torsdag 19 oktober 2017

Allt fler går hungriga i Sverige


16 procent av Sveriges befolkning lever på en inkomst under 60 procent av medianinkomsten

Robert Bielecki (RS)

Av Robert Bielecki
- - -

Det finns en påtaglig fattigdom i Sverige, trots regeringens tillbakavisande. Det framkommer i Stadsmissionens årliga Fattigdomsrapport, som utkom på Internationella Fattigdomsdagen den 17 oktober.
Framför allt har många inte mat för dagen.
"Samtidigt som allt fler blir allt fattigare koncentreras samhällets rikedomar hos en allt mindre klick superrika"
60 procent av Stadsmissionens 200 000 insatser sedan förra årets rapport handlade om att ge folk mat. Andra insatser handlar om att ge kläder eller en plats att värma upp sig på. Ett skakande exempel som ges i rapporten är om 50-åriga Sara:

onsdag 18 oktober 2017

Upphandlingsskandal ger fortsatt sopkaos i Stockholm

Sopgubbar i strid i somras
Rättvisepartiet Socialisterna kräver återtagande av sophämtningen i kommunal regi, att samtliga sopgubbar återanställs samt återgång till de tidigare löne- och arbetsvillkoren

Av Per Olsson
- - -

Sopberget växer i Stockholm efter att skandalbolaget Reno Norden och Suez har tagit över all sophämtning i staden. De båda bolagens anställda har påtvingats sämre lönevillkor och massor av övertid. Många är inhyrda, jobbar för underleverantörer och personalomsättningen är stor.
Det var precis detta som Stockholms sopgubbar – de som fick sparken från Reno Norden och de som jobbade för den tidigare entreprenören Liselotte Lööf – varnade för.
"Ytterst ansvarig är Stockholms röd-grön-rosa majoritet som överlät sophämtningen till Reno Norden"
Efter den 1 oktober delar Reno Norden och Suez på hämtningen av hushållssopor i Stockholm. Reno Norden hämtar i sju områden och Suez i fyra.
Reno Norden vann upphämtningen med kalkylerad lönedumpning, vilket sopubbarna vägrade godta och i juli blev de avskedade. Reno Nordens kämpande sopgubbar fick stöd av kollegorna på Liselotte Lööf, det bolag som förlorade upphandlingen till Reno Norden.
Få av Liselotte Lööfs sopgubbar kom dessutom att tas över av Reno Norden, ett bolag med skräpstatus och vars norska moderbolag har gjort konkurs, när de tog över den 1 oktober.

onsdag 11 oktober 2017

Kommunen vägrar utreda privat hemtjänstföretag för bedrägeri

T.v: Annett Haaf (S). T.h: Mattias Bernhardsson (RS)

Evidensia AB lurade kommunen på skattemedel, de äldre på beviljade biståndstimmar och de anställda på löner

Över två månader har gått sedan Rättvisepartiet Socialisterna (RS) skrev om hur Evidensia AB lurat kommunen på skattemedel, de äldres på beviljade biståndstimmar och de anställda på löner. Tre månader har gått sedan Rättvisepartiet Socialisterna krävde att äldreförvaltningen skulle utreda och polisanmälda Evidensia AB. Och hela åtta månader har gått sedan de anställda på Evidensia larmade förvaltningen om bedrägerierna såväl som om fruktansvärda arbetsvillkor.

I tisdags den 9 oktober frågade Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson (RS) ut Äldrenämndens ordförande Annett Haaf (S) i kommunfullmäktige:

tisdag 10 oktober 2017

Rättvisepartiet Socialisterna kräver säkrare gårdsgator och farthinder i Jordbro

Lina Rigney Thörnbloms (RS) utfrågning av Stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S) i kommunfullmäktige igår

Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Rättvisepartiet Socialisterna har blivit kontaktade av flera föräldrar som är oroliga över trafiksituationen i Jordbro, framför allt på Moränvägen som är ett gångfartsområde [där all trafik ske ske på de gåendes villkor]. Trots att det har funnits farthinder i form av slalompelare har det fått motsatt effekt då folk gasar på mellan dem. Min fråga är vad Stadsbyggnadsnämnden, och du Göran Svensson tänker göra för att förhindra att en olycka sker på Moränvägen?, frågade Lina Rigney Thörnblom (RS) Stadsbyggnadsnämndens ordförande under gårdagens kommunfullmäktige. 
Göran Svensson (S) svarade att när byggandet av bostäder är klart så kommer trafiksituationen att ses över på Moränvägen men innan dess går inget att göra, att det är redan svårt för byggföretagens lastbilar att ta sig in och ut.

