torsdag 12 april 2007

RS – ett verkligt oppositionsparti

Artikel ur Offensiv

Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge efter valet

Rättvisepartiet Socialisternas (RS) intåg med två nya mandat i kommunfullmäktige i Haninge i höstas skakade etablissemanget. Nu måste vi tampas med rättvisefrågorna också inne i själva kommunfullmäktige.


RS är det enda partiet som mobiliserat kamp mot högeralliansens skolslakt i Haninge. Socialdemokraterna och vänsterpartiet svek och ingick i en överenskommelsa med majoriteten medan RS samlat till flera demonstrationer utanför kommunfullmäktigemötena tillsammans med elever och föräldrar.

Stoppa skolslakten
Kampen har tvingat politikerna att backa från stora delar av de ursprungliga nedskärningsplanerna att sparka 240 skolanställda, men ca 120 tjänster är fortfarande hotade. Men kampen mot skolnedskärningarna är bara en av flera strider RS tagit i kommunfullmäktige såväl som på gatan.

demo20070220_001

Krav på taklyftar i äldreomsorgen
Efter flera arbetsplatsbesök på Handens äldreboende – där personalen kämpat i flera år mot tunga lyft – har RS i kommunfullmäktige debatterat behovet av taklyftar i äldreomsorgen med äldreomsorgsnämndens ordförande Kjell Bjerrhorn (fp). Han ansåg att det fanns ”mobila lyftar att tillgå” och att ”man ska vara två vid lyft”, vilket besvarades då RS påtalade att det är just de mobila lyftarna (175 kg tunga) som personalen skadar sig på och att de idag redan är två vid lyft – inte för att vridmomenten blir lättare, utan för vårdtagarens säkerhet.
Men nu har personalens, arbetsmiljöverkets och RS ansträngningar börjat ge resultat; 4 nya taklyftar är beställda och resterande 12 ska beställas successivt; en enkät till alla anställda om arbetsmiljön ska göras; och anställda samt skyddsombuden ska få medverka i de åtgärdsplaner som ska göras för att förbättra arbetsmiljön.

mobillyft_001

Jordbromalmsskolan läggs inte ned!
En av RS stora frågor i valet var att stoppa nedläggningen av Jordbromalmsskolan och stoppa den segregering som skulle öka om elever delades upp mellan norra och södra Jordbro.
Tillsammans med lärare, elever och föräldrar fortsatte vi kämpa för att Jordbromalmsskolan skulle bli kvar. Detta har pressat övriga partier till att göra flera viktiga reträtter. Socialdemokraterna har ändrat sig om skolorna i Jordbro medan högeralliansen har tillsatt en ny utredning.

jordbro_sara_och_sabina_450_001

Bättre belysning i Jordbro
Under en lång tid har många jordbrobor upplevt otrygghet p g a bristande belysning. Många känner sig otrygga vid tunnlar, parkeringar, i bostadsområden och i synnerhet i parkerna. RS har i tidningar och med namninsamlingar krävt bättre belysning, även butiksägare har pressat politikerna. Nu lovar kommunen att göra något åt de mörkaste delarna av Jordbro.

Krav på kommunal minimilön på 18 000 kr
RS kräver minimilön på 18 000 kronor och lönetrappa till minst 22 000.
Vi har samlat in 5 000 namnunderskrifter för kraven.
På kommunfulmäktige debatterade RS med kommunstyrelsens ansvarige för personalfrågor, Raymond Svensson (c). Vi påpekade att en hel fjärdedel av alla kommunens anställda tjänar under 18 000 kronor medan Raymond Svensson själv tjänar över 30 000 bara genom kommunarvodet (deltid).
I avtalsrörelsen kämpar RS för offensiva lönelyft, 18 000 kronor i minimilön och att avtalen ska ut på medlemsomröstning.

”Sänk politikernas arvoden med 55 %”
RS föreslog i kommunfullmäktige att politikernas löner och arvoden sänks med 55 procent. Men inga andra partier röstade för RS förslag och till exempel kommunstyrelsens ordförande Gilbert De Wendel får nu 58 000 i månaden.

