tisdag 15 maj 2018

Alarmerande situation på Haninges fritidshem

Foto: Jonatan Svensson Glad
152 barn per heltidsanställd fritidspedagog i Haninge jämfört med 54 i landet

Av Robert Bielecki,
f d fritidspedagog, ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Haninge kommufullmäktige och tredjenamn på RS kommunvalsedel
- - -

Fritidshemmen i landet går på knäna, med en kraftig minskning av antalet heltidsanställda pedagoger. Det visar Lärarförbundets granskning från den 7 maj. I Haninge är situationen ännu värre än rikssnittet, och talar sitt tydliga språk: Det kommer inte att hålla i längden.
Sett till hela landet har antalet elever per heltidsanställda fritidspedagoger på fritidshemmen ökat markant från år 2012 till 2017, från 37 elever till 54. I Haninge har utvecklingen varit ännu mer drastisk: från 96 till 152 elever under samma tidsperiod.
"Vad gäller antalet elever per fritidshem ligger Haninge också över rikssnittet, med 46 elever mot snittets 40"
Haninge är åttonde sämsta kommun i Stockholms län (plats 18 av 26 kommuner) vad gäller lärartätheten, och att Haninge ”bara” är åttonde sämst med en sådan usel lärartäthet är talande för den extrema situationen i länet.
Vad gäller antalet elever per fritidshem ligger Haninge också över rikssnittet, med 46 elever mot snittets 40. Det innebär att det statistiskt i snitt saknas en heltidsanställd pedagog på över två av tre fritidshem.

tisdag 8 maj 2018

S-C-MP-styret tog Rättvisepartiet Socialisternas trygghetsförslag

Rättvisepartiet Socialisternas debattartikel i Mitt i Haninge med krav på
bland annat trygghetsvärdar och fältassistenter

Förslaget om trygghetsteam med fältresurser ett steg i rätt rikting – men innehållet och omfattningen måste diskuteras i berörda verksamheter först

Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj har lyft ett stort antal nödvändiga trygghetsåtgärder. Två av dessa är att Haninge behöver anställa trygghetsvärdar och fältassistenter. Två och halv månad efter Rättvisepartiet Socialisterna skickade in motionen om fältassistenter kommer nu det politiska S-C-MP-styret med ett eget förslag att införa trygghetsteam med fältresurser.
Sherihan Hassan 
– Detta visar att våra krav och offentliga trygghetsmöten har haft effekt på S-C-MP-styret. Men 4-8 nya tjänster på fyra områden, som det står i förslaget, är alldeles för lite. Det behövs minst 16 nya tjänster annars blir det en otrygg arbetsmiljö, säger Sherihan Hassan, f d fältassistent och en av författarna av Rättvisepartiet Socialisternas motion.  
Sadia Islam 
– Det måste alltså vara nya resurser, inte att de tar från Förebyggarteamet, påtalar Sadia Islam, pedagog på kvinnojour och aktiv i Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj.
Mattias Bernhardsson 
– Förslaget är ett steg i rätt riktning, men är slarvigt och snabbt framtaget, saknar innehållsbeskrivningar och har lagts fram till beslut utan diskussioner med berörda som arbetar med trygghet. Det behövs en behovsanalys baserat på en aktuell lägesbild. Därför föreslog vi i kommunfullmäktige att förslaget skulle återremitteras så att berörda verksamheter, inte minst Förebyggandeteamet, ska kunna delta i att utforma både innehåll och omfattning, säger Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson.
Robert Bielecki
Beslutet blev också återremittering.
– Normkritiska kunskaper och fritidsledarkompetens är bara några av de saker som saknas i förslaget och som saknas just på grund av att styret inte diskuterat med berörda som jobbar med detta, kommenterar Robert Bielecki, f d fritidsledare och ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i kommunfullmäktige.
Det är inte ovanligt att de styrande tar våra frågor, döper om dem och lägger fram dem som sina egna.