måndag 9 oktober 2017

Kommunstyrelsens ordförande duckar larm om halhyggen i planerat naturreservat

Östra Högstaskogen, en av fem stora kalhyggen som tillkommit på några år
Foto: Mattias Bernhardsson
Stiltje i arbetet med att skydda utpekade värdefulla skogar • Högstaskogen krymper: Fem nya kalhyggen på några år i östra delen av skogen

Under kvällens kommunfullmäktigesammanträde antogs Haninges Klimat- och miljöpolitiska program. En av programmets mest omdiskuterade delar var etappmålet att skydda ytterligare minst 600 hektar mark med höga naturvärden till år 2020.
Rättvisepartiet Socialisterna – som i åratal drivit på för att bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap – hade ett tilläggsförslag om att ytterligare minst 400 hektar mark skulle skyddas till år 2024. Men huvudproblemet är inte hur stort målet är, utan stiltjen i kommunens arbete att skydda redan utpekade områden med höga naturvärden.
"Högstaskogen är en mosaik av artrika mosskogar, träsk, kärr, barr- och hällmarksskogar. Rikt på vilt som rådjur, älg, duvhök och tjäder"
Mattias Bernhardsson (RS)
– Kommunen har pekat ut fem områden i sin Naturvårdsplan som anses ha höga naturvärden och som kommunen ska utreda möjligheten att skydda. Den största av de fem områderna är Högstaskogen [beläget i Österhaninge, söder om Svartbäcken och norr om Högsta], som äntligen kom med på kommunens lista förra året efter många års kamp från Haninge Naturskyddsförening. Men det händer ingenting. Det har huggits fem stora kalhyggen i den östra delen av skogen under de senaste åren. Kommunen har inte ens känt till dem, det är jag själv som har åkt ut och dokumenterat detta, berättar Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson (RS).
Högstaskogen är en mosaik av artrika mosskogar, träsk, kärr, barr- och hällmarksskogar. Rikt på vilt som rådjur, älg, duvhök och tjäder.

lördag 7 oktober 2017

Plundringen av välfärden fortsätter


"Sedan 2013 har Bert Karlsson tjänat mer än 200 miljoner kronor på flyktingkatastrofen – pengar som kommer från skattebetalarna"

Av Per Olsson
- - -

Ifjol köpte landets kommuner och landsting privat välfärd för den rekordstora summan 124 miljarder kronor – en ökning med tio procent eller elva miljarder kronor jämfört med året innan. Sedan år 2012 har kommunernas och landstingens köp av privat välfärd ökat med hela 55 procent.

fredag 6 oktober 2017

Kampanj för tryggare Jordbro: "Vi ska ta vår ort tillbaka""Mötet beslutade att samla till ett större möte i namn av ett gemensamt nätverk, dit alla boende, föreningar och även förvalningarna för skola, fritid och stadsbyggnad bjuds in"

Rättvisepartiet Socialisternas öppna möte om trygghet i Jordbro blev välbesökt. Boende och föreningsaktiva diskuterade hur våldet och den ökade otryggheten kan stoppas. En röd tråd i diskussionen var att sammanhållning och enhet är något som måste återerövras.

Mattias Bernhardsson (RS)
– Allt fler jordbrobor känner en större otrygghet i sin egen kommundel. Allt fler vågar inte gå till Jordbro centrum på kvällen. Det är oacceptabelt. Gäng, droghandel och våld har slagit rot efter åratal och även decennier av politikernas nedmontering av service, skola, idrotts- och föreningsliv samt satsningar i den fysiska miljön. Allra tydligast är hur de styrande politikerna har varit passiva när slumvärdar låtit både centrum och många av bostadskvarteren förfalla, inledde Mattias Bernhardsson, en av Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledmöter mötet.

