onsdag 21 september 2016

Irlands kamp för aborträtt – en fråga om rätten att överleva

Av Lina Rigney Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Irland har sett stora protester för aborträtten och opinionen har svängt för att landet ska avskaffa abortförbudet i grundlagen. I oktober beslutar parlamentet om irländarna ska få rösta om frågan.

Rättvisepartiet Socialisternas systerparti på Irland, Socialist Party, spelar en ledande roll i kampen för rätten till abort på Irland. Det var medlemmar i Socialist Party som tog initiativet till ROSA (for Reproductive rights, against Oppression, Sexism & Austerity) [för reproduktiva rättigheter, mot förtryck, sexism & åtstramningar] 2013. ROSA är döpt efter både medborgarrättskämpen Rosa Parks och socialisten Rosa Luxemburg och bildades för att koppla ihop behovet av kvinnokamp med kampen mot åtstramningar.

"2 000 människor samlades i ilska och förtvivlan på gatorna samma kväll. På lördagen samlades 20 000"
Under de senaste åren har det skett en stor förändring i attityden till aborträtt på södra delen av Irland. Savita Halappanavars död den 28 oktober 2012 var startskottet på en ny våg av ”pro choice”-demonstrationer (för aborträtt, i motsats till ”pro life” vilka är abortmotståndare).
Savita Halappana var var gravid, men fostret visade sig vara döende. Hon nekades ändå en abort med förklaringen att Irland är ett katolskt land. Fostret aborterades inte förrän dess hjärta hade slutat att slå och på grund av det dog Savita av blodförgiftning. Hon offrades på religionens och kvinnoförtryckets altare. Men Savitas död gjorde det brutalt tydligt för folk vad Irlands lagar leder till i praktiken. Att även när det står klart att fostret inte kommer att överleva prioriteras det framför den gravida kvinnans liv.
2 000 människor samlades i ilska och förtvivlan på gatorna samma kväll. På lördagen samlades 20 000.

För att förstå Irland idag måste man gå tillbaka i tiden. Staten Irland grundades under fattiga förhållanden 1922 efter frihetskamp och uppror mot det brittiska styret. Inte ens 80 år tidigare hade miljontals människor dött under den irländska svälten.
Den irländska härskande klassen var svag och katolska kyrkan blev för den ett perfekt verktyg för att kontrollera arbetarklassen och också någon som kunde erbjuda tjänster som vård och utbildning i ett samhälle helt utan välfärdssystem.

Alliansen mellan staten och kyrkan har spelat en grotesk roll i förtrycket mot kvinnor som pågår än idag. Efter Irlands grundande skrevs kvinnoföraktet in i grundlagen: ”Staten erkänner att inom hemmet ger kvinnan staten ett stöd som samhället inte skulle vara kapabel till. Staten skall därför sträva efter garantin att kvinnor inte på grund av ekonomi ska behöva tvingas till arbete och därmed negligera sina uppgifter i hemmet”. Formuleringen finns fortfarande kvar i grundlagen.
Homosexualitet var brottsligt fram till 1993 på Irland. Preventivmedel blev inte lagligt förrän 1980 och inte heller skilsmässa blev möjligt förrän under 1990-talet.
Fortfarande idag står kyrkan för utbildningen, där elever antingen går i katolska eller protestantiska skolor, även om det finns ett fåtal ”icke-religiösa” skolor som har startats av föräldrar. I de katolska skolorna förekommer morgonbön och bikt vilka är mer eller mindre ofrivilliga. Barnen tvingas i tidig ålder att känna skam över sexuell lust eller ”omoraliskt leverne” – i bästa fall talas det inte om sex över huvud taget. Sexualundervisning existerar knappt, förutom en gång i 11-12-årsåldern och då mer liknar en biologilektion. Ibland håller utomstående föreläsare i dessa och det kan till och med vara en abortmotståndare.
"80 procent av den irländska befolkningen stödjer att en folkomröstning ska genomföras. Och i oktober ska parlamentet rösta om Ruth Coppingers, medlem i Socialist Party och parlamentsledamot för Anti-Austarity Alliance, motion att genomföra just det"
Katolska kyrkan har varit i blåsväder inte bara för de övergrepp på barn som har uppdagats, utan även efter att man har hittat massgravar där föräldralösa barn eller barn som har tagits från ensamstående mödrar har dumpats efter att de har misskötts till döds av nunnor.

Kollektivavtal kan vinnas genom kamp – inte genom urvattning

Det är dags för nya och större mobiliseringar, LO
SD och borgarna stoppar regeringens lagförslag om sociala krav i upphandlingar

Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Efter att Sverigedemokraterna meddelade att de inte tänker stödja regeringens lagförslag – att möjliggöra upphandlande myndigheter att ställa sociala krav på leverantörer – har LO såväl som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med rätta gått till angrepp mot SD:s arbetarfientlighet. SD är vågmästare i riksdagen och fäller därmed förslaget.

Men vad hade de väntat sig? Att SD inte skulle rösta med borgarna? Att SD inte var arbetarfientliga?
SD:s ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt säger rakt ut att de anser förslagen vara ”näringslivsfientliga”. Och det är ingen nyhet att SD är höger och därmed röstar med högern mot fackliga framsteg såväl som mot ökad jämställdhet. SD har bland annat röstat mot rätt till heltid, att lägga ned FAS 3, obligatoriskt stöd till kvinnojourer, jämställd arbetsskadeförsäkring samt stärkt arbetslivsförsäkring för att nämna några.
SD har också gjort klart att de tänker sätta stopp för varje förslag att begränsa vinsterna i välfärden.

