fredag 22 september 2017

Riskkapitalisterna länsar sina skolor


Drastisk ökning av vinstuttag • Friskoleeländet måste få ett slut


Av Robert Bielecki
- - -

Riskkapitalisterna inom skolan använder S-MP-regeringens (med stöd av V) förslag om en vinstbegränsning till 7 procent plus statslåneräntan av operativt kapital som en förevändning för att plocka ut mer till sig själva innan det är ”för sent”.
"När välfärden reduceras till en marknad är det de anställda, brukarna och samhället i stort som får betala priset"
Enligt en granskning av Dagens Industri ökade de olika vinstdrivna friskolorna sin utdelning till 46 procent ifjol, vilket är en ökning med 15 procentenheter jämfört med de föregående två åren. Dock är inte vinstutdelningstokiga Engelska skolan med i denna beräkning då de hade ett brutet räkenskapsår för år 2016/2017.
I granskningen ligger 900 grund- och gymnasieskolor som drivs som aktiebolag till grund, i vilka 186 000 elever innefattas, varav hälften går i skolor som överstiger det föreslagna vinsttaket.

onsdag 13 september 2017

Seger: Exploateringen av Söderbyskogen stoppas

Söderbyskogen. Foto: Mattias Bernhardsson
Andra segern för naturskyddskampen i Haninge i september – "organisering lönar sig"

Bara veckan efter det glädjande beskedet att vildmarken på norra Ornö räddas kommer nästa glädjande besked att även Söderbyskogen räddas. I månader har boende i Söderby, kampanjen Skogenkvar.nu, Rättvisepartiet Socialisterna med flera kampanjat mot kommunledningens plan att avverka Söderbyskogen för att bygga bostäder. Nu stoppas exploateringen och kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) förklarar varför till kampanjen Skogenkvar.nu:
"Det är helt enkelt så att då det inte synes finnas majoritet för en förändring av gällande plan och då finns ingen anledning för oss att fullfölja arbetet. Våra handläggares energi kan helt enkelt läggas på andra ärenden. Det som är gjort är gjort, men det skrivs inte fram något ärende".
Lena Hauptman
– Jag har aldrig tvekat om att vi i Söderby ska kämpa för att få behålla vår skog. Älskar verkligen den här lilla skogen. Att få följa naturens skeenden hela året med djurungar, bär och svamp. Den här tiden som vi i skogenkvar.nu kämpat och kontaktat myndigheter och politiker har lärt mig väldigt mycket. Man ska kämpa och aldrig ge upp, säger Lena Hauptman, söderbybo och aktiv i Skogenkvar.nu.
Johan Lundborg
– Vi som bor i Söderby är mycket glada över att den föreslagna planen har skrotats och att vi får ha söderbyskogen kvar. Den betyder mycket för oss som rekreationskälla. Nu återstår arbetet med att biotopskydda söderbyskogen så den inte hotas av exploatering i framtiden, framhåller Johan Lundborg, söderbybo och aktiv i Skogenkvar.nu.
Mattias Bernhardssons (RS) utfrågning av Stadsbyggnadsnämndens 
ordförande Göran Svensson (S) i kommunfullmäktige i våras.
– Bra kämpat alla söderbybor – organisering lönar sig! Om exploateringsplanerna återupptas tar vi strid på nytt, och ni har alltid 100 procent stöd av oss i Rättvisepartiet Socialisterna. Genom att göra bevarandet av våra skogar till en politisk fråga i valet kan vi pressa partierna att inte återuppta frågan, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge i gruppen Rädda Söderbyskogen – skogenkvar.nu

fredag 8 september 2017

Seger: Vildmarken och havsörnarna på Ornö räddas!

Mattias Bernhardsson rapporterade in att havsörnar och nyckelbiotoper som
alkärr fanns i den avverkningshotade skogen till Skogsstyrelsen.
Foto: Mattias Bernhardsson
Avverkningarna i den största kvarvarande väglösa gammelskogen i länets skärgård stoppas • Nu kan Nybysjöområdet på Ornö skyddas i reservat och därmed länets viktigaste häckningsplats för havsörn

> Läs om seger nr 2: Söderbyskogen räddas!