I Rättvisepartiet Socialisternas motion står det:
”Fältassistenterna bör arbeta lokalt i sin egen kommundel, vara baserade på skolan under skoltid, fritidsgårdarna efter skoltid men främst röra sig ute bland ungdomar på olika ”hot-spots”, lokala centrum etc. Det behövs alltså flera teams av fältassistenter för olika kommundelar”.
I S-C-MP-styrets förslag står det att fältresurserna ska ha "lokal anknytning", verka i "både skolan och i området" och att "arbetet kan utgå från en fritidsgård". De föreslår också flera teams för olika kommundelar: Brandbergen, Handen, Jordbro och Västerhaninge.

måndag 7 maj 2018

Haninges slakt av Manscentrums resurser sätter kvinnors liv på spelFörst mer än halverades föreningsstödet – nu försvinner en deltidstjänst • Lina Rigney Thörnblom (RS) ställde ansvarig politiker mot väggen

Manscentrum i Haninge tar emot män i krissituation från företrädelsevis kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Det handlar ofta om män som brukat våld mot en partner.

I spåren av MeToo behöver kraven fortsätta ställas på riktiga förändringar. Rättvisepartiet Socialisterna har under lång tid krävt att kvinnojourer och, i Haninge, Manscentrum behöver få långsiktig finansiering för att kunna planera och garantera sin verksamhet. Efter att Rättvisepartiet Socialisterna har lyft frågan upprepade gånger i kommunfullmäktige har detta skett och de garanteras bidrag i fyraårsperioder. Efter samtal med Mansjouren visar det sig att Haninge kommun säger upp det lotsavtal som funnits sedan 2011.

Lina Rigney Thörnblom (RS) ställde Socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) mot väggen under kvällens kommunfullmäktige:
– I mitten av förra året fick Manscentrum besked att lotsavtalet skulle upphöra. Lotsavtalet har inneburit att Mansjouren har kunnat ha en extra halvtidstjänst men som vid årsskiftet upphörde. Redan tidigare har den minskning av föreningsbidraget som skett inneburit mer än en halvering och ligger nu på cirka 330 000 kronor per år. Manscentrum har ansökt om pengar från Socialstyrelsen men nekas de pengar så är framtiden oviss.
– Faktum är att Manscentrum kan vara avgörande i frågan om liv och död, i fråga om en kvinna slås ihjäl eller inte. Hur tänker du agera för att garantera Manscentrums framtid?

måndag 30 april 2018

Brådskar att laga socialförsäkringen


Sverige har sannolikt OECD:s hårdaste kvalifikationsregler för sjukersättning


Av Per Olsson
- - -

Socialförsäkringen har länge varit i strykklass. Sedan 1990-talets början har socialförsäkringarnas utgifter som andel av BNP varit stadigt sjunkande. Ännu har inte regeringen genomfört S-vallöftet om att ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukperioden och att taket i sjukförsäkringen höjs till tio basbelopp.

onsdag 18 april 2018

Bra tänder alltmer en klassfrågaRättvisepartiet Socialisterna står för att all vård ska vara gratis och tillgänglig utifrån behov


Av Robert Bielecki
- - -

Skriande och allt snabbare ökande klassklyftor leder också till en klyfta mellan hur bra tänder en har. Så kallade socioekonomiskt svaga grupper har generellt sett sämre tänder än de välbärgade. Och det höjda tandvårdsbidraget räcker inte långt.

Fram till och med du fyller 22 år är tandvården avgiftsfri. Men sedan kostar det, och det rejält. Vänsterpartiet firar med klang och jubel att tandvårdsbidraget höjs till 600 kronor för de mellan 23-29 år samt de över 65 år och till 300 kronor för de mellan 30-64 år, men det är alldeles otillräckligt (även om en höjning, även en liten, såklart är bra). 

"Privata utförare, som tandvårdsjätten tillika riskkapitalbolaget Praktikertjänst som år 2014 omsatte 355 miljoner kronor, måste kastas ut och istället drivas offentligt för att garantera demokratisk insyn och kontroll underifrån"

tisdag 17 april 2018

Nej till surrogatmödraskap och människohandel"Ett barn som Tammuz ”förmedlar”/säljer kostar kring en miljon. Det är kvinnor som lever på fattigdomsgränsen som hyr ut sina kroppar"

Av Elin Gauffin
- - -

Surrogatföretaget Tammuz fortsätter att utnyttja kryphål i lagen och ordnar som första surrogatföretag i Sverige ”informationsträffar” för att få kunder till sin omänskliga verksamhet. Men inte utan motstånd. Den 14 april samlade Socialistiska Feminister och Rött Forum till en aktion som uppmärksammade allmänheten på vad som pågick på Clarion hotell i Stockholm. 
"Sen har inte jag nåt behov av att veta hur mamman mår... Om jag tar fram pengarna vill jag bara ha barnet"
Lina Rigney Thörnblom (RS)

Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna sa i sitt tal att det inte handlar om välgörenhet, utan om en industri som omsätter miljarder. Ett barn som Tammuz ”förmedlar”/säljer kostar kring en miljon. Det är kvinnor som lever på fattigdomsgränsen som hyr ut sina kroppar.
Många av de svenska par som köper graviditet och barn utomlands gör det från Georgien. Det har uppmärksammats i bland annat Omvärlden att det ofta är kvinnor som har blivit misshandlade av sina män och flytt, där samhället inte ger något stöd, som blir surrogatmödrar. Tamina är en av dem som har fått hjälp av kvinnojouren Anti Violence Network i Tbilisi. 

lördag 7 april 2018

Kampanjen mot storskoleplanerna i Handen fortsätterRättvisepartiet Socialisterna kampanjar mot kommunledningens skolnedskärningar i Handen.
Sadia Islam, Patrizia Tipan och Jamila Zrioui (nr 20, 6 och 8 på Rättvisepartiet Socialisternas kommunvalsedel) är några av de som är ute och kampanjar idag.  
Vill du bli skriv? Kontakta oss på rs@socialisterna.org

fredag 6 april 2018

Kvinnojouren larmar: Kommuner placerar på vandrarhem

Haninge kvinnojour gästade Rättvisepartiet Socialisternas möte


Kim Loeld och Sanna Holm
Haninge Kvinnojour försöker ha möten med alla politiker för att presentera sina krav inför valet. Det är inte alla partier som har nappat, men Rättvisepartiet Socialisterna tycker att det är jätteviktigt och lät vårt medlemsmöte den 5 april fyllas av detta.

Sanna Holm började med att berätta om tjejjourens verksamhet. Genom samtalen (de erbjuder chatt, mejl och telefonsamtal), besök på skolor, självförsvarskurser med mera bekräftar jouren bilden av att många tjejer lider av ångest, relationsproblem och självmordstankar. Förra året hjälpte Haninge tjejjour 127 tjejer. Deras slutsatser är att den psykiska ohälsan bland unga tjejer till stor del beror på pressen att alltid visa upp sig som ”perfekt” i sociala medier, pressen att ha högsta betyg och att vi har ett väldigt individualistiskt samhälle.
"Våldet har på inget sätt minskat, men kommunerna väljer att placera utsatta kvinnor och barn på vandrarhem istället"
Annelie Dahlberg är anställd på kvinnojourens skyddade boende. De tillhandahåller 17 sängplatser. Ofta kommer kvinnorna från olika delar av landet eftersom det är för farligt att bo i sin egna kommun. Jouren hjälper kvinnorna med kontakter med socialtjänsten, arbetsförmedlingen, kuratorer, polisen, barnomsorgen, advokater med mera. De kan ordna barnvakt och följa med och handla.

torsdag 5 april 2018

Flera skogar och kulturlandskapet kring Årsta slott kan skövlas

Kulturlandskapet vid Årsta slott, snart fyllt av privata lyxhus
och konferensanläggningar?
Foto: Holger Ellgaard
Stora markägare bekanta med toppolitiker styrde kommunens planer om superexploatering för att bygga rikemansreservatet ”Haninge sjöstad” • Fyra skogar hotas av skövling

Under ett extrainkallat kommunstyrelsemöte i somras klubbades en väldigt nedtystad avsiktsförklaring mellan Haninge kommun och Fopha Invest AB. Planen är att bygga ett exklusivt bostadsområde, hotell och konferensanläggning i de skogar och kulturlandskap som omger Årsta slott. Detta skedde helt utan diskussion i kommunfullmäktige. Dessutom visade det sig att avsiktsförklaringen medger fler platser för exploatering än vad som medges i kommunens egen översiktsplan som strax innan hade klubbats igenom av kommunfullmäktige.
I decennier har det varit omöjligt att få igenom exploateringar i naturområdena som omger Årsta slott. Men nu står det på dagordningen.