Visserligen har SD:s tydliga högersväng i fråga om kollektivavtal och vinster i välfärden en grund i näringslivets ihärdiga lobbande med hemliga möten och bjudmiddagar. Men SD har alltid varit motståndare till kollektivavtal och att stoppa vinster i välfärden, även om de gett sken om något annat. Det som ändrats är att SD nu öppet visar de borgarliga partierna att de vill styra med dem efter nästa val – en invit som partiledarna Anna Kinberg Batra (M) och Ebba Busch Thor (KD) besvarat med SD-vänliga uttalanden.
Kollektivavtal eller ett stopp för vinster i välfärden kan inte vinnas genom att endast lägga lagförslag. Det kräver kamp.

fredag 16 september 2016

Fullsatt Tungelsta kyrka krävde vårdcentral i offentlig regi

Utbredd kritik mot privatiseringseländet pressade politikerna
Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge kommunfullmäktige,
Mattias Bernhardsson pressade Hälso- och sjukvårdsrådet i Landstinget
I maj meddelade Aleris som driver vårdcentralen i Tungelsta att de säger upp sitt avtal med landstinget i Stockholm eftersom det inte är lönsamt nog. Det borgerliga landstingsstyrets nonchalans i frågan har framkallat en folkstorm.
Protesterna har till att börja med pressat landstingspolitikerna att förstå att det behövs en vårdcentral i Tungelsta, att 6 000 listade patienter vägrar sätta sig på tåget och skriva sig på de andra vårdcentraler i området med redan långa väntetider.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) står för att landstinget måste sätta upp en vårdcentral i egen regi, vilket tydligt framfördes i Haninge kommunfullmäktige den 12 september i debatt mot kommunalrådet Meeri Wasberg (S). Ett flygblad med samma tema delades ut till alla mötesdeltagarna på protestmötet i Tungelsta igår.
Inbjudna till protestmötet – som arrangerades av Tungelsta Folk och Trädgård – var hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna Starbrink (L), 1:e vice ordförande i sjukvårdsutskott- och styrelsen Söder Jessica Eriksson (L), tjänsteman och ansvarig för avtalet med Aleris Peter Hultqvist, Haninges kommunalråd Meeri Wasberg (S) och vikarierande oppositionsrådet i Haninge Sven Gustafsson (M).

Politikerna som inledde gav alla typiska politikersvar: ”Vi beklagar att det har blivit såhär”, ”Det är vår ambition att ha en vårdcentral här”, Det är en viktig fråga”, ”Vi hoppas att någon annan ska ta över” och så vidare. Det fanns en bred samstämmighet mellan M, L och S att det inte spelar någon roll huruvida vårdcentralen drivs i privat eller offentlig regi.
Från golvet var man dock långt ifrån nöjda med politikernas inledande svammel.
– Varför agerade ni i landstinget inte med en gång när ni fick reda på att avtalet hade sagts upp?, dundrade en tungelstabo upprört.
Svaret blev då att de ”sonderar möjligheterna för vilken driftsform som ska gälla”.

Mattias Bernhardsson, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige ställde då hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande mot väggen:
– Frågan om driftform är också en fråga som tid. Den 30 november stänger Aleris vårdcentralen. Ni säger att ni har "hoppats på att en ny privat vårdgivare ska anmäla intresse att ta över", men ingen har ju gjort det. Nu har det gått månader. Och nu säger ni att ni ska – "om några veckor" – börja ringa runt till olika privata vårdföretag och fortsätta 'hoppas'. Hur kan ni ha tid till det? De 6 000 listade patienter som står utan vårdcentral snart har inte den tiden. Ni måste börja nu – agera och ta över vårdcentralen i offentlig regi, krävde Mattias Bernhardsson (RS).

måndag 12 september 2016

RS ensam opposition mot skövling av skogsmarker nära Tyresta nationalpark

Foto: Mattias Bernhardsson
Haninge ska avverka i Lötkärrsskogen • Tredje fallet av exploatering för bostäder i Gudö invid nationalparken klubbad i kommunfullmäktige

Mattias Bernhardsson (RS)
Boende vid Gudö i Vendelsö satt med under kvällens kommunfullmäktige i hopp om att Haninge kommunfullmäktige skulle ta sitt förnuft till fånga och bevara deras skog där kommunen istället vill bygga bostäder: Lötkärrsskogen strax intill Tyresta nationalpark.
Inom skogsområdet Lötkärrsskogen som ska skövlas finns rödlistade arter som buskskvätta och i närområdet har även spillkråka och gulsparv observerats. Trots att skogsområdet i sig inte är av sådan naturvärdesklass för ett formellt skydd, så är det ett naturvärde för de som bor och nyttjar skogen för rekreation.

Enda orsaken till att området är listat som möjlig plats för bostadsexploatering är att borgarna och Miljöpartiet drev igenom Vendelsö utvecklingsprogram i kommunfullmäktige 2010, trots att det framkommit att beredningens ordförande – Harry Hedemark (KD) – själv var markägare i Lötkärrsskogen och hade stora ekonomiska intressen att området exploaterades. Det var en skandal då och det är en skandal nu.
RS: "exploateringen går emot uttryckliga bestämmelser i Haninges översiktsplan"
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) var enda opposition. De andra partierna klubbade för. Men RS kommer att diskutera med boende sakägare och föreningar om möjlighet att överklaga, särskilt efter att RS under pågående kommunfullmäktigesammanträde visat hur exploateringen går emot uttryckliga bestämmelser i Haninges översiktsplan som samma kommunfullmäktige ställt sig bakom.


Här är Mattias Bernhardssons (RS) anförande som ingen vågade ta replik på:

Rätt till heltid – men utan delade turer

Robert Bielecki (RS)

På kvällens kommunfullmäktigemöte debatterades kommunledningens (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) förslag till att införa rätt till heltid för de som önskar från och med 2017 för fritidsledare, stödassistenter, undersköterskor och vårdbiträden. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkade att frågan skulle återremmitteras (skickas tillbaka till Kommunstyrelsen) för att "utredas ytterligare", med stöd av Sverigedemokraterna. Att återemmittera kräver bara en tredjedel av ledamöternas röster.

Sven Gustafsson (M) visade dock vad högern tyckte egentligen tyckte om rätt till heltid:
– Det är ren socialistisk plakatpolitik.
Frågan kommer att komma tillbaka på nästa kommunfullmäktige. Rätt till heltid stöds även av Rättvisepartiet Socialisterna, Vänsterpartiet och Haningepartiet, vilket innebär att det finns majoritet för att införa rätt till heltid.
Vänsterpartiets Nafi Cilgin och Samuel Skånberg argumenterade under kommunfullmäktige om varför rätt till heltid är en viktig jämställdhetsfråga och hur betydande inkomstökningar olika arbetare skulle få med möjligheten att gå upp till heltid.