Mattias Bernhardsson (RS)
– Glada nyheter! Jag har nu fått beskedet av Skogsstyrelsen att de planerade avverkningarna vid Nybysjö inte blir av. Tack alla som engagerat sig och gjort sina röster hörda. Nu återstår att hitta ett långsiktigt skydd för området. Hoppas denna grupp kan växa och fortsätta bidra till bevarande av vår sista orörda natur.
Så skrev Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge kommunfullmäktige, i facebookgruppen "Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen" igår efter månader av ansträngningar att rädda området.
"Efter Mattias rapport beslutade Skogsstyrelsen att göra ett fältbesök... Inventeringen var begränsad men ändå hittades 23 arter vilka är fridlysta, rödlistade eller räknas som signalarter"
Det var några dagar före jul som Mattias Bernhardsson, när han gick igenom avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen, reagerade på en anmälning som stack ut i mängden: nr A58842-2016. Det var skogsbolaget Mellanskog – ombud åt bland annat grevinnan Catharina Stenbock Lewenhaupt – som hade ansökt om att dra en skogstraktorväg rakt genom den största kvarvarande väglösa vildmarken i länets skärgård; Nybysjöområdet på norra Ornö. Bara 8 månader tidigare hade Rättvisepartiet Socialisterna föreslagit kommunfullmäktige att utreda möjligheten att skydda området – ett förslag som röstades ned.

Ett alkärr inom det avverkningshotade området.
Foto: Mattias Bernhardsson
Mattias Bernhardsson ringde upp Mellanskog vilka förklarade att vägen skulle dras i ett "skogsvårdsintresse". Men bluffen synades. I januari skickade Mattias in ett förslag till Länsstyrelsen att utreda möjligheten att skydda området, tätt följt av en begäran till Skogsstyrelsen att avslå avverkningen.

torsdag 7 september 2017

"Vi bygger landet": Riksäpplet mobiliserar till 12 september


Stoppa utvisningarna • Höj pensionerna • Höj LSS-stödet • Stöd BB-ockupationen 

Det sittstrejkande afghanska ungdomarna i 'Ung i Sverge' kallar till landsomfattande protestdag under parollen "Vi bygger landet". De sträcker ut en hand till Sveriges arbetare och pensionärer, sociala rörelser och fackföreningar till gemensam kamp för alla svaga i samhället med krav på asyl, höjda pensioner och försvar av funktionsnedsattas rättigheter (Läs Ung i Sveriges pressmeddelande längre ned).

Runtom på skolor i länet pågår sittstrejker under lunchrasterna, så också på Riksäpplet i Handen här i Haninge där eleverna nu mobiliserar till demonstrationen på tisdag den 12 september i Stockholm (tid och plats kommer strax). ■

fredag 1 september 2017

Demonstrera för vården 3 september


Facken måste börja ta strid

Av Katja Raetz (RS),
specialistsjuksköterska
- - -

Den 3 september kommer återigen visselpiporna att ljuda i protest mot situationen inom vården.
Redan ifjol genomfördes manifestationer och demonstrationer på 26 orter i Sverige från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Inför fjolårets demonstrationsdag bildades nätverket ”En annan vård är möjlig” som nu återigen manar personal, patienter och anhöriga att stå upp för vården.
Skäl finns det tillräckligt av. Offensiv har i många artiklar rapporterat om den växande krisen inom vården som drabbar både anställda och patienter. Särskilt situationen på akutmottagningar ställer personalen under stor press.
"... 34 kvinnor i Stockholm i juli blev hänvisade över länsgränsen för att föda barn"
Ett exempel är Helsingborgs lasarett där IVO redan i maj i år förklarade att akuten inte är patientsäker på grund av det stora antalet patienter som vårdas där, men som egentligen borde ha fått plats på en avdelning. Bara de första månaderna i år vårdades 1 580 patienter på akuten i uppemot två dygn.