Under mötets gång nämndes många verksamheter som stängts under åren; Jordbromalmsskolan, kommundelens enda högstadieskola; Jordbrogården, landets mest prisade fritidsverksamhet för barn med funktionshinder; Unga inspiratörer, en verksamhet som räddade en hel generation undan arbetslöshet och kriminalitet. I år har de borgerliga partierna höjt rösten för att stänga Ungkulturhuset Porten (fd Lakeside).
– Många som säljer på gatan är 13 år. Då är det försent. Vi måste satsa på barnen i rätt ålder, 10-12 år. Då kan vi få dem på rätt spår i livet, sa Ever Fernandez, jordbrobo sen 38 år.
Sherihan Hassan
– Jag har själv jobbat som fältassistent, de gör ett fantastiskt jobb att gå ut och möta ungdomarna. Men uppsökandeteamet här i Haninge är inte ute i fältet. De har inte resurser. Polisen som förr hade en relation till de unga har inte det längre, sa Sherihan Hassan.
Mattias talade också om hur folk mår egentligen, vad som gömmer sig bakom begreppet "folkhälsa":

tisdag 26 september 2017

Stormöte i Jordbro 5 oktober: Hur stoppar vi våldet?


Öppet möte om hur vi stoppar våldet och minskar otryggheten på vår ort: Torsdag 5 oktober, kl 18.30 i foajén i Jordbro Kultur- och föreningshus

Arr: Rättvisepartiet Socialisterna Haninge
> facebookevent
> Läs också om kampen som tvingade bort landets värsta slumvärd från 900 lägenheter i Jordbro

Allt fler jordbrobor känner en större otrygghet i sin egen kommundel. Allt fler vågar inte gå till Jordbro centrum på kvällen. Det är oacceptabelt.
Gäng, droghandel och våld har slagit rot efter åratal och även decennier av politikernas nedmontering av service, skola, idrotts- och föreningsliv samt satsningar i den fysiska miljön.
De styrande politikerna stängde Jordbromalmsskolan 2011, sen Jordbrogården 2016 och i år har de borgerliga partierna höjt rösten för att stänga Ungkulturhuset Porten (fd Lakeside).
Allra tydligast är hur de styrande politikerna har varit passiva när slumvärdar låtit både centrum och många av bostadskvarteren förfalla.  
Men när folket på en ort å andra sidan organiserar sig tillsammans, demonstrerar och kräver trygghetsåtgärder samt agerar ihop som grannar bör någon utsätts för våld eller hot – då kan förändringen ske snabbt.

Exempel på krav till Haninge kommun att diskutera på mötet:

fredag 22 september 2017

Riskkapitalisterna länsar sina skolor


Drastisk ökning av vinstuttag • Friskoleeländet måste få ett slut


Av Robert Bielecki
- - -

Riskkapitalisterna inom skolan använder S-MP-regeringens (med stöd av V) förslag om en vinstbegränsning till 7 procent plus statslåneräntan av operativt kapital som en förevändning för att plocka ut mer till sig själva innan det är ”för sent”.
"När välfärden reduceras till en marknad är det de anställda, brukarna och samhället i stort som får betala priset"
Enligt en granskning av Dagens Industri ökade de olika vinstdrivna friskolorna sin utdelning till 46 procent ifjol, vilket är en ökning med 15 procentenheter jämfört med de föregående två åren. Dock är inte vinstutdelningstokiga Engelska skolan med i denna beräkning då de hade ett brutet räkenskapsår för år 2016/2017.
I granskningen ligger 900 grund- och gymnasieskolor som drivs som aktiebolag till grund, i vilka 186 000 elever innefattas, varav hälften går i skolor som överstiger det föreslagna vinsttaket.

onsdag 13 september 2017

Seger: Exploateringen av Söderbyskogen stoppas

Söderbyskogen. Foto: Mattias Bernhardsson
Andra segern för naturskyddskampen i Haninge i september – "organisering lönar sig"