Kartbild till vänster: Ur Haninges översiktsplan där utredningsområdet är markerat med en lila prick. Kartbild till höger: Ur avsiktsförklaringen med Fopha Invest AB, där hela den röda cirkeln markerar området som får exploateras. Gröna områden anses vara lämpliga att utreda med avseende på utveckling av bostäder, gula områden anses möjliga att utreda.
"Istället för att bygga fler billiga hyresrätter i tätorterna vill etablissemangets partier slösa skattepengar på att bygga rikemansreservat med skövling av naturen som följd"
Hur gick detta till? Stora markägare och deras kontakter inom kommunens politiska etablissemang, uppger en källa i kommunhuset. Efter år av lobbande fick en stor mark- och säteriägare samt nära vän med med högt uppsatta moderata politiker med sin mark som ”utredningsområde” för exploatering i kommunens översiktsplan – vilken dessutom bereddes av en ledande M-politiker och bekant till markägaren – och i efterhand kom ytterligare en markägares mark att inkluderas i exploateringsplanerna trots att dessa inte finns med i översiktsplanen som kommunfullmäktige beslutat om. Fyra skogsområden kommer att skövlas om planerna i avsiktsförklaringen förverkligas.
– Jag har aldrig varit med om något motsvarande, att ett avtal tecknas med ett bolag om en omfattande exploatering av ett område som inte ens är med i Översiktsplanen, tvärtom talas det om att området är skyddsvärt, berättar en källa i kommunhuset.
– Man skall veta att det handlar om oerhörda ekonomiska intressen för markägarna. De har i många år sålt strötomter. En av de senaste som såldes gick för drygt 4 miljoner, den är på 1600 kvm, berättar källan.
Rättvisepartiet Socialisterna var enda parti som röstade mot att området nordöst om Årsta havsbad skulle vara ett utredningsområde för exploatering när Översiktsplanen klubbades i kommunfullmäktige.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Istället för att bygga fler billiga hyresrätter i tätorterna vill etablissemangets partier slösa skattepengar på att bygga rikemansreservat med skövling av naturen som följd, säger Mattias Bernhardsson, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige och initiativtagare till kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap".
Sven Gustafsson (M), som satt ordförande i översiktsplaneberedningen, kallar Årstaområdet för ”superattraktivt”.

onsdag 4 april 2018

Växande förskoleuppror1 500 vittnesmål • 15 000 underskrifter • 25 000 gruppmedlemmar i Förskoleupproret

Under kampparollerna ”Nu tar tystnadskulturen inom förskolan stopp, nu går vi samman och mobiliserar oss. Nu måste politiker och beslutsfattare lyssna” har Förskoleupproret tagit nya steg sedan förra veckan.

Nu har upproret 25 000 medlemmar på Facebook och 15 000 har skrivit på namninsamlingen. Förskoleupproret lämnade in sina 1 500 vittnesmål under hashtaggen #pressatläge till Lärarförbundet och Kommunal. Vittnesmålen är sorterade kommunvis, vilket gör att det har varit enorm spridning i media över hela landet. Dessutom är demonstrationer planerade till den 26 maj.
Medan barngruppstorlekarna har sjunkit (men väldigt lite) i en del landsändar har de växt i andra som i till exempel Stockholm. Värst är det i Nynäshamn, där det finns exempel på barngrupper på 27 barn. 

”Att vara kallsvettig av stress flera gånger om dagen. Att räkna barn hysteriskt av rädsla för att ha glömt någon..."
I Haninge skriver en av de anställda: 

tisdag 3 april 2018

Låt Mahmood Elane stanna i Sverige

19-årige Mahmood från Jordbro riskerar att utvisas efter 7 år i Sverige • Klasskompisarna demonstrerade vid förvaret


Mahmood Alane, 19 år, ska utvisas till Irak efter hela 7 års tid i Sverige.
Mahmood går i andra året i yrkesgymnasium och utbildar sig till mekaniker. Han är välkänd i Jordbro där han bor och beskrivs av många som en engagerad glädjespridare.
Andres Silva

Igår slöt Mahmoods klasskompisar, vänner och föreningsaktiva upp och demonstrerade på Poseidons torg i Haninge med krav på asyl.
– Mahmood är den skönaste grabben, hjälpsam mot alla, han tar hand om sin mamma och är väl etablerad här, säger Andrés Silvaidrottsledare i Jordbro som talade på gårdagens demonstration för asyl åt Mahmood på Poseidons torg.