torsdag 31 augusti 2017

Nya miljoner till skolägare - Kasta ut riskkapitalisterna från skola och välfärd


Skolan måste förstatligas och ställas under demokratisk kontroll

Av Robert Bielecki
- - -

Börsnoterade Internationella Engelska skolan ökar sin vinst rejält jämfört med ifjol, vilket innebär nya miljoner till aktieägarna. Samtidigt urholkas skolan som helhet alltmer.
"Den reglering av vinsterna som S-MP-regeringen, med stöd av V, kommer att lägga fram under hösten kommer att vara lätt att kringgå för riskkapitalbolag"

tisdag 8 augusti 2017

Rör inte strandskyddet vid Tyresta naturreservat och nationalpark

Långsjön invid Tyresta naturreservat. Foto: Udo Schröter

Mark- och miljödomstolen upphävde Haninge kommuns detaljplan för Gudö 13:1 och 15:1 – nu försöker kommunen få igenom exploateringen på nytt

Det skandalösa beslutet att lyfta strandskyddet och avverka för att bygga bostäder alldeles invid gränsen till Tyresta naturreservat överklagades av boende och beslutet upphävdes av mark- och miljödomstolen i maj.
Trots att mark- och miljödomstolen nu upphävt beslutet om detaljplanen så försöker kommunen fortfarande få igenom förslaget genom att "förtydliga" varför det är anses vara ok att lyfta strandskyddet.

Det är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som utgör ledningen i både Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden och som drivit på för exploateringen i detaljplanen för Gudö 13:1 och 15:1 i Vendelsö. Förra året drev de igenom en liknande skövling i samma område, i Lötkärrsskogen nära gränsen till nationalparken.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Kommunledningen privatiserar allemansrätten och gör stränderna otillgängliga för allmännheten. De bryter mot tidigare detaljplaners bestämmelser i syfte att skapa förutsättningar för ytterligare förtätningstryck och upphävande av strandskyddet. Det är direkt motbjudande att de kan kalla sig "gröna" när innehållet i deras politik är exploatera vår sista orörda natur till förmån för ett fåtal välbärgade, säger Rättviseparatiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson som idag lämnade in partiets yttrande i den förnyade granskningen.
.
Här är Rättvisepartiet Socialisternas yttrande:

måndag 31 juli 2017

Här är företagen som dödar planeten

Foto: Stefan Wernli
100 företag står för 70 procent av utsläppen

Av Robert Bielecki
- - -

En ny dräpande klimatrapport utkom nyligen från Carbon Disclosure Project (CDP) vilken visar att blott 100 privata och statsägda bolag (se hela listan här) har stått för över 70 procent av världens totala utsläpp av industriella växthusgaser sedan år 1988. Av dessa 100 har 25 stått för över 50 procent av utsläppen sedan år 1988. Och inga tecken finns på en betydande minskning av utsläppen.

onsdag 26 juli 2017

Privatiseringsskandal blir regeringskris


Både S-MP-regeringens och förra Alliansregeringens privatiseringspolitik ledde till säkerhetsläckorna

Av Per Olsson
- - -

Högeralliansens samtliga fyra partier har idag (onsdagen den 26 juli) begärt att de tre ministrarna Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist ska avgå. Samtliga tre ministrar är socialdemokrater. De fyra högerpartierna begär vidare att en extra inkallad riksdag ska ta ställning till misstroendeförklaringen.
"... uppenbara lagbrott från Transportstyrelsens ledning och med uppenbart stöd från såväl regering som högeralliansen som naturligtvis var medveten om att Säpo i november 2015 begärt att outsourcingen skulle stoppas"
Allianspartierna har därmed anslutit sig till Sverigedemokraterna, som tidigare sagt att man kommer att begära misstroendevotum mot de tre ministrarna när riksdagen öppnar i slutet av september. I och med Alliansens och Sverigedemokraternas misstroendeförklaring är en ny regeringskris ett faktum.
Det är möjligt att regeringen avgår redan idag, vilket kan leda till nyval, eller extraval inom några månader.
Det är en helt unik situation som rymmer många scenarier, varav extra val är ett även om varken regeringen eller Alliansen önskar det. Men den politiska krisen är djupare nu än 2014 som följdes av den så kallade Decemberöverenskommelsen (DÖ), och manöverutrymmet är mycket mindre.