Rättvisepartiet Socialisternas Robert Bielecki lade fokus på att rätt till heltid måste införas på rätt sätt:

RS pressade kommunalrådet om att rädda dansbanan i Brandbergen och förskolegården i Ribby

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna frågade ut det socialdemokratiska kommunalrådet Meeri Wasberg under kvällens kommunfullmäktigemöte. Detta med anledning av att kommunen ställer olika intressen mot varandra. I Brandbergen vill de riva dansbanan för att bygga en förskola och i Västerhaninge vill de flytta Ribby förskolegård för att istället bygga gruppbostäder för personlig assistens och tillfälliga bostäder för nyanlända – som kan byggas på mark nära intill utan att det står i motsättning till barnens lekgård.
– Det finns två politiska frågor som engagerar stort i Haninge just. Dels har vi Dansbanan i Brandbergen som står under nedläggningshot trots att den varje vecka drar mellan 30 och 70 personer. Sen har vi förskolegården i Ribby som det planeras att byggas på mot föräldrarnas vilja. Gemensamt för dessa två är att man kör över de berörda, att det har varit en dubbelplanering av marken och en avsaknad av dialog. Kommer kommunledningen backa och lyssna på kommuninvånarna i Brandbergen och Ribby?, frågade Lina Rigney Thörnblom (RS).
– Dansbanan är väldigt uppskattad och jag vet att många ideella timmar har lagts ned av de aktiva. Men, det är fortfarande så att dansbanan har ett tillfälligt bygglov som inte kan förlängas. Vi måste utgå ifrån detaljplanerna. Och i Ribby är den plats det idag är förskola faktiskt detaljplanerad för bostäder och när vi tog detaljplanen så hade vi ett samråd, svarade Meeri Wasberg (S).
Lina Rigney Thörnblom replikerade:

Tungelsta behöver en offentligt driven vårdcentral

Aleris stänger vårdcentralen i Tungelsta 
Mattias Bernhardsson (RS)

Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson frågade ut Haninges socialdemokratiska kommunalråd Meeri Wasberg under kommunfullmäktige ikväll om vad kommunledningen gjort för att garantera vård till alla tungelstabor. Detta med anledning av att 6000 patienter blir utan vårdcentral från och med 30 november då Aleris stänger i Tungelsta.
– Som vi sett så många gånger förr när privata företag tagit över vårdcentraler med målet att bedriva verksamheten till en lägre kostnad än landstinget, så visar det sig att de i slutändan inte uppnår kvalitetskraven. I Aleris fall har man haft stafett- och hyrläkare istället för kravet på minst två fast anställda specialister i allmänmedicin. Har du Meeri Wasberg, Socialdemokraterna, krävt av Stockholms läns landsting, att det är en offentligt driven vårdcentral som Tungelsta behöver från och med den 30 november?, frågade Mattias Bernhardsson (RS).
Kommunalrådet: ”Jag bryr mig inte om det är en privat eller offentlig driven vårdcentral”
– Det jag gjorde när jag hörde att Aleris kanske skulle stänga var att jag uppvaktade ansvarigt sjukvårdslandstingsråd där jag har framfört hur viktigt det är att det finns en vårdcentral i Tungelsta. Jag har däremot inte fokuserat på driftsformen, utan på att det behövs en vårdcentral i Tungelsta, särskilt med tanke på den utbyggnad som sker där, svarade Meeri Wasberg (S).
Mattias Bernhardsson (RS) replikerade:

onsdag 7 september 2016

Rädda Brandbergens Dansbana

Lennart Heikenström, Ronny Johansson, Kicki Heikenström och
Madde Palmgren kämpar för Dansbanan
Dansbanans eldsjälar protesterar: "Det är nu vi måste ta i med hårdhandskarna"

Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge. Lina kommer att ta upp dansbanans framtid till debatt på måndagens kommunfullmäktige
- - -

Nästa år firar Dansbanan i Brandbergen 20 år. Om den får vara kvar. Haninge kommun vill inte ge förlängt bygglov och risken finns att dansbanan rivs. Men Brandbergens eldsjälar höjer rösten.
Dansbanan drivs av aktiva i Hyresgästföreningen. Det är tydligt för den som bor i Brandbergen att den bidrar till gemenskapen med arrangemangen runt årets högtider. Kommunens dagverksamhet håller till här regelbundet för att spela boule eller kubb.
– Vi invigde Dansbanan på Valborg 1997. Varje vecka kommer mellan 30 och 70 personer när vi har danskvällar, berättar Ronny Johansson när vi träffas på söndagskvällen efter att engagerade i dansbanans förening har umgåtts över en kräftskiva.
I början av sommaren utsåg Hyresgästföreningen i Stockholm Ronny Johansson till årets eldsjäl för hans engagemang vid dansbanan. På väggen ser jag ett 20-tal teckningar hänga från dagen innan.

fredag 2 september 2016

Uppror för vården i hela landet


Tre artiklar inför den landsomfattande protestdagen 4 september

1. ”Allas lika rätt till bra vård är hotad i grunden”
Av Mattias Bernhardsson
Intervju med Sten Axelson Fisk från Socialistiska Läkare

2. ”Det här är startskottet”
Av Katja Raetz
Intervju med protestdagens initiativtagare, sjuksköterskorna Lotta Dickman, Päivi Vilkkavaara och Agneta Lenander.

3. Akut brist på sjukbäddar
Av Johan Sand
Nya chockerande fakta om platsbristen

”Allas lika rätt till bra vård är hotad i grunden”

Ett vårduppror växer fram i landet. Under parollen ”Slut på rean – en annan vård är möjlig”­ manas det till protester den 4 september över hela landet mot den ohållbara situationen inom vården.

Uppropet har spritts som en löpeld och nu planeras manifestationer på 24 orter med backning från bland annat SUSF (Yrkesföreningen Sveriges Undersköterskor och Specialistundersköterskor), Läkarförbundet, Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Arbetsterapeuter, Svenska Barnmorskeförbundet, Nätverket Gemensam Välfärd, Folkkampanj för Gemensam Välfärd, Hemtjänstupproret, Unga Byggare och Socialistiska läkare.