Marco Maturana (RS)
– Varje vecka dör människor i Irak och än idag är en tredjedel av Iraks befolkning i behov av nödhjälp för att överleva. Detta är inte humant, ingen människa är illegal, utvisa inte Mahmood!, sa Marco Maturana från Rättvisepartiet Socialisterna.
Demonstrationen fortsatte till Sergels torg i Stockholm och vidare till Migrationsverkets förvar i Märsta där Mahmood sitter inlåst i väntan på att skickas till krigszonen Irak.

Protester och organisering lönar sig. Den kände boxningstalangen Laziz Sharifov och den politiska flyktingen Hanna Tadesa vann båda uppehållstillstånd nyligen - engagemanget från lärare, elever och grannar var avgörande.

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för asyl åt Mahmood Elane och alla andra som riskerar att utvisas till krig och förtryck. Återinför asylrätten!

måndag 2 april 2018

Här är Rättvisepartiet Socialisternas kommunvalsedel för Haninge

Val till kommunfullmäktige i Haninge, 9 september 2018

Klicka på de färgmarkerade namnen på kandidatlistan för att läsa tidigare artikar om eller av kandidaten. Toppnamnen Mattias och Lina är Rättvisepartiet Socialisternas nuvarande kommunfullmäktigeledamöter


 1. Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot, ordförande "Bevara Haninges skogar, skärgård & kulturlandskap"
 2. Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot, studerande, industritjänsteman
 3. Robert Bielecki, talesperson "Rusta upp Jordbro"
 4. Sadia Islam, behandlingsassistent kvinnojour
 5. James Hogg, pensionär
 6. Sherihan Hassan, skolkurator
 7. Marco Maturana, terminalarbetare
 8. Jamila Zrioui, lokalvårdare
 9. Tommy Holmberg, tekniker
 10. Ifrah Hassan, programansvarig våldsprevention
 11. Stephen Rigney, socialsekreterare
 12. Silvia Tipan, lokalvårdare
 13. Mahir Kocak, taxichaufför
 14. Mi Alforsen, pensionär
 15. Youssef Boularbah, lärare
 16. Selda Bicen, personlig assistent
 17. Rolf Magnusson, köksmästare
 18. Pari Bakhshi, barnskötare
 19. Ali Mahmoudi, undersköterska
 20. Patricia Tipan, lokalvårdare
 21. Jesper Johansen, vaktmästare
 22. Katja Raetz, specialistsjuksköterska

lördag 24 mars 2018

Just nu: Rättvisepartiet Socialisternas valkonferens i JordbroJust nu pågår Rättvisepartiet Socialisternas valkonferens i Jordbro. Kl 14 börjar den öppna delen: Alla välkomna!

torsdag 22 mars 2018

Rättvisepartiet Socialisterna kräver trygghetsåtgärder i Haninge


I veckans pappersupplaga av Mitt i Haninge kräver Rättvisepartiet Socialisternas Sadia Islam och Sherihan Hassan omfattande trygghetsåtgärder

Sherihan Hassan (till vänster) har jobbat som fältassistent, idag som skolkurator.
Sadia Islam (till höger) arbetar som behandlingsassistent på kvinnojour

Debattartikeln:
"Många i Haninge upplever en allt större otrygghet, särskilt kvälls- och nattetid vid det lokala centrumet, på vägen hem från krogen eller pendeln, men även i det egna hemmet. Rädslan för att bli överfallen, rånad, hamna i en hotfull situation eller utsättas för inbrott är mer påtaglig i många av Haninges kommundelar.

onsdag 21 mars 2018

Nazister tvingades lämna Haninge centrum

Rättvisepartiet Socialisterna punktmarkerade nazisterna idag i Haninge centrum
– när ett 40-tal Haningebor anslöt tvingades nazisterna lämna centrumet.
Nazistiska terroristorganisationen NMR – som bombat två flyktingförläggningar och en fackföreningslokal i Göteborg samt utfört mord i Vallentuna och Helsingfors – tvingades bort av upprörda Haningebor idag