tisdag 25 juli 2017

Anställda i Haninges privata omsorg bryter tystnaden

Usla villkor • Vanvård tystas ned • Förskingring av kommunens skattemedel • Mattias Bernhardsson (RS) kräver att förvaltningen utreder och polisanmäler Evidensia AB

F d anställda på Evidensia som kämpar för att få ut sina arbetsgivarintyg samt
innestående löner och ersättningar
Berättelser från Evidensia AB:s hemtjänst, Ambea Nytida AB:s LSS-boende i Tungelsta och Vardaga AB:s äldreboende i Vendelsö


Av Mattias Bernhardsson,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - - 

På kommunfullmäktigemötet den 12 juni argumenterade Rättvisepartiet Socialisterna (RS) förgäves mot Moderaternas motion att privatisera ännu mer av Haninges äldreomsorg. När jag läste läste upp vittnesmål från anställda i privat omsorg om deras usla arbetsvillkor avbröts jag bryskt av den socialdemokratiska presidieordföranden Kenneth Forsberg:
"Håll dig till ämnet, motionen handlar om utvidgning av LOV [Lagen om valfrihetssystem] – inte om arbetsvillkor!".
Jag tystades. Jag frågade kommunledningen varför Kommunal inte fått tillfälle att yttra sig, varför facket inte var med på den långa remisslistan? Inget svar. S-C-MP-styret röstade igenom motionen med stöd av de borgerliga och Sverigedemokraterna. Facket utestängdes och de anställdas röster tystades.

En rapport från Kommunal visar hur privat driven äldreomsorg innebär lägre löner, allt sämre arbetsvillkor och allt högre andel otrygga jobb. Skillnaderna i total lön mellan kommunal och privat driven äldreomsorg – det vill säga inklusive tillägg som ob, övertids- och jourersättning – fördubblades från 900 till 1 800 kronor bara mellan åren 2012 och 2014. Skillnaden i grundlön ökade till hela 2 500 kronor.
Sadia Islam (RS)
– De styrande politikerna struntar i oss vårdarbetare. De fattar i princip beslut om att fler ska ha sämre villkor, säger Sadia Islam, behandlingsassistent och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna.
Men Sadia och fler anställda bryter nu tysthetskulturen. De har fått nog.

EVIDENSIA AB
Jag har haft flera möten med anställda på Evidensia som samtliga berättar om en fruktansvärd arbetsmiljö: Alice, Maria, Sanna, Alexandra, Sofia, Jenny och Anna. Kommunen larmades redan i februari om ägarens trakasserier av anställda, orimliga arbetsvillkor och bedrägeri mot de äldre såväl som mot kommunen. Från och med den 2 juli är ingen längre anställd på företaget. Men på grund av ägarens trakasserier och hot så kommer de anställda här endast att framträda med fingerade namn.
"En kund som blev beviljad ett besök på 120 minuter – vilket kommunen faktureras för – fick bara ett besök på 50 minuter"
De scheman (samtliga utan sekretessbelagda uppgifter) jag gått igenom bekräftar en makalös minutjakt på randen till omöjlighet. På ett 15-minutersbesök hos en brukare ska följande hinnas med: kvällshygien, ta av kläder, borsta tänder, tömma stomi, tvätta med svamp, smörj med salva, diska och tillsynsstäda lägenheten, hänga tvätt vid behov, vika in torr tvätt, ställa fram näringsdryck samt vanlig dryck och tilltugg, påminna om ev mediciner och ta med soporna på vägen ut. På 15 minuter alltså.

onsdag 19 juli 2017

Ny fas i sopstriden


Rättvisepartiet Socialisterna: Kräv att stadshusets rödgrönrosa majoritet omedelbart beslutar att riva alla kontrakt med Reno Norden AB