Vi frågar Sten Axelson Fisk, aktiv i Socialistiska läkare och en av talespersonerna för den landsomfattande protestdagen, om vad som är viktigt med den 4 september.

onsdag 24 augusti 2016

"Säg ifrån – vägra acceptera"

Sexuella ofredanden är inte bara ett problem på festivaler,
utan ett samhällsproblem som sker dagligen, överallt
Fler anmäler, säger ifrån och vägrar acceptera sexuellt ofredande

Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Anmälningarna av sexuellt ofredande på ungdomsfestivalen We are Stockholm har fördubblats sedan förra året. Anmälningarna har även ökat kraftigt på landets övriga festivaler. På We are Sthlm 2015 anmäldes 20 fall av sexuellt ofredande och en våldtäkt. I år anmäldes 53 fall av sexuellt ofredande.
Att anmälningarna har ökat på årets festivaler vill landets rasister och ”sanningssägare” få till att det beror på de flyktingar som tvingats söka sig till Sverige. Man är helt ovillig att se att kvinnor och tjejer har fått en större medvetenhet om vad som faktiskt är trakasserier och ofredanden och att man vägrar acceptera att det sker.

Sedan 2006 har anmälningarna av ofredande ökat med 65 procent enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ), men jämfört med 2014 minskade anmälningarna med 1 procent. Även sexualbrotten har efter en ökning 2013 (1,3 procent av befolkningen) minskat igen 2014 (1,0 procent av befolkningen) enligt den nationella trygghetsundersökningen.
Det är kvinnor som står för den absoluta majoriteten av de som utsätts för sexualbrott. Tydligt är att en bild har spridits när det gäller sexuella ofredanden, av bland annat media, av att Sverige har blivit ett samhälle där kvinnor inte längre kan vara trygga. Att situationen skulle vara ny.

Även om sexualbrott nästan alltid utförs av män och brottsoffren nästan alltid är kvinnor har fokus försökts flyttas från att den gemensamma nämnaren är kön till att det skulle vara på grund av etnisk bakgrund. Att orsaken skulle vara fler flyktingar.
Det är att förolämpa alla kvinnor och tjejer som utsätts och har utsatts för trakasserier och ofredanden dagligen i skolor, på arbetsplatser och i andra sociala sammanhang.

”På ett sätt får man räkna med att folk kommer att ta på en”, berättade en 14-årig tjej till Dagens Nyheter inför We are Sthlm. Ett klassiskt exempel på vad normaliseringen av sexuella trakasserier leder till, och en vanlig kommentar även bland vuxna kvinnor om vad man får acceptera vid ett besök på krogen. Men det är den normaliseringen som har börjat luckras upp. Fler anmäler, säger ifrån och vägrar acceptera.
"Sexuella trakasserier normaliseras så tidigt som i lågstadiet. Därför är det viktigt att skolor får tillräckliga resurser för att kunna minska antalet elever i varje klass och per lärare, att elevvårdande personal och fritidsledare finns på varje skola och att personal har utbildning i genuspedagogik"
Bris rapporterade vid sommarlovets slut om hur deras kontakter med barn ökade med 9 procent den här sommaren jämfört med förra. 17 procent av kontakterna handlade om våld, övergrepp eller kränkningar. 41 procent handlade om psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan bland unga har ökat under 1990- och 2000-talet enligt socialstyrelsen.
Det är en av effekterna av färre resurser till skolan, men även vården. Bris kräver bland annat att BUP måste ges möjligheten att leva upp till vårdgarantins 30 dagar.
Sexuella trakasserier normaliseras så tidigt som i lågstadiet. Därför är det viktigt att skolor får tillräckliga resurser för att kunna minska antalet elever i varje klass och per lärare, att elevvårdande personal och fritidsledare finns på varje skola och att personal har utbildning i genuspedagogik. Ett synsätt som ”äsch, han är kär i dig” ska inte tillåtas existera.
Barn måste få lära sig gränssättning och tillåtas bestämma över sina egna kroppar, detta redan i förskolan.

måndag 22 augusti 2016

Bevara Ribby förskolegård

Rättvisepartiet Socialisterna: Bygg inte på barnens lekplats – det finns annan mark för bostäder


Kommunen har detaljplanerat för 25 nya lägenheter i Ribby, Västerhaninge. De planerade lägenheterna ska vara gruppbostäder för LSS (personlig assistans), vilket framgår i detaljplanen som antogs redan 2005. Ett antal av dessa platser ska även användas som tillfälligt boende för nyanlända.

Men trots att det finns tillgänglig mark att bygga på väljer kommunledningen (S, MP och C) att bygga mitt på Ribby förskolas lekgård. Lekgården föreslås flytta till en parkyta brevid, vilket innebär att lekgården inte står i direkt anslutning till förskolan.
Personalen gjorde en konsekvensanalys (vilket politikerna inte bemödat sig att genomföra) vilken bland annat pekar på att barnen riskerar att inte hinna på toaletten, att avstånden är för långa vid akuta situationer och att barnen inte kommer att kunna vistas på gården under vissa tider.
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Gruppbostäderna behövs, men inte på bekostnad av en uppskattad lekgård för barnen. Det är riktigt dåligt av både denna och tidigare kommunledningar att föräldrar och anställda inte känt till planerna trots att de går tillbaka till 2005, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom
Byggnadsplanerna sträcker sig alltså tillbaka flera kommunstyren, från S/FP-styret 2002-2006, under två M/FP/KD/C/MP-styren 2006-2014 till dagens S/C/MP-styre. Detaljplanen för bostäder togs 2005 och "i väntan" på dessa bostäder så öppnade kommunen förskolan 2008 och fick en gård anpassad till att byggas bostäder på senare. När sedan bostäderna dröjde så utformade man gården annorlunda.
Nu när gruppbostäderna ska uppföras, hela 12 år efter antagen detaljplan, så informeras chockade anställda, föräldrar och barn att deras förskolegård ska flyttas. Informationen gick ut i våras, men ännu har ingen verklig dialog ägt rum. 200 namnunderskrifter har samlats in mot flytten.

tisdag 16 augusti 2016

”Bussförarna är beredda att ta strid”