Kamp mot rasismen
Haninge var en av få kommuner där rasistpartiet sverigedemokraterna (sd) inte gick framåt i valet i höstas. Sd har dock två representanter i kommunfullmäktige och röstar oftast med högeralliansen. RS ordnade en demonstration mot rasism vid det första kommunfullmäktigemötet i oktober.
De borgerliga partierna blockerade RS särskilda yttrande – en markering mot att sd får en nämndeplats vid Södertörns tingsrätt – på fullmäktigemötet. RS vill varna för att domstolväsendets tendens att döma olika och orättvist beroende på etnisk bakgrund kommer att tillta med rasister i tingsrätten. Den borgerliga högeralliansen – på folkpartiets gruppledares uppmaning – röstade mot och socialdemokraternas ledamöter la ner sina röster.

brandbergenbarn_450_001

Inget svar om ny fotbollsplan till Brandbergens IF
Brandbergens IF, som bedriver ungdomsverksamhet från sexårsåldern till tjugoårsåldern, tvingades se på hur fastighetsbolaget Akelius asfalterade fotbollsplanen som nu används som uppställningsplats för skolbaracker då Klockarbergsskolan byggs om. Akelius, som först sa att det gällde två år, säger nu att det är permanent.
RS startade en debatt i kommunfullmäktige och frågade Kultur- och Fritidsnämndens ordförande vad som görs för att ordna en ny fotbollsplan och för att ordna tillträde till konstgräsplanen i Torvalla. Eftersom svaret blev ingenting fortsätter kampen för bra och tillgänglig breddidrott!

Mattias Bernhardsson
Lina Thörnblom

RS fullmäktigeledamöter

tisdag 10 april 2007

Principlösa socialdemokrater

För en vecka sedan, den 3.e april, kom en insändare från Pelle Svensson (s) och Robert Noord (s) in på Mitt i Haninge. Det är tydligt att inlägget kom in i tidningen flera veckor efter att det skrevs. Ett misstag från de ansvariga för Mitt i Haninge som säger en hel del om tidningens kvalité. Det riktigt intressanta här är dock att detta på ett mycket tydligt sätt visar på Socialdemokraternas principlöshet.

I insändaren kritiserar Socialdemokraterna nedskärningarna, påpekar att kommunen har pengar som kan skjutas till och säger att "nedskärningarna är helt onödiga och kommer bara drabba Haninges barn och unga".

Detta var dock innan de tillsammans med Vänsterpartiet ingick överenskommelsen med majoriteten om "stödpaketet" som innebär att kommunen måste skära ner med 20 miljoner kronor under 2007 inom skolan och barnomsorgen. Nu låter det som bekant annorlunda från Pelle Svenmsson och Robert Noord, nu försvarar de nedskärningarna.

Jag kan tänka mig att herrarna Svensson och Noord inte var helt nöjda när de såg att sin insändare i förra veckans nummer och denna tanke värmer faktiskt en del inombords mitt i nedskärningseländet.

Tobias Lindberg

torsdag 5 april 2007

Vad hände i Haninge centrum 31 mars?

Artikel ur Offensiv

Nazister från svenska motståndsrörelsen blev bortjagade ur Haninge centrum i lördags, oklart av vilka.
Allt detta skedde en bit från centrumets huvudstråk, där RS medlemmar och sympatisörer kampanjade mot skolnedskärningar med bokbord, listor, flygblad och Offensiv. Men en person som var på väg för att delta i RS kampanjaktiviteter blev nedslagen bakifrån med ett järnrör.
Det var få i Haninge centrum som noterade vad som hände, utan de flesta blev informerade om att något hänt via media som rapporterade om ”fullt slagsmål i Haninge”.
Nazisternas våld är ett stort hot, liksom deras försök att etablera sig i Haninge och därmed försöka hindra kampanjer mot högerstyret i kommunen. Detta måste besvaras med politiska kampanjer och stora disciplinerade aktioner som har lokalt stöd och förankring. Kampen mot nazism måste kopplas till kampen mot högerns klasspolitik.
Den grupp som angrep nazisterna i lördags bygger inte en antirasistisk rörelse. Tvärtom, deras maskerade aktivister isolerar sig från och skrämmer upp vanligt folk.

Rör inte våra skolor

Artikel ur Offensiv

Föräldrar och barn i protest mot nedskärningar • Högeralliansen lade sin röst på sverigedemokrat

Kommunfullmäktige i Haninge uppvaktades i måndags av ett hundratal föräldrar med barnvagnar. Plakaten talade sitt tydliga språk: Stoppa nedskärningarna! Barngrupperna är redan för stora! Demonstrationens talkörer hördes ända in i fullmäktigesalen, vilket fick nedskärningspolitikerna att skruva på sig.