Av Per Olsson
- - -

Sopstriden i Stockholm går in i en ny fas. Kampen är långt ifrån över även om sopstrejken kan sägas vara över. Men sopgubbarna på Reno Norden kommer inte att gå tillbaka och jobba för ett företag som vann den senaste upphandlingen med hjälp av kalkylerad lönedumpning.
– Ingen vill jobba för ett företag som behandlar sina anställda som Reno Norden gjort. Många av oss mår dåligt. Jag själv är sjukskriven i två veckor. Alla har sagt upp sig, säger en av de före detta sopgubbarna på Reno Norden.
”Sopgubbarna har sagt upp sig, är på semester, några är sjukskrivna, någon jobbar. De som enligt uppgift nu kör sopbilarna är inga riktiga sopgubbar, utan nybörjare. Sopberget i Stockholm bara växer! Så fort stockholmarna kommer tillbaka från semestern exploderar sopmängderna i soprummen. Den 1 oktober svämmar Södermalm och Östermalm också över av sopberg om Reno tar över efter Liselotte Lööf. Vi börjar gärna hämta sopor igen, men inte på Reno Nordens villkor”, skriver Stockholms Sopgubbar på Reno i ett uttalande idag.
Sophämtningen kommer aldrig att fungera igen om inte den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset bryter med Reno Norden. Bollen ligger nu hos de styrande – i stadshuset och Stockholm Vatten och Avlopp.

fredag 14 juli 2017

AD-dom mot sopgubbarnas kamp


Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar arbetsplatser, fackföreningar och allmänhet att ge aktivt stöd till kampen och kräva av den styrande rödgrönrosa majoriteten i stadshuset att den river alla kontrakt med Reno Norden AB 


Av Per Olsson
- - -

Idag, fredagen den 14 juli, fällde Arbetsdomstolen sin första dom mot sopgubbarnas kamp. 29 sopgubbar på Rena Norden AB åläggs att återgå till arbetet, men sex andra sopgubbar som också ha stämts till AD anses dock inte ha deltagit i en ”olovlig stridsåtgärd” utan i deras fall anser AD att sjukdom är styrkt med läkarintyg.

torsdag 13 juli 2017

"En annan vård är möjlig"


"Vad som behövs är att låta experterna på arbetsplatserna ta ansvar för planeringen istället för att kasta miljardtals kronor på konsulter"Av Katja Raetz (RS)
specialistsjuksköterska
- - -

”Värsta sommaren någonsin” hette det efter fjolårets sommarkaos. Mycket tyder på att denna sommar på inget sätt står efter när det kommer till bristande vårdplatser, stressad arbetsmiljö och uppskjutna operationer. Att sommaren i år sannolikt blir värre än någonsin har sin förklaring i att vården sedan länge har befunnit sig i en konstant kris.
Under de senaste åtta åren har tio procent av vårdplatserna på Sveriges sjukhus försvunnit.

onsdag 12 juli 2017

Strejkande sopgubbar säger upp sig – all sophämtning i Stockholm ligger nere


"Företaget ägs av riskkapitalister och har satt i system att vinna upphandlingar med låga priser. Trots sviktande intäkter har man höjt aktieutdelningen och vd-lönen, vilket ska betalas med lönedumpning. Sparka ut Reno Norden – återkommunalisera sophämtningen" 


Av Per Olsson
- - -

Idag (den 12 juli) sa de strejkande sopgubbarna på Reno Norden i Stockholm upp sig. Uppsägningarna kommer efter sju dagars strejk. Samtidigt har sopgubbarna  på Liselotte Lööf beslutat sig för att inte hämta några sopor så länge inte konflikten är löst

fredag 7 juli 2017

De strejkande sopgubbarna bötfälls


"Det finns stor anledning att misstänka att Reno, som trots att företaget är ett svart hål anser sig ha råd med både höjd aktieutdelning och rejält påslag till vd:n, vill skylla en framtida konkurs på sopgubbarna. Ledningen för Stockholms Vatten tycks också hysa en stark önskan att bli av med sopgubbarna"

Av Per Olsson
- - -

Arbetsdomstolen (AD) dömer 51 sopgubbar att betala 5 000 kronor i böter. Det meddelade fick de strejkande sopgubbarna under fredageftermiddagen.

