarbetare

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Det var nästintill fullsatt när Rättvisepartiet Socialisterna Haninge hade valupptakt i Jordbro Kultur- och föreningshus 

Valupptakten var ett stormöte vars syfte var att presentera vår politik och program samt organisera människor till fortsatt kamp mot högerpolitik, rasism, bostadsbrist, sexism med mera.
Mötet började med några korta inledande ord av mötesordföranden Katja Raetz innan två tiominuterstal hölls av Rättvisepartiet Socialisternas två kommunfullmäktigeledamöter, Lina Rigney Thörnblom och Mattias Bernhardsson:


– Vi är det enda partiet som konsekvent röstar emot varenda nedskärning och försämring i fullmäktige, organiserar kamp mot högerns attacker och har valda representanter på en vanlig arbetarlön, utan privilegier, började Lina Rigney Thörnblom och fortsatte:

tisdag 31 juli 2018

Kom med i Rättvisepartiet Socialisternas valkampanj!


Hjälp Rättvisepartiet Socialisterna försvara de två socialistiska platserna i Haninge komunfullmäktige! Hjälp oss fylla fler platser åt kämpande aktivister istället för svikande politiker från de etablerade partierna. Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet som har politiker på en vanlig arbetarlön, som aldrig röstar för nedskärningar och som alltid organiserar kampanjer och kamp underifrån.
Kom med på torgmöten, dela flygblad, sätta upp plakat eller knacka dörr! Kontakta oss på 073-509 06 84 eller rs@socialisterna.org

onsdag 25 juli 2018

Torkan och bränderna idag är bara början

Foto: Ervins Strauhmanis
Kapitalismens klimatkris borde vara valets stora ödesfråga


Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Ett 80-tal skogsbränder härjar runt om i landet medan tusentals frivilliga deltar i brandbekämpning såväl som insamling av förnödenheter. Med rätta diskuteras nu Sveriges bristande beredskap och den sedan länge pågående nedmonteringen av brandförsvar samt brandflyg och -helikoptrar.
Hela våren och sommaren har präglats av rekordtemperaturer och extrem torka. Bränderna har växt i antal och styrka i hela tre månader och för bönderna stod det klart redan innan midsommar att sommarbete såväl som hölager för vintern skulle vara slut innan sommaren. Ändå har klimat- och miljöfrågorna lyst med med sin frånvaro mitt i valåret.
"Decennier av intensivt skogsbruk, plantering av monokulturer har skapat en bränsedepå för bränder att multipliceras i"
Samtidigt som det är livsnödvändigt att ställa radikala krav för att lösa sommarens akuta kriser så är det inte tillräckligt. Kommuner kan ge bort varenda kvadratmeder gräsmark till bönderna och kalla in hela Europas brandförsvar; landets bete och foder kommer ändå ta slut innan vintern med oundviklig masslakt av kreatur, bränderna kommer fortsätta under hösten och under de släckta brandområdenas översta marklager brinner ännu rötterna och stora glödhärdar bidar sin tid.
För torkan är inte över. Inte i år. Och inte nästa år.

tisdag 24 juli 2018

Sämre lön och villkor – plundrarnas vinst


Anställda i privat äldreomsorg tjänar i genomsnitt 2 300 kronor mindre per månad än i kommunal äldreomsorg

Av Per Olsson
- - -

Det är på bekostnad av de anställdas löner och villkor som de privata bolagen i äldreomsorgen gör sina vinster. Heltidsanställda i kommunalt driven äldreomsorg tjänar exempelvis i genomsnitt 2 300 kronor mer per månad jämfört med heltidsanställda hos privata äldreomsorgsutförare. Det framgår i fackförbundets Kommunals nya rapport Så mycket bättre? 2018.
"Redan år 2012 konstaterade Socialstyrelsens att kommunala utförare hade 10 procent högre personaltäthet, lägre andel timanställd personal och bättre standard på boenden"
Genom att hålla nere lönerna, omvandla heltidstjänster till deltid och fler tillfälliga anställningar kan de privata omsorgsbolagen och deras ägare plocka ut miljarder från den skattefinansierade välfärden.
De 10 största vård- och omsorgsbolagens vinster gjorde en samlad vinst på 4,3 miljarder kronor 2016, 750 miljoner mer än året innan. Vinstökningen tycks fortsätta. Attendo Care, som avslöjats med att ge bonus till chefer som skär ner, redovisade rekordomsättning och ökad vinst första kvartalet i år.