15 nazister från våldsamma "Nordiska motståndsrörelsen" (NMR) samlades i Haninge centrum i Handen i eftermiddags; Stämningen var hotfull när handlande Haningebor försökte passera nazisternas flygbladsutdelare vilka var omgivna av ännu fler NMR-vakter, beväpnade med bland annat kevlarhanskar.
"Medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna mobiliserade därför till platsen, ställde sig brevid nazisterna och punktmarkerade dem på ett ordnat sätt samt uppmanade handlande Haningebor att delta" 

tisdag 20 mars 2018

För ett socialistiskt alternativ i valet

Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge

Det är ljusår mellan Rättvisepartiet Socialisterna och etablissemangets partier. För att förändra samhället krävs det kamp och organisering varje dag, vilket är vad Rättvisepartiet Socialisterna handlar om. Och socialism är inte bara möjligt – det är absolut nödvändigt för behoven både hos människor och miljö.

måndag 19 mars 2018

Skandaldomen mot Mattias Bernhardsson kommer att överklagas

"Demonstrationsrätten inför rätta" och "Mattias ska frias" löd några av
plakaten när miljöaktivister samlades utanför Södertörns tingsrätt idag 
Tingsrätten erkände att manifestationen för bevarande av vargen och biologisk mångfald den 29 januari i Handen var ordningssam och laglig – ändå döms Mattias Bernhardsson (RS) för "brott mot ordningslagen"

Mattias Bernhardsson döms till böter för en protest som av domaren beskrevs som "helt laglig". Det är en absurd dom som inskränker den grundlagsskyddade rätten att demonstrera (läs mer om åtalet här).

Den väldigt ordningssamma sammankomsten utanför Haninges kommunhus
den 29 januari vilken rätten av såg vara "fullt laglig". Mattias Bernhardsson
(lilla bilden) dömdes i egenskap av "ansvarig anordnare" trots detta och
trots att tre vittnen – inklusive polisen på plats – inte ansåg att Mattias höll
i ansvar under sammankomsten.

måndag 12 mars 2018

Mattias Bernhardsson krävde M-toppens avgång – nu åtalas han

Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge kommunfullmäktige, Mattias Bernhardsson åtalas efter manifestation för bevarande av vargen och biologisk mångfald
Klipp från Mitt i HaningeArtiklar om åtalet 
i Mitt i Haninge:

> Politiker åtalas 
för otillåten 
demonstation

> Åtalade politikern 

i Haninge: 
"Är löjligt"

Den 29 januari ordnade kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap" en manifestation utanför kommunhuset i Haninge. Ett av kraven, som fick stor spridning i media, var "Avgå Alexandra Anstrell (M)". Avgångskravet riktades mot Moderaternas ordförande då hennes fabricerade rapporter lagt till grund för beslut om skyddsjakt på den enda vargen i länet, som därefter sköts den 10 januari.

"Straffskalan är böter till 6 månaders fängelse"
Nu åtalas Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson, i egenskap av "ansvarig anordnare" av den allmänna sammankomsten, för "brott mot ordningslagen". Straffskalan är böter till 6 månaders fängelse. Orsaken till åtalet: Inget demonstrationstillstånd hade sökts.

söndag 11 mars 2018

AD:s hårda klassdom mot sopgubbarna


Domen ska skrämma andra arbetare från att ta upp kamp mot upphandlingselände, löne- och villkorsdumpning

Av Per Olsson
- - -

Arbetsdomstolens (AD) dom mot de kämpande sopgubbarna i Stockholm är en skandalös klassdom. AD och samtliga dess ledamöter, inkluderat de som facken har utsett, ställer sig helt på arbetsgivarnas sida. 49 sophämtare döms att betala mellan 2 500 och 3 500 kronor var i böter för deltagande i ”olovlig konflikt”. Det är de högsta böter som AD någonsin har utdömt mot enskilda arbetare. Att böterna varierar i storlek beror på att AD särskilt vill straffa de sopgubbar, totalt 29, som man anser har varit pådrivande.
”Med sin dom mot arbetarna hoppas AD kunna sätta punkt för den sopstrid som inleddes i samma ögonblick som den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm stad beslutade att Reno Norden får ta över en stor del av huvudstadens sophämtning”
Dessutom döms sopgubbarna och deras fackförbund Transport att ”ersätta Biltrafikens Arbetsgivareförbund för rättegångskostnader med 557 920 kronor, varav 528 000 konor avser ombudsarvode. Av det förstnämnda beloppet ska Svenska Transportarbetareförbundet betala 278 963 kronor samt var och en av arbetstagarna betala 5 693 kronor” (AD: Dom nr 14/18).