Denna nya klassdom från AD riskerar att följas av uppsägning av de strejkade. Även om skumraskföretaget RenoNorden (Reno, som hävdar att man är ”Nordens ledande privata aktör inom insamling och transport av hushållsavfall”) sagt att man dementerar uppgifterna om uppsägning står det helt klart att företaget är beredd att låta en fällande första dom i AD följas av uppsägning. Avskedanden kan ske redan den kommande veckan säger de strejkande sopgubbarna som RS/ Offensiv träffade under fredagseftermiddagen.

onsdag 5 juli 2017

Stöd sopgubbarnas strejk


Tar kamp mot lönesänkningar på upptill 5-10 000 kronor i månaden

Ett hundratal renhållningsarbetare på Reno Norden AB, som står för 55 procent av Stockholms sophämtning, gick imorse ut strejk. Bakgrunden är att arbetsköparen Reno försöker få igenom ett avtal som innebär lönesänkningar på så mycket som 5-10 000 kronor i månaden.
Att sophämtarna gick ut i strejk imorse var däremot ett svar på flera provokationer från Reno som vill tvinga dem att inventera och märka alla sina nycklar och koder till sopkärlen. Imorse fick de nog, när Reno krävde att inhyrda kontrollanter skulle åka med i sopbilarna. Alla vet varför Reno begär detta:

Peter Börjesson
– De vill byta ut oss om vi inte accepterar lägre lön. Därför vill de åt våra yrkeskunskaper. Vi är beredda att börja jobba på en gång, men vi tänker inte hjälpa dem att sänka våra löner eller ersätta oss, säger Peter Börjesson, talesperson för sopgubbarna.

En av sopgubbarna återberättar vad regionchefen för företaget i Stockholm sa till dem: "Vi äger kunskapen i era huvuden".

– Det är inte vårt jobb att inventera och märka nycklar, det är ett tjänstemannaansvar och vi behöver inte vara behjälpliga med det, förklarar han.

Ute på plats finns också renhållningsarbetare från Reno Nordens konkurrent Liselotte Lööf AB, som åkt in för att stödja kollegorna i konflikt. När en förvirrar journalist frågar varför renhållningsarbetare från ett annat företag är där, svarar flera arbetare från båda företagen i kör: "Vi är Stockholms sopgubbar".

lördag 1 juli 2017

Svar på Vänsterpartiets försvar av nedskärningsbudgeten i Haninge


Vad är socialisters roll i valda församlingar? 
• Rättvisepartiet Socialisterna svarar Vänsterpartiet

Vänsterpartiet röstade för det S-ledda högerstyrets (S, MP och C) budgetförslag i Haninge kommunfullmäktige den 12 juni – och därmed nedskärningar i skola och omsorg på 71 miljoner kronor för nästa år. Rättvisepartiet Socialisterna röstade däremot inte för budgeten och förklarade att socialister aldrig kan stödja nedskärningar. Detta retade uppenbarligen Vänsterpartiet till den grad att de nu publicerat en artikel – "(V)i stoppar högern först" – där de försöker försvara sitt agerande med en rad osanna påståenden.

tisdag 27 juni 2017

Vinsterna ökar för välfärdens plundrare


De privata välfärdsvinsterna skulle räcka till 10 000 nya välfärdsjobb


Av Per Olsson

- - -

Plundring av välfärden är ett lönsamt rån. Ifjol gjorde de 10 största privata vård- och omsorgsbolagens en sammanlagd vinst på 4,3 miljarder kronor. Den totala vinsten var hela 750 miljoner kronor mer än ifjol, enligt tidningen Dagens Samhälle.

De privata vård- och omsorgsbolagen totala vinst år 2016 skulle räcka till nära 10 000 nya välfärdsjobb. Men istället går en del av vinstmiljarderna rakt ner i fickorna på ägarna eller till expansion utanför Sveriges gränser.
År 2016 blev ett rekordår för Attendo med en vinst på 649 miljoner kronor. Vinstökningen ”betyder också att Attendo mer än fördubblar sin aktieutdelning, och kommer att dela ut nästan 200 miljoner av vinsten till aktieägarna” (SVT den 16 februari).
I år fortsätter Attendo, som numera finns på börsen, att redovisa ökade vinster. Under första kvartalet i år blev vinsten 273 miljoner kronor.

fredag 16 juni 2017

Vårdanställdas semester under attack


Istället för kortsiktiga ”lösningar” för att lösa de mest akuta kriserna behövs en planerad satsning för att utveckla vårdenAv Katja Raetz (RS),
specialistsjuksköterska
- - -

Inte oväntat och i likhet med de senaste åren har många sjukhus runtom i Sverige återigen svårt att få ihop bemanningen med framför allt sjuksköterskor.