Tobias Lindberg, initiativtagare till föräldraföreningen på Vikingaskolans rektorsområde, talade på demonstrationen. På vikingaskolorna kommer nedskärningarna att bli smärtsamma, hela 31 tjänster försvinner. En redan idag kritisk situation inom barnomsorgen kommer att bli ohållbar. Tidvis kommer endast en anställd att vara tillgänglig per barngrupp!
– Under eftermiddagsfikat slår man redan idag ihop barngrupperna men med nedskärningarna kommer upp till 30 barn att trängas med endast två personal. Vilket kommer att göra det omöjligt att garantera säkerheten eller för den delen det pedagogiska innehållet, förklarade Tobias Lindberg.

2007-04-02_001_400

Tågade in i fullmäktige
Efter talen vällde demonstranterna in på fullmäktiges åhörarläktare, med plakat och allt. Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Mattias Bernhardson hade redan begärt ordet och äntrade talarstolen, påpassligt nog precis när de nyanlända åhörarna satt sig. Han visade i sitt tal upp de 3 600 namnunderskrifter som under våren samlats in i Haninge mot nedskärningarna. Fullmäktiges moderata ordförande bad Mattias hålla sig till ämnet ”barngruppernas storlekar” och inte prata om några nedskärningar.

2007-04-02_002_400

Fick applåder
Mattias Bernhardson lät sig inte tystas utan fortsatte:
– Nu är det dags att lägga korten på bordet och sluta försöka mörka hur stora nedskärningarna är. En sak är dock säker, Martina Mossberg (barn och utbildningsnämndens ordförande) ljuger om att ingen anställd är hotad!
Publiken applåderade inlägget och fick snart höra att inga politiska yttringar var tillåtna från läktarplats och om de inte tog bort sina plakat och var tysta så skulle alla åhörare åka ut. Föräldrarna lät sig inte nedslås utan var mycket nöjda med demonstrationen.

Fortsatt kamp
Efter föräldramöten och måndagens demonstration har allt fler föräldrar insett att det nu krävs fortsatta protester och att fler skolor, elever och föräldrar dras in i kampen, om nedskärningarna ska gå att stoppa innan det är för sent.
Nedskärningarna i skolan fanns inte med som egen punkt på dagordningen, dock kom frågan åter upp på punkten om eventuell kommunal skattesänkning.

S på högerns linje
Staffan Holmberg från socialdemokraterna undrade hur det skulle bli med skattesänkningen. Han påpekade att det nu om någonsin är läge att sänka skatten!
Både den borgerliga majoriteten och Staffan Holmberg besvarades av Lina Thörnblom, ledamot för Rättvisepartiet Socialisterna:
– Det är skandal att man samtidigt som man skär ner i skolan planerar skattesänkningar! Kommunens överskott måste först och främst gå till skolan inte till skattesänkningar som endast gynnar de som har råd att köpa sig privat välfärd.
Att kommunhuset kommer att säljas blev klart på måndagens fullmäktigemöte. Enda parti som motsatte sig det var Rättvisepartiet Socialisterna. Vänsterpartiet röstade för en privatisering av fastigheten, som kommer att ombildas till dyra bostadsrätter. Ytligt sett kan det se ut som om det blir billigare för kommunen att hyra in sig i Teliahusets lokaler, men på sikt kommer kostnaderna att öka när man inte själv äger fastigheten och tvingas betala marknadshyror.

Politisk skandal
Rättvisepartiet Socialisterna nekades rätten till ett särskilt yttrande i protokollet. Yttrandet skulle fungera som en markering mot att sverigedemokraterna får en nämndeplats vid Södertörns tingsrätt. Rättvisepartiet Socialisterna vill varna för att domstolväsendets tendens att döma olika och orättvist beroende på etnisk bakgrund kommer att tillta med rasister i tingsrätten. Frågan gick till omröstning, vänsterpartiet och miljöpartiet röstade med Rättvisepartiet Socialisterna. Den borgerliga högeralliansen – på folkpartiets gruppledares uppmaning – röstade mot och socialdemokraternas ledamöter la ner sina röster.
Det har aldrig tidigare hänt att ett parti nekats att lägga ett särskilt yttrande till protokollet.

Joel Eriksson