onsdag 18 juli 2018

Sommarkampanj


Somrig kampanj i bland annat Västerhaninge, Söderby, Handen och på Ornö • Uppladdning inför valet

Under veckan har Rättvisepartiet Socialisterna kampanjat i Västerhaninge, Söderby, i Handen vid Rudan mot exploatering av friluftsområdet och på Ornö med lyckat möte samt öppet hus i bygdegården.
Måndagen den 30 juli drar Rättvisepartiet Socialisterna igång sin valkampanj på allvar för att försvara de två socialistiska platserna i Haninge kommunfullmäktige. Vi är den kämpande oppositionen mot höger- och nedskärningspolitiken och nu tar vi sikte på att gå starkt framåt i kommunvalet och chocka det politiska etablissemanget.

lördag 14 juli 2018

Kompakt motstånd mot bilbro och exploateringar inom Rudans friluftsområde

Lördagskampanj i Rudans friluftsområde
Lördagskampanj i Rudan • Det fanns inte en enda som var för bilbro när Rudanbesökare tillfrågades under dagen

Mattias Bernhardsson (RS)
"Idag delade vi ut 250 flygblad i Rudans friluftsområde med budskapet ”Rädda Rudans friluftsområde – nej till bilbro och exploateringar”. Av det 50-tal vi pratade med fanns inte en enda som var för varken bilbro eller bostadsexploateringar. Många som ägnat dagen på badstranden, fiskebryggor och i motionsspår var tvärtom chockade när de blev informerade om planerna, skriver Mattias Bernhardsson på facebooksidan "Rädda Rudans friluftsområde" vilken han startade i veckan. 
Mattias är gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige och ordförande för kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap".


"S, M, L, KD är härmed överens om att möjliggöra för en ny förbindelse för bil, gång och cykel över järnvägen från Handen till Rudanområdet varför denna överenskommelse träffas mellan partierna", står det i en avsiktförklaring mellan partierna.
"Rudan är jätteviktigt för tusentals barnfamiljer som inte har råd att åka på långväga semestrar"
Planerna är en fullständig skandal:
– Rudan är landets mest pendel- och centrumnära badplats och friluftsområde, ingen behöver ta bilen hit. En bilbro, asfaltsväg och stora asfalterade parkeringar skulle förstöra en stor del av upplevelsen för alla som badar, har picnic, fiskar eller motionerar. Rudan är jätteviktigt för tusentals barnfamiljer som inte har råd att åka på långväga semestrar, fortsätter Mattias.
Flera partier vill gå ännu längre och även bygga exklusiva bostäder i Rudan:

torsdag 5 juli 2018

Rättvisepartiet Socialisternas valmanifest färdigtryckt!


Nu är Rättvisepartiet Socialisternas (RS) valmanifest för kommunvalet i Haninge tryckt och levererat.

Till skillnad från de andra partierna har vi inga statliga bidragsmiljoner, vår valkampanj bygger på frivilliga donationer. Därför säljer vi valmanifestet för en liten tjugolapp. Men å andra sidan är vårt valmanifest 20 sidor konkret politik – inte bara en sida med några slogans som är det vanliga bland de stora partierna.

måndag 18 juni 2018

Helgläger i Tyrestaskogen med sikte på valet


Under Rättvisepartiet Socialisternas helgsommarläger blandades politiska möten och valskola med lek, sport, bad och grill.
Den politiska situationen i Sverige och kampen mot rasismen diskuterades, såväl som arbetar- och kvinnokampen i världen, vår kommande valkampanj, Afghanistans historia och framtid, Palestina med fokus på vad som ledde fram till Al-Nakba (den stora katastrofen 1948) och situationen idag samt Marx 200 år med fokus på aktualiteten idag både i filosofi och ekonomi.