Av Per Olsson
”Anställda uppmanas att inte prata med facket. De som gör det riskerar att bli av med jobbet”
Årets avtalsrörelse är långt ifrån slut. Förhandlingarna om ett nytt Bussbranchavtal (BBA) mellan fackförbundet Kommunals bussförare och Sveriges bussföretag (arbetsgivar­organisation för de privata trafikföretagen som tillämpar BBA) pågår. Arbetsgivarnas provokationer har resulterat i strejker under de två senaste avtalsrörelserna.
Petri Myllykoski
– Det finns en kampvilja. Så här kan det inte få fortsätta. Många är beredda att kämpa för framför allt bättre villkor, säger Petri Myllykoski, fackligt aktiv bussförare om medlem i Rättvisepartiet Socialisterna. 
– Börja-sluta-frågan är brännande i storstäderna. Som det är nu kan man börja jobbet vid ett garage och sedan sluta var som helst i trafikområdet och använda en del av sin fritid för att ta sig tillbaka. Om vi ska färdas i tjänsten ska vi ha betalt för det, berättar Petri och fortsätter: 
– Bussbranchavtalet är ett relativt nytt avtal. Det uppkom ur de olika kollektivavtal som följde på det High Chaparral som 1990-talets avregleringar skapade. Hela tiden försöker arbetsgivarna göra vinster på avtalet. 
– Precis som vid tidigare avtalsrörelser går arbetsgivarna ut väldigt aggressivt och ifrågasätter alla regleringar, staketregler, som finns i BBA. Deras taktik är att lägga alla frågor på avtalsbordet i hopp om att åtminstone få igenom några försämringar.
I maj överlämnade Sveriges Bussföretag sin kravlista till Kommunal. Det måste bli mer flexibilitet för att ”pressa kostnaderna”. På arbetsgivarnas kravlista står bland annat: Avskaffa uppräkningen av tid för dem som kör delade turer, årsarbetstid (Sveriges bussföretag kallar det ”timbank”) och drastiskt försämrade pausregler. Bussförare ska tvingas jobba mer till lägre ersättning. Detta i ett läge där många bussförare slits ut i förtid av långa, pressade arbetspass.

Ögonblicksbilder från Rättvisepartiet Socialisternas sommarläger

Rättvisepartiet Socialisternas årliga sommarläger bjöd på välbesökta stormöten och seminarier såväl som bad, lek, schackturnering, boxning-, karate- och självförsvarskurser samt allsång vid lägerelden

Bland de politiska teman som diskuterades fanns "Brexit, arbetarkamp, antirasism och EU i kris", "Marxismens grunder", "Kapitalet och maten", "Sexuella revolutionen och makten över kroppen", "Förtryck i hederns namn", "Klimatet – en marxistisk syn", diskussioner om den kommande tidens antirasistiska och fackliga kamp samt mycket mer.

torsdag 4 augusti 2016

Ntobuah Julius Mvenyi (RS) om att vara funktionsnedsatt på flykt

Ntobuah Julius Mvenyi, aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna Haninge, medverkade i lördags i radioprogrammet Funk


Funktionsnedsatt och flykting. Ntobuah Julius Mvenyi talade i SR-programmet Funk om hur flyktingar med funktionsvariationer bemöts när de kommer till Sverige.
Bland annat tilldelades han en överslaf som han aldrig skulle kunnat komma upp i. Han berättade också att han fått hjälp att bearbeta sina traumaupplevelser.
Vad har Migrationsverket för skyldigheter gentemot asylsökande med funktionsvariationer? Generaldirektör Anders Danielsson svarar i programmet. ■

> Se hela programmet här

måndag 18 juli 2016

Undantagstillstånd i vården


Riksomfattande protester den 4 september

Katja Raetz (RS)
Av Katja Raetz
- - -

Krisen inom vården har nått nya dimensioner. Aftonbladet rapporterade den 11 juli om att en höggravid kvinna, trots tecken på havandeskapsförgiftning, skickades hem från kvinnokliniken i Lund på grund av platsbrist. När hon kom tillbaka dagen därpå hade fostret dött. Sjukhuset själv har anmält händelsen enligt Lex Maria. Sannolikt hade fostret kunnat räddas om kvinnan erbjöds inläggning direkt.

Denna tragiska händelse speglar situationen inom vården i Sverige idag. Redan i maj gjordes en sammanställning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att bemanningsläget kommer att bli ännu värre under året, särskilt på sommaren.
”Aldrig tidigare kommer så många vårdplatser att vara stängda när bristen på sjuksköterskor är rekordstor – och det gäller särskilt de specialiserade sjuksköterskorna”, skrev Svenska Dagbladet den 11 juli.
Många av de vårdplatser som nu är stängda kommer inte att öppnas upp igen till höst på grund av fortsatt personalbrist. Anledningen är att allt fler inte accepterar den allt mer pressade arbetsmiljön och den nästan obefintliga löneutvecklingen.
Oavsett om man är privat eller offentligt anställd står det klart att det mest effektiva sättet till att få en löneökning är att byta jobb, och då inte sällan till bemanningsföretag.
Många söker sig till Norge där inte bara lönen är bättre, utan även arbetsmiljön till följd av en högre grundbemanning.

fredag 15 juli 2016

Rädda vården


Personalbrist samtidigt som inhyrd personal för 16 miljarder kronor skapar merkostnader på 8 miljarder kronor

Av Per Olsson
- - -

Trots personalens många larmrop och trots ökade behov samt växande befolkning fortsätter vården att drabbas av nedskärningar och för snålt tilltagna budgetar.  I sommar är det värre än vanligt.

Antalet stängda vårdplatser på landets sjukhus är rekordstort.
Högerpoliken har utarmat vården och stadigt förvärrat personalbristen. Samtidigt skenar kostnaderna för inhyrd personal. Totalt har landstingen tillsammans köpt inhyrd vårdpersonal för mer än 16 miljarder kronor de senaste sex åren. Det i sin tur betyder att hyrpersonalen sedan 2010 har gett landstingen merkostnad på mellan 4 till 8 miljarder kronor jämfört med egen personal, enligt SVT.

Vården är i akut behov av mer resurser och en rejäl uppvärdering av de anställdas löner och arbetsvillkor.
– Situationen just nu är extrem, det här läget har vi aldrig varit i tidigare. Varje sommar planerar Karolinska och landstinget för hur många vårdplatser de ska hålla öppna och varje sommar misslyckas de eftersom planeringen inte sker efter det behov som finns, säger Liv Andersson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, till tidningen Vårdfokus.
Vårdfacken tillsammans med brukare, patientföreningar och andra organisationer behöver gå samman i en riksomfattande kampanj för att rädda vården.

onsdag 13 juli 2016

Högerns "enkla jobb" handlar om vinster och företagens bidragsberoende

"Ingen journalist har hittills ställt den mest logiska följdfrågan: Ska inte den som arbetar förväntas ha en lön snarare än försörjningsstöd?" 

Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - - 

Under Almedalsveckan – etablissemangets utspelsverkstad – tävlade de borgerliga partierna i grenar som "fler enkla jobb" och "stoppa bidragsberoendet". Ingenstans i programmet fanns vårdkrisen, nedskärningarna i skolan, riskkapitalisternas plundring av välfärden eller hur arbetsvillkoren kraftigt försämrats. Men det hör ihop. Ju mer de talar om det ena, desto mindre utrymme för någon annan att sätta de sistnämnda frågorna på agendan.

Centerpartiet dundrade åter på hårt om att sänka lönen för nyanlända flyktingar genom särskilda avtal. Och om facken inte går med på detta så ska det minsann lagstiftas.
En av dem tusentals arbetare som reagerade på Annie Lööfs (C) utspel om "enkla jobb" var undersköterskan Ramona Nordstrand som i ett väl spritt inlägg uppmanade politikerna – då hennes jobb är så "enkelt" – att gå ett arbetspass med henne eller kollegorna; att ”torka tårar på någon med ångest och smärta”, ”göra i ordning en avliden människa för sista vilan” eller ”vara i samma rum där ett barn tar sitt sista andetag”. Hon berättar om att hålla sig från att besöka toaletten en heldag, att missa julklappsutdelningen flera år i rad och att inte hinna äta, dricka eller vila fötter.

Annie Lööf svarade på twitter med att förneka att undersköterskor tillhör de yrken vars löner de vill sänka. Visserligen nämns inte undersköterska i centerns lista på enkla jobb, men hon ljuger likväl. Redan för fyra år sen krävde Annie Lööf att undersköterskornas ingångslön skulle sänkas med 25 procent. Strax därefter gav hon sig på alla under 25 år med samma medicin: Sänk lönen med 25 procent! Och nu är det flyktingarnas tur.

Kristdemokraterna ville inte vara sämre, särskilt inte under Almedalen då journalisterna springer mellan presstälten i jakt på utspel.
”Den som mottar försörjningsstöd ska förväntas arbeta”, mässade KD:s partiledare Ebba Busch Thor
Ingen journalist har hittills ställt den mest logiska följdfrågan: Ska inte den som arbetar förväntas ha en lön snarare än försörjningsstöd? Själv tjänar Ebba Busch Thor 89 000 kronor i månaden på sitt jobb som mest går ut på att kräva lönesänkningar för arbetare och flyktingar.
"Det gemensamma motivet i de borgerliga jobbförslagen handlar om att sänka lönen för större delen av LO-kollektivet. Flyktingarna används som murbräckan, vilket är ett exempel på klassisk rasistisk splittring, där borgerligheten och kapitalisterna först försöker vinna stöd bland infödda arbetare för en apartheid på arbetsmarknaden och sen pressar samtliga villkor nedåt"
KD kampanjade också för sina "introduktionsanställningar" för flyktingar, en ny anställningsform med en ingångslön på 75 procent av dagens lägsta lön eller ingångslön. Vad KD föreslår är en återgång till tidigt 1900-tal: ingen möjlighet att teckna kollektivavtal, ingen semester, ingen avsättning till pension, inget anställningsskydd, inget medbestämmande och ingen möjlighet att strejka. Och naturligtvis ska inte företagen betala fullt för ens dessa dumpade villkor, det ska skattebetalarna göra på bekostnad av välfärden. KD:s jobbförslag är precis som de övriga borgerliga varianterna "bidragsjobb", alltså bidrag från skattebetalarna till företagen, så att "arbetsköparna" slipper betala för vad de köper fullt ut i syfte att ytterligare maximera vinsterna.
KD-ledaren toppade hela "jobbsatsningen" med förslaget att flyktingar på förläggning ska arbeta gratis 20 timmar i veckan.

Den största gemensamma nämnaren med Kristdemokraternas ”introduktionsjobb”, Centerpartiets ”instegsjobb”, Moderaternas ”förstajobbet-anställningar” och Liberalernas ”startjobb” är inte hur lika de är i utformningen – med mellan 60 och 75 procent av lönen – eller ens att det skulle handla om flyktingar, för det handlar faktiskt inte heller om flyktingar; Det gemensamma motivet i de borgerliga jobbförslagen handlar om att sänka lönen för större delen av LO-kollektivet. Flyktingarna används som murbräckan, vilket är ett exempel på klassisk rasistisk splittring, där borgerligheten och kapitalisterna först försöker vinna stöd bland infödda arbetare för en apartheid på arbetsmarknaden och sen pressar samtliga villkor nedåt.

Borgarna säger att syftet med att sänka lönernas är att det skapar nya jobb. Centern säger att deras jobbförslag kommer att ge 35 000 nya jobb. Men är det verkligen så? Är det nåt vi ska komma ihåg från alla tidigare arbetsmarknadsåtgärder och hur marknaden fungerar så är det att företag bara anställer fler när de måste. Pengar leder bara till jobb om företagen inser att de måste investera för att möta en ökad efterfrågan, annars går allt till privat vinst. Borgarnas sänkning av krogmomsen – som skulle ge tiotusentals nya jobb och sänkta priser – var en dyr miljardrullning som till större delen hamnade i ägarnas fickor. Borgarnas sänkning av arbetsgivaravgiften för alla anställda upp till 26 år landade också i ägarnas fickor. Nu vill de hitta ytterligare sätta att skicka offentliga pengar i privata fickor. Det är heller inte så att lägre löner per automatik leder till fler jobb. Alla tidigare allmänna reallönesänkningar i Sverige – som i början på 1980-talet och i början på 1990-talet – ledde främst till ökade vinster och en kraftig ökning av arbets­lösheten, eftersom efterfrågan minskade.
"I princip finns väldigt få skillnader mellan vad statsminister Stefan Löfven (S) och Annie Lööf (C) säger om "enkla jobb". S-MP-regeringen har gått kraftigt högerut. Bland annat togs kravet på kollektivavtal i introduktionsanställningarna för flyktingar bort och asylrätten har stympats under rungande applåder från rasistiska SD"
Moderaterna lyckades också med ett riktigt paradnummer. Barnfattigdomen ska nämligen minska... genom sänkta ersättningar [!]. Med ett tak på 75 procent av lägstalönen ska bidragsberoendet minska och därmed barnfattigdomen heter det. Det är ingen ny politik från Moderaterna. A-kassan och sjukförsäkringen sänktes under deras tid vid makten med samma logik, färre bidrag och fler i arbete. I själva verket ökade långtidsarbetslösheten kännbart, klyftorna ökade och vinsterna steg.
Borgarna drivs delvis på av Svenskt Näringsliv, men också av att S-MP-regeringen tar efter. I princip finns väldigt få skillnader mellan vad statsminister Stefan Löfven (S) och Annie Lööf (C) säger om "enkla jobb". S-MP-regeringen har gått kraftigt högerut. Bland annat togs kravet på kollektivavtal i introduktionsanställningarna för flyktingar bort och asylrätten har stympats under rungande applåder från rasistiska SD.