Bara veckan efter det glädjande beskedet att vildmarken på norra Ornö räddas kommer nästa glädjande besked att även Söderbyskogen räddas. I månader har boende i Söderby, kampanjen Skogenkvar.nu, Rättvisepartiet Socialisterna med flera kampanjat mot kommunledningens plan att avverka Söderbyskogen för att bygga bostäder. Nu stoppas exploateringen och kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) förklarar varför till kampanjen Skogenkvar.nu:
"Det är helt enkelt så att då det inte synes finnas majoritet för en förändring av gällande plan och då finns ingen anledning för oss att fullfölja arbetet. Våra handläggares energi kan helt enkelt läggas på andra ärenden. Det som är gjort är gjort, men det skrivs inte fram något ärende".
Lena Hauptman
– Jag har aldrig tvekat om att vi i Söderby ska kämpa för att få behålla vår skog. Älskar verkligen den här lilla skogen. Att få följa naturens skeenden hela året med djurungar, bär och svamp. Den här tiden som vi i skogenkvar.nu kämpat och kontaktat myndigheter och politiker har lärt mig väldigt mycket. Man ska kämpa och aldrig ge upp, säger Lena Hauptman, söderbybo och aktiv i Skogenkvar.nu.
Johan Lundborg
– Vi som bor i Söderby är mycket glada över att den föreslagna planen har skrotats och att vi får ha söderbyskogen kvar. Den betyder mycket för oss som rekreationskälla. Nu återstår arbetet med att biotopskydda söderbyskogen så den inte hotas av exploatering i framtiden, framhåller Johan Lundborg, söderbybo och aktiv i Skogenkvar.nu.
Mattias Bernhardssons (RS) utfrågning av Stadsbyggnadsnämndens 
ordförande Göran Svensson (S) i kommunfullmäktige i våras.
– Bra kämpat alla söderbybor – organisering lönar sig! Om exploateringsplanerna återupptas tar vi strid på nytt, och ni har alltid 100 procent stöd av oss i Rättvisepartiet Socialisterna. Genom att göra bevarandet av våra skogar till en politisk fråga i valet kan vi pressa partierna att inte återuppta frågan, säger Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge i gruppen Rädda Söderbyskogen – skogenkvar.nu

fredag 8 september 2017

Seger: Vildmarken och havsörnarna på Ornö räddas!

Mattias Bernhardsson rapporterade in att havsörnar och nyckelbiotoper som
alkärr fanns i den avverkningshotade skogen till Skogsstyrelsen.
Foto: Mattias Bernhardsson
Avverkningarna i den största kvarvarande väglösa gammelskogen i länets skärgård stoppas • Nu kan Nybysjöområdet på Ornö skyddas i reservat och därmed länets viktigaste häckningsplats för havsörn

> Läs om seger nr 2: Söderbyskogen räddas!

Mattias Bernhardsson (RS)
– Glada nyheter! Jag har nu fått beskedet av Skogsstyrelsen att de planerade avverkningarna vid Nybysjö inte blir av. Tack alla som engagerat sig och gjort sina röster hörda. Nu återstår att hitta ett långsiktigt skydd för området. Hoppas denna grupp kan växa och fortsätta bidra till bevarande av vår sista orörda natur.
Så skrev Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge kommunfullmäktige, i facebookgruppen "Värna vårt älskade Ornö. Inga fler stora hyggen" igår efter månader av ansträngningar att rädda området.
"Efter Mattias rapport beslutade Skogsstyrelsen att göra ett fältbesök... Inventeringen var begränsad men ändå hittades 23 arter vilka är fridlysta, rödlistade eller räknas som signalarter"
Det var några dagar före jul som Mattias Bernhardsson, när han gick igenom avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen, reagerade på en anmälning som stack ut i mängden: nr A58842-2016. Det var skogsbolaget Mellanskog – ombud åt bland annat grevinnan Catharina Stenbock Lewenhaupt – som hade ansökt om att dra en skogstraktorväg rakt genom den största kvarvarande väglösa vildmarken i länets skärgård; Nybysjöområdet på norra Ornö. Bara 8 månader tidigare hade Rättvisepartiet Socialisterna föreslagit kommunfullmäktige att utreda möjligheten att skydda området – ett förslag som röstades ned.

Ett alkärr inom det avverkningshotade området.
Foto: Mattias Bernhardsson
Mattias Bernhardsson ringde upp Mellanskog vilka förklarade att vägen skulle dras i ett "skogsvårdsintresse". Men bluffen synades. I januari skickade Mattias in ett förslag till Länsstyrelsen att utreda möjligheten att skydda området, tätt följt av en begäran till Skogsstyrelsen att avslå avverkningen.

torsdag 7 september 2017

"Vi bygger landet": Riksäpplet mobiliserar till 12 september


Stoppa utvisningarna • Höj pensionerna • Höj LSS-stödet • Stöd BB-ockupationen 

Det sittstrejkande afghanska ungdomarna i 'Ung i Sverge' kallar till landsomfattande protestdag under parollen "Vi bygger landet". De sträcker ut en hand till Sveriges arbetare och pensionärer, sociala rörelser och fackföreningar till gemensam kamp för alla svaga i samhället med krav på asyl, höjda pensioner och försvar av funktionsnedsattas rättigheter (Läs Ung i Sveriges pressmeddelande längre ned).

Runtom på skolor i länet pågår sittstrejker under lunchrasterna, så också på Riksäpplet i Handen här i Haninge där eleverna nu mobiliserar till demonstrationen på tisdag den 12 september i Stockholm (tid och plats kommer strax). ■

fredag 1 september 2017

Demonstrera för vården 3 september


Facken måste börja ta strid

Av Katja Raetz (RS),
specialistsjuksköterska
- - -

Den 3 september kommer återigen visselpiporna att ljuda i protest mot situationen inom vården.
Redan ifjol genomfördes manifestationer och demonstrationer på 26 orter i Sverige från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Inför fjolårets demonstrationsdag bildades nätverket ”En annan vård är möjlig” som nu återigen manar personal, patienter och anhöriga att stå upp för vården.
Skäl finns det tillräckligt av. Offensiv har i många artiklar rapporterat om den växande krisen inom vården som drabbar både anställda och patienter. Särskilt situationen på akutmottagningar ställer personalen under stor press.
"... 34 kvinnor i Stockholm i juli blev hänvisade över länsgränsen för att föda barn"
Ett exempel är Helsingborgs lasarett där IVO redan i maj i år förklarade att akuten inte är patientsäker på grund av det stora antalet patienter som vårdas där, men som egentligen borde ha fått plats på en avdelning. Bara de första månaderna i år vårdades 1 580 patienter på akuten i uppemot två dygn.

torsdag 31 augusti 2017

Nya miljoner till skolägare - Kasta ut riskkapitalisterna från skola och välfärd


Skolan måste förstatligas och ställas under demokratisk kontroll

Av Robert Bielecki
- - -

Börsnoterade Internationella Engelska skolan ökar sin vinst rejält jämfört med ifjol, vilket innebär nya miljoner till aktieägarna. Samtidigt urholkas skolan som helhet alltmer.
"Den reglering av vinsterna som S-MP-regeringen, med stöd av V, kommer att lägga fram under hösten kommer att vara lätt att kringgå för riskkapitalbolag"

tisdag 8 augusti 2017

Rör inte strandskyddet vid Tyresta naturreservat och nationalpark

Långsjön invid Tyresta naturreservat. Foto: Udo Schröter

Mark- och miljödomstolen upphävde Haninge kommuns detaljplan för Gudö 13:1 och 15:1 – nu försöker kommunen få igenom exploateringen på nytt

Det skandalösa beslutet att lyfta strandskyddet och avverka för att bygga bostäder alldeles invid gränsen till Tyresta naturreservat överklagades av boende och beslutet upphävdes av mark- och miljödomstolen i maj.
Trots att mark- och miljödomstolen nu upphävt beslutet om detaljplanen så försöker kommunen fortfarande få igenom förslaget genom att "förtydliga" varför det är anses vara ok att lyfta strandskyddet.

Det är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som utgör ledningen i både Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden och som drivit på för exploateringen i detaljplanen för Gudö 13:1 och 15:1 i Vendelsö. Förra året drev de igenom en liknande skövling i samma område, i Lötkärrsskogen nära gränsen till nationalparken.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Kommunledningen privatiserar allemansrätten och gör stränderna otillgängliga för allmännheten. De bryter mot tidigare detaljplaners bestämmelser i syfte att skapa förutsättningar för ytterligare förtätningstryck och upphävande av strandskyddet. Det är direkt motbjudande att de kan kalla sig "gröna" när innehållet i deras politik är exploatera vår sista orörda natur till förmån för ett fåtal välbärgade, säger Rättviseparatiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson som idag lämnade in partiets yttrande i den förnyade granskningen.
.
Här är Rättvisepartiet Socialisternas yttrande:

måndag 31 juli 2017

Här är företagen som dödar planeten

Foto: Stefan Wernli
100 företag står för 70 procent av utsläppen

Av Robert Bielecki
- - -

En ny dräpande klimatrapport utkom nyligen från Carbon Disclosure Project (CDP) vilken visar att blott 100 privata och statsägda bolag (se hela listan här) har stått för över 70 procent av världens totala utsläpp av industriella växthusgaser sedan år 1988. Av dessa 100 har 25 stått för över 50 procent av utsläppen sedan år 1988. Och inga tecken finns på en betydande minskning av utsläppen.

onsdag 26 juli 2017

Privatiseringsskandal blir regeringskris


Både S-MP-regeringens och förra Alliansregeringens privatiseringspolitik ledde till säkerhetsläckorna

Av Per Olsson
- - -

Högeralliansens samtliga fyra partier har idag (onsdagen den 26 juli) begärt att de tre ministrarna Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist ska avgå. Samtliga tre ministrar är socialdemokrater. De fyra högerpartierna begär vidare att en extra inkallad riksdag ska ta ställning till misstroendeförklaringen.
"... uppenbara lagbrott från Transportstyrelsens ledning och med uppenbart stöd från såväl regering som högeralliansen som naturligtvis var medveten om att Säpo i november 2015 begärt att outsourcingen skulle stoppas"
Allianspartierna har därmed anslutit sig till Sverigedemokraterna, som tidigare sagt att man kommer att begära misstroendevotum mot de tre ministrarna när riksdagen öppnar i slutet av september. I och med Alliansens och Sverigedemokraternas misstroendeförklaring är en ny regeringskris ett faktum.
Det är möjligt att regeringen avgår redan idag, vilket kan leda till nyval, eller extraval inom några månader.
Det är en helt unik situation som rymmer många scenarier, varav extra val är ett även om varken regeringen eller Alliansen önskar det. Men den politiska krisen är djupare nu än 2014 som följdes av den så kallade Decemberöverenskommelsen (DÖ), och manöverutrymmet är mycket mindre.

tisdag 25 juli 2017

Anställda i Haninges privata omsorg bryter tystnaden

Usla villkor • Vanvård tystas ned • Förskingring av kommunens skattemedel • Mattias Bernhardsson (RS) kräver att förvaltningen utreder och polisanmäler Evidensia AB

F d anställda på Evidensia som kämpar för att få ut sina arbetsgivarintyg samt
innestående löner och ersättningar
Berättelser från Evidensia AB:s hemtjänst, Ambea Nytida AB:s LSS-boende i Tungelsta och Vardaga AB:s äldreboende i Vendelsö


Av Mattias Bernhardsson,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - - 

På kommunfullmäktigemötet den 12 juni argumenterade Rättvisepartiet Socialisterna (RS) förgäves mot Moderaternas motion att privatisera ännu mer av Haninges äldreomsorg. När jag läste läste upp vittnesmål från anställda i privat omsorg om deras usla arbetsvillkor avbröts jag bryskt av den socialdemokratiska presidieordföranden Kenneth Forsberg:
"Håll dig till ämnet, motionen handlar om utvidgning av LOV [Lagen om valfrihetssystem] – inte om arbetsvillkor!".
Jag tystades. Jag frågade kommunledningen varför Kommunal inte fått tillfälle att yttra sig, varför facket inte var med på den långa remisslistan? Inget svar. S-C-MP-styret röstade igenom motionen med stöd av de borgerliga och Sverigedemokraterna. Facket utestängdes och de anställdas röster tystades.

En rapport från Kommunal visar hur privat driven äldreomsorg innebär lägre löner, allt sämre arbetsvillkor och allt högre andel otrygga jobb. Skillnaderna i total lön mellan kommunal och privat driven äldreomsorg – det vill säga inklusive tillägg som ob, övertids- och jourersättning – fördubblades från 900 till 1 800 kronor bara mellan åren 2012 och 2014. Skillnaden i grundlön ökade till hela 2 500 kronor.
Sadia Islam (RS)
– De styrande politikerna struntar i oss vårdarbetare. De fattar i princip beslut om att fler ska ha sämre villkor, säger Sadia Islam, behandlingsassistent och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna.
Men Sadia och fler anställda bryter nu tysthetskulturen. De har fått nog.

EVIDENSIA AB
Jag har haft flera möten med anställda på Evidensia som samtliga berättar om en fruktansvärd arbetsmiljö: Alice, Maria, Sanna, Alexandra, Sofia, Jenny och Anna. Kommunen larmades redan i februari om ägarens trakasserier av anställda, orimliga arbetsvillkor och bedrägeri mot de äldre såväl som mot kommunen. Från och med den 2 juli är ingen längre anställd på företaget. Men på grund av ägarens trakasserier och hot så kommer de anställda här endast att framträda med fingerade namn.
"En kund som blev beviljad ett besök på 120 minuter – vilket kommunen faktureras för – fick bara ett besök på 50 minuter"
De scheman (samtliga utan sekretessbelagda uppgifter) jag gått igenom bekräftar en makalös minutjakt på randen till omöjlighet. På ett 15-minutersbesök hos en brukare ska följande hinnas med: kvällshygien, ta av kläder, borsta tänder, tömma stomi, tvätta med svamp, smörj med salva, diska och tillsynsstäda lägenheten, hänga tvätt vid behov, vika in torr tvätt, ställa fram näringsdryck samt vanlig dryck och tilltugg, påminna om ev mediciner och ta med soporna på vägen ut. På 15 minuter alltså.

onsdag 19 juli 2017

Ny fas i sopstriden


Rättvisepartiet Socialisterna: Kräv att stadshusets rödgrönrosa majoritet omedelbart beslutar att riva alla kontrakt med Reno Norden AB


Av Per Olsson
- - -

Sopstriden i Stockholm går in i en ny fas. Kampen är långt ifrån över även om sopstrejken kan sägas vara över. Men sopgubbarna på Reno Norden kommer inte att gå tillbaka och jobba för ett företag som vann den senaste upphandlingen med hjälp av kalkylerad lönedumpning.
– Ingen vill jobba för ett företag som behandlar sina anställda som Reno Norden gjort. Många av oss mår dåligt. Jag själv är sjukskriven i två veckor. Alla har sagt upp sig, säger en av de före detta sopgubbarna på Reno Norden.
”Sopgubbarna har sagt upp sig, är på semester, några är sjukskrivna, någon jobbar. De som enligt uppgift nu kör sopbilarna är inga riktiga sopgubbar, utan nybörjare. Sopberget i Stockholm bara växer! Så fort stockholmarna kommer tillbaka från semestern exploderar sopmängderna i soprummen. Den 1 oktober svämmar Södermalm och Östermalm också över av sopberg om Reno tar över efter Liselotte Lööf. Vi börjar gärna hämta sopor igen, men inte på Reno Nordens villkor”, skriver Stockholms Sopgubbar på Reno i ett uttalande idag.
Sophämtningen kommer aldrig att fungera igen om inte den rödgrönrosa majoriteten i stadshuset bryter med Reno Norden. Bollen ligger nu hos de styrande – i stadshuset och Stockholm Vatten och Avlopp.

fredag 14 juli 2017

AD-dom mot sopgubbarnas kamp


Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar arbetsplatser, fackföreningar och allmänhet att ge aktivt stöd till kampen och kräva av den styrande rödgrönrosa majoriteten i stadshuset att den river alla kontrakt med Reno Norden AB 


Av Per Olsson
- - -

Idag, fredagen den 14 juli, fällde Arbetsdomstolen sin första dom mot sopgubbarnas kamp. 29 sopgubbar på Rena Norden AB åläggs att återgå till arbetet, men sex andra sopgubbar som också ha stämts till AD anses dock inte ha deltagit i en ”olovlig stridsåtgärd” utan i deras fall anser AD att sjukdom är styrkt med läkarintyg.