Trots alla larmrapporter och de senaste årens vårdkaos, i synnerhet under sommarmånaderna, har mycket lite hänt för att skapa en hållbar arbetsmiljö.
Istället lockar man med extra ersättningar för den som skjuter upp sin semester, eller hindrar sjuksköterskor och barnmorskor från att få sina semestrar beviljade. Morot och piska med andra ord. På Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm får sjuksköterskor som skjuter upp sin semester i två veckor 15 000 kronor i bonus. I Västerbottens län får en del anställda 4 000 kronor per uppskjuten semesterdag och 20 000 kronor för inställd semestervecka. Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuder 7 000 kronor extra i lön per flyttad vecka medan Landstinget Södermanland erbjuder 4 000 per vecka.

måndag 12 juni 2017

RS säger nej till både S- och M-märkta nedskärningsbudgetar

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) enda 
oppositionen • Vänsterpartiet röstade för S-C-MP-budgeten och nedskärningar på 71 miljoner kronor 2018

Kommunledningens budgetförslag, det vill säga Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Centerpartiets gemensamma budget, röstades igenom på dagens kommunfullmäktige och innebär nedskärningar och privatiseringar i välfärden.
Skillnaden mellan det S-ledda styrets budgetförslag och Moderaternas är att det är 6,5 miljoner kronor mer i det S-ledda styrets budget. Deras budget är alltså 0,14 procent större mer än Moderaternas.
Men ingen utav budgetarna innebär ju faktiskt "satsningar" för ingen utav budgetarna täcker lön- och prisökningar eller de ökade volymbehoven i välfärden.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Den S-ledda koalitionens budget kommer att innebära nedskärningar på minst 71 miljoner kronor i nämnderna, konstaterade Mattias Bernhardsson (RS) under dagens budgetdebatt.
De styrande politikerna marknadsför sina budgetar med rena vanföreställningar. ”94 miljoner mer till grund- och förskolenämnden för att öka lärartätheten". Det basunerar det S-ledda styret ut i lokalpressen och på sin facebooksida ("Samarbetskoalitionen").
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Det stämmer inte. Grund- och förskolenämnden behöver nämligen 129 miljoner kronor bara för att kunna bibehålla verksamheten till samma kvalitet. Nämnden kompenseras inte fullt ut för volym-, lön- och prisökningarna. Det S-ledda styrets föreslagna budgetram innebär att det saknas 35,5 miljoner kronor. Det kommer att bli stora nedskärningskrav 2018, sa Lina Rigney Thörnblom (RS).
Kommunledningen förnekar att de gör nedskärningar. Systemet med resultatenheter innebär att tjänstemän och rektorer får i uppgift att ”effektivisera” (politikerspråk för nedskärningar) verksamheter medan politiker frånsäger sig ansvaret. Men det är politikerna som sätter de ekonomiska ramarna och är därmed direkt ansvariga för nedrustningen.
Det S-ledda styrets budgetförslag vill öka privatiseringarna. Budgeten har som mål att åtta kommunala tjänster ska omfattas av LOV nästa år, identiskt med det moderata budgetförslaget och en fördubbling jämfört med när det S-ledda styret tillträdde.
– De sätter alltså som mål att allt fler anställda inte ska ha rätt till ob-ersättning, övertidsersättning eller meddelarfrihet motsvarande kommunanställdas. De sätter som mål att fler anställda ska ha lägre löner men längre arbetstid, som det i alla jämförelser mellan kommunal och privat driven verksamhet visat sig vara, kritiserade Mattias Bernhardsson.