onsdag 6 juli 2016

"Inte bara några få rötägg"

"Vi blir tillsagda att undvika att gå ut på kvällen, att ta en taxi från krogen, att inte klä oss utmanande och inte dricka alkohol. Vi ska heller inte följa med okända män hem från krogen. Vi ska akta oss för alla män, men vi får inte anklaga eller misstänka alla män"

Av Lina Rigney Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Årets Bråvallafestival har kommit och gått. Fem våldtäkter och ett våldtäktsförsök anmäldes. Men för en del är inte våldtäkterna det värsta, utan att gruppen män behöver känna sig kränkta.

Den första anmälda våldtäkten ska ha skett i publikhavet under Zara Larssons konsert. Va? Man kan väl inte bli våldtagen när man står upp? Vaddå? Sprang hon därifrån utan att se vem det var? Hon ljuger!
Det är lättare att säga att kvinnor ljuger än att inse att kvinnor dagligen utsätts för övergrepp. DN:s ledarsida verkar tycka det. Att tala om könsmaktsordning är enligt DN att dra ”könskonspiratoriska växlar”. Att se kvinnans berättelse som objektiv är ”dramaturgiskt”. Ni vet, hysteriska kvinnor och allt det där. DN får mig att tänka på Göran Palms dikt Mannen har ordet från 1970-talet.
"Att polisen ens har en sådan kampanj är bisarrt. Ska de börja dela ut armband med uppmaningen ”Döda mig inte”?"
DN:s ledare påpekar att det är domstolar som avgör om ett brott begåtts och att en anmälan inte behöver vara sanning. Förvisso. Men våldtäkter ifrågasätts alltid. Av polis, av media, av våldtäktsmannens och offrets vänner – och av rätten. Det är inte konspiratoriskt, det är fakta.
Zara Larsson twittrade om hur hon hatar killar och att våldtäktsmannen förtjänar att brinna i helvetet. En helt naturlig reaktion kan tyckas. Men där gick många mäns gräns. Våldtäkt – usch! Men att säga att man hatar killar, nä, det får man bara inte göra! För inte ALLA män! Det är bara vissa individer som våldtar.
Men vet ni, det är inte bara några få rötägg. Det är ett strukturellt problem. En våldtäktskultur som drabbar kvinnor – och män. Alla tilldelas en roll i våldtäktskulturens och könsmaktsordningens samhälle. Att tala om friendzone, att tjata till sig sex, att bjuda på en drink och sedan tycka att man har rätt till sex – allt det är en del av en våldtäktskultur. Varenda kvinna jag känner som jag har diskuterat sex med, och det är många, har någon gång fortsatt ha sex fast de har ångrat sig, för de sa ja från början och ville inte vara taskiga.

fredag 1 juli 2016

Ökade sexuella trakasserier mot kvinnor

Unga kvinnor inom LO-yrken är värst drabbade av de sexuella trakasserierna
19 procent av kvinnorna uppger att de har blivit sexuellt trakasserade

Av Lina Rigney Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Allt fler kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport. Vanligast är det inom vård och omsorg.
Nästan en femtedel av kvinnorna i åldrarna 16-29 år har upplevt sexuella trakasserier vid minst ett tillfälle ifjol, enligt rapporten. Kvinnorna har utsatts av andra än kollegor eller chefer, det vill säga av kunder eller klienter.

I årets rapport uppger 19 procent av kvinnorna att de har blivit sexuellt trakasserade, vilket är en stor ökning jämfört med 13 procent 2013 och 12 procent 2011.
Unga kvinnor inom LO-yrken är de mest drabbade.
Sanna Tefke
– Det finns behov av många olika lösningar beroende på situation, allt från överfallslarm till dubbelbemanning för att ingen ska behöva arbeta ensam under otrygga former. Och såklart behövs det trygga anställningar för att möjliggöra att man vågar ta upp saker utan att riskera att förlora jobbet. Men det viktigaste är att det finns fackliga ombud och chefer som tar frågan på allvar, säger Sanna Tefke, skyddsombud för Kommunal i hemtjänsten, till Offensiv. 
Även våld och hot mot kvinnor på deras arbetsplatser är vanligt. Även där har nästan en femtedel utsatts förra året. Det är dubbelt så många kvinnor som män som har utsatts.
"Facken måste spela en avgörande roll för att ge den stora grupp av individer som drabbas en styrka att kollektivt sätta ner foten och våga kräva en trygg arbetsplats för alla"
Sexuella trakasserier är något som förekommer långt ner i åldrarna, till och med på lågstadiet. Professor Katja Gillander-Gådin, som har studerat skolelevers upplevelser av sexuella kränkningar under 15 års tid, säger till Aftonbladet den 8 juni att det börjar tidigt:
– Småpojkar lär sig av äldre killar, och eftersom beteendet uppmuntras som någonting positivt inom gruppen kan det fortsätta och spridas nedåt i åldrarna, berättar hon och förklarar vidare att tjejer ofta får höra av skolans personal att ”han menar inget illa” eller ”han är kär i dig”.
– Om en vilt främmande man skulle tvångskyssa en kvinna på en buss skulle hans beteende ses som ett brott, sexuellt ofredande, men i skolan får flickor lära sig att acceptera beteendet. Kränkningarna har normaliserats, säger Katja Gillander-Gådin. 
Det är tydligt att sexuella trakasserier måste bli en prioriterad fråga på arbetsplatser och i skolan. Kvinnor och flickor ska inte behöva lära sig att undvika situationer där de riskerar att trakasseras.
Bara 32 procent av skolorna hade en policy mot sexuella trakasserier när Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomförde en granskning 2014.

