tisdag 15 november 2011

Migrationsverket fortsätter utvisa äldre

Det har på sistone uppmärksammats flera fall där äldre människor får besked om utvisning trots att de har sin familj i Sverige. Ett exempel är sjuka 91-åriga Ganna, som togs om hand av sin familj, som bor i Sverige. Migrationsverket ville utvisa henne till Ukraina, där hon inte har några släktingar kvar och där hon inte heller skulle klara sig själv. Detta väckte en enorm proteststorm, och utvisningen stoppades tillfälligt på flygplatsen.

Samis farmor och farfar
riskerar att utvisas till Irak


Ett liknande fall har kommit upp, där Suhad och Sami, ett äldre par från Bagdad, Irak, fått besked om utvisning. RS har intervjuat deras sextonårige sonson som också heter Sami efter sin farfar. Han berättar att hans farmor och farfar riskerar utvisning till Irak, trots svåra sjukdomar som innebär att de inte skulle klara sig själva. Farfadern sitter i rullstol på grund av en förlamning, och kan inte prata. Han bor för tillfället på ett äldreboende i Stockholm, men nekas väsentlig vård och medicin för att han saknar uppehållstillstånd. Den medicin han behöver finns inte ens att få tag på i Irak. Farmodern var den som tog hand om Sami och hans tioårige syster, Suhad, när de bodde i Irak. Syskonen flyttade till Sverige för tre år sedan, och i april i våras kom också farföräldrarna. Sami och Suhad har bestämt sig att om deras farmor och farfar utvisas så följer de efter. Det finns ingen annan som kan ta hand om dem, och de klarar sig inte själva.
Efter samtal med Migrationsverket om situationen familjen befinner sig i, ville Sami själv uttala sig. Det nekades honom då han inte togs på allvar på grund av hans ålder. Han går första året i gymnasiet, men har svårt att koncentrera sig på grund av oron och ångesten som ständigt finns där. Familjen har gjort en överklagan mot beslutet om utvisning, och väntar svar i slutet av november.
Suhad och Sami måste få stanna i Sverige! De måste beviljas uppehållstillstånd. Deras barnbarn måste få känna trygghet i Sverige och de har rätt att växa upp med sina farföräldrar.
FN avråder från att utvisa till Irak, men Sverige lyssnar inte utan fortsätter att utvisa med argumentet att det inte längre finns några risker med att återvända. Våldet är ständigt närvarande i Bagdad, dit Migrationsverket vill utvisa Suhad och Sami.

Rättvisepartiet Socialisterna kräver:
-          Stoppa alla utvisningar – Återinför rätten till asyl
-          Inför allmän amnesti åt alla gömda och papperslösa flyktingar
-          Lika rätt till sjukvård, utbildning och kollektivavtal, även för papperslösa
Louise Strömbäck

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.