tisdag 21 juni 2016

RS budgetförslag slog ut den M-ledda alliansens i Haninge kommunfullmäktige

RS kommunfullmäktigegrupp fr v: ledamöterna Mattias Bernhardsson och
Lina Rigney Thörnblom samt ersättarna Sanna Tefke och Robert Bielecki
Stor dramatik när Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budgetförslag slog ut M-KD-L-budgeten med röstsiffrorna 31-30 • Kommunledningens (S-MP-C) budget vann dock mot RS i sista omgången

Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budgetförslag för Haninge är unikt: Alla nedskärningar skulle stoppas och välfärden istället byggas ut avsevärt, vinster i välfärden skulle avskaffas och privatiserade verksamheter återkommunaliseras.
I RS budgetförslag skulle 295 extra miljoner kronor skjutas till nämnderna; 107 miljoner kronor för att kompensera alla volym-, lön- och prisuppräkningar – vilket stoppar alla nedskärningar; och 188 miljoner kronor i öronmärkta förbättringar (Läs hela RS budgetförslag här).
127 av de 188 öronmärkta miljonerna skulle gå till en kraftig personalförstärkning inom äldreomsorgen, förskolan, fritids, grundskolan, gymnasiet, Centrum Vux, SFI och inom Socialförvaltningen.

Chockade moderater, kristdemokrater, liberaler och sverigedemokrater
diskuterar hur de kan ogiltigförklara RS budgetförslag under en av
ajourneringarna under gårdagens kommunfullmäktige
Robert Bielecki (RS) debatterade för RS budgetförslag i temadeabatten om Utbildning såväl som Kultur- och fritid och gick igenom RS förslag att införa gratis simskola för barn, sätta upp badbussar och utflykter samt inrätta en sommarkollofond för barn i ekonomiskt utsatta hem som föräldrar kan söka medel ur.

Mattias Bernhardsson debatterade för RS budgetförslag i temadebatterna om Social- och äldreomsorg. I Socialförvaltningen vill RS rekrytera fler utredningspersonal för att klara av den massiva ökningen av antalet barnavårdsanmälningar samt öka bemanningen och mängden daglig verksamhet på HVB-hemmen för ensamkommande flyktingbarn. I äldreomsorgen vill RS ersätta dagens centralkök med att istället tillaga maten direkt på vård- och omsorgsboendena. Syftet är att öka matlusten samt möjligheten för de äldre att själva vara med och utforma menyn i enlighet med deras önskemål.
S krävde att RS skulle rösta på kommunledningens budget – blev tvärtom 
Vid sidan av RS budgetförslag låg fyra nedskärningsbudgetförslag. Alla visste att när Sverigedemokraternas (SD) budget föll i första omröstningen skulle SD istället rösta på Moderaternas (M), Kristdemokraternas (KD) och Liberalernas (L) gemensamma budgetförslag (”Trepartialliansens budget”) i andra omgången. Och alla visste att när Vänsterpartiets (V) budgetförslag föll skulle de istället rösta på Socialdemokraternas (S), Miljöpartiets (MP) och Centerpartiets (C) gemensamma budgetförslag (”Samarbetskoalitionens budget”, d v s den sittande kommunledningens budgetförslag.
Inför kommunfullmäktige visade det sig att RS skulle vara vågmästare i den slutliga voteringen, om trepartialliansens budget ställdes mot kommunledningens. Därför hade S flera gånger krävt att RS – precis som V – skulle på rösta på kommunledningens budgetförslag.

V har alltid röstat på ”det minst onda” alternativet. I det här fallet var de beredda att rösta för kommunledningens nedskärningar på 107 miljoner kronor för att ”stoppa” trepartialliansens nedskärningar på 116,6 miljoner kronor. Men RS vägrade.
– Gång på gång när S-representanterna krävt att vi ska stödja kommunledningens budget har vi ställt krav tillbaka att de först måste skjuta till 107 miljoner kronor för att förhindra nedskärningarna i skolan och omsorgen. Det var de inte beredda att göra. När de insåg att vi inte skulle rösta på kommunledningens budget så bestämde sig kommunledningen istället att rösta för vår budget för att få igenom sin egen, berättar Mattias Bernhardsson (RS).
M, KD och L hade räknat med att få igenom sin budget med stöd av SD. I den första röstningen röstade alla partier på sina egna budgetar genom acklamation (bifallsrop). Men i den andra röstningsomgången – då fullmäktige ska avgöra vilken budget som ska ställas mot kommunledningens – röstade samtliga ledamöter från S, MP, C och V på RS budget istället för att avstå.
"Kommundirektören slog fast att Mattias Bernhardsson (RS) hade rätt i sak och presidiets ordförande beslutade att neka M-förslaget att ogiltligförklara RS budget"
Chockade moderater begärde ordningsfrågor, flera ajouneringar och krävde att RS budget skulle ogiltligförklaras då den enligt dem helt plötsligt var ”olaglig”. De hänvisade till kommunallagens paragrafer som säger att en budget inte får gå med underskott.

Mattias Bernhardsson (RS) replikerade:
– Moderaterna har själva lagt underskottsbudgetar i otaliga kommuner och i landstingen har ni flera gånger gått med underskott medvetet och öppet i protest mot det kommunala skatteutjämningssystemet. Men nu är det helt plötsligt fel att gå med underskott, när syftet är att stoppa nedskärningar snarare än att tvinga fram utförsäljningar, konstaterade Mattias Bernhardsson som också i sitt inlägg visade att kommunallagen tillåter särskilda undantag på frågan om underskott, men att det är förvaltningsrätten i så fall som prövar det i efterhand och att det är ordföranden som avgör om en proposition får ställas, inte ledamöterna.
Kommundirektören slog fast att Mattias Bernhardsson (RS) hade rätt i sak och presidiets ordförande beslutade att neka M-förslaget att ogiltligförklara RS budget.
I voteringen fick RS budgetförslag 31 röster mot trepartalliansens 30 röster. I den slutliga röstningen ställdes RS budget mot kommunledningens där den senare som väntat vann.
Det mest anmärkningsvärda var att V röstade på kommunledningens budget istället för RS i sista röstningen. Trots att trepartialliansens budget då redan var utslagen. Även i V:s egen budget har de med nedskärningar på 40,6 miljoner kronor i äldreomsorgen.

V:s kapitulation var dock väntad. I inledningen till RS budgetförslag förklarar RS-ledamöterna Mattias Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom samt ersättarna Sanna Tefke och Robert Bielecki vad som är socialisters uppgifter: