måndag 18 juni 2018

Helgläger i Tyrestaskogen med sikte på valet


Under Rättvisepartiet Socialisternas helgsommarläger blandades politiska möten och valskola med lek, sport, bad och grill.
Den politiska situationen i Sverige och kampen mot rasismen diskuterades, såväl som arbetar- och kvinnokampen i världen, vår kommande valkampanj, Afghanistans historia och framtid, Palestina med fokus på vad som ledde fram till Al-Nakba (den stora katastrofen 1948) och situationen idag samt Marx 200 år med fokus på aktualiteten idag både i filosofi och ekonomi.

måndag 11 juni 2018

Just nu: M försöker stoppa RS budgetförslag att läggas fram

Mattias Bernhardsson och Lina Rigney Thörnblom representerar Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige

Rättvisepartiet Socialisternas (RS) budgetförslag innehöll inga nedskärningar – då får den inte läggas som förslag enligt Moderaterna (M)
- - - Uppdatering: Moderaternas förslag att vägra RS budget att ingå i voteringen röstades ned. S-C-MP-budgeten blev den vinnande budgeten med nedskärningar på 122 miljoner kronor som följd
- - -
Som alternativ till S-MP-C-styrets budgetförslag med enorma nedskärningar i Haninge såväl som de övriga högerpartiernas förslag har Rättvisepartiet Socialisterna producerat ett budgetförslag som utgår från behoven.

Vi vill bland annat:
• Stoppa alla nedskärningar på 122 miljoner kronor 2019 och öka resurserna med ytterligare 285 miljoner kronor: totalt 407 miljoner kronor mer 2019.
• Anställa minst 1 035 fler till förskola, fritids, grundskolan, gymnasiet, Komvux, SFI och äldreomsorgen under 2019-2022.
• Höja lägstalönerna, införa gratis simskola, öka resurserna till kvinnojouren och Manscentrum med mera.

Här tar vi pengarna:
• Ta från Haninges överskott & reserv: 341 miljoner kr
• Slopat partistöd, sänkning av politikerlöner, konsultkostnader, representation & konferenser: 49 miljoner kr
• Minskade kostnader för sjukskrivningar och arbetsskador efter våra personalförstärkningar: 11 miljoner kr
• Ersätta dyra och för barn opassande tillfälliga boenden som vandrarhem med genomgångslägenheter: 6 miljoner kronor

Läs hela budgetförslaget här

Men Rättvisepartiet Socialisterna ska inte få lägga sitt budgetförslag menar nu Moderaterna när det är dags för votering – det innehöll nämligen inga nedskärningar, tvärtom verkliga satsningar på utbyggnad av välfärden.

Enligt kommunallagen ska intäkterna överstiga kostnaderna i en kommunal budget. Undantag får göras "om det finns synnerliga skäl". Det finns väldigt synnerliga skäl i Haninge. De stora barngrupperna i förskolan är direkt skadliga för det pedagogiska uppdraget, de anställdas arbetsmiljö och barnens hälsa; de stora klasstorlekarna lämnar barn utan tillräckliga kunskaper; resursbristen i äldreomsorgen innebär långt större omfattning av undernäring än i landet; nedskärningarna på LSS och assistans förstör liv och resursbristen i stort innebär ett Haninge med stora klyftor, utslagning och ökad otrygghet.
– Moderaternas har själva lagt underskottsbudgetar i otaliga kommuner och i landstingen har de flera gånger gått med underskott medvetet och öppet i protest mot det kommunala skatteutjämningssystemet. Men nu är det helt plötsligt fel att gå med underskott, när syftet är att stoppa nedskärningar snarare än att tvinga fram utförsäljningar, kommenterar Mattias Bernhardsson, Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare.
De flesta kommuner som står inför samma utmaningar som Haninge sätter mycket lägre överskottsmål eller inget alls, höjer skatten och ökar belåningen. Det finns inga argument att sätta ett överskottsmål. Kommunledningens argument att överskottsmålet tillåter kommunen att ha en högre självfinansieringsgrad i investeringsbudgeten är svagt då kommunens skulder ligger på en relativt låg nivå jämfört med andra kommuner som befinner sig i liknande expansionsfas.
– Att lägga en budget med minusresultat och öka belåningen, som Rättvisepartiet Socialisterna gör, är något som har stöd av LO-ekonomerna, säger Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna.
LO-rapporten ”Totalrenovering av Sverige” förespråkar underskottsmål istället för överskottsmål. Rapporten visar hur det finns en tydlig matchning mellan det finansiella sparandet och arbetslösheten. Det finansiella sparandet har ökat i alla sektorer och håller arbetslösheten på en hög nivå samtidigt som landets resurser inte används. För att kunna dra ner arbetslösheten till fyra procent måste vi istället använda underskottsmål de närmaste 20 åren. Den offentliga skulden bör öka i takt med BNP för att göra massiva investeringar i klimatåtgärder, infrastruktur och välfärd. Dessa makroskulder är tillgångar i motsvarande värde och betalar sig själv då ekonomin och värdet av investeringarna, det vill säga tillgångarna, också växer.
Samtidigt innebär ränteläget att kommuner i princip tjänar pengar genom att låna hos Kommuninvest.

Budgetfullmäktige fortsätter. Men än viktigare så fortsätter Rättvisepartiet Socialisterna att ta strid för upprustning av välfärden

söndag 10 juni 2018

Partidebatt på Kulturparksfestivalen

Från vänster: Lina Rigney Thörnblom (RS), Samuel Skånberg (V) och Meeri Wasberg (S)

Under Kulturparksfestivalen i Handen anordnades en politikerdebatt med representanter från kommunfullmäktiges partier angående partiernas syn på kultur och framför allt kulturparkens vara eller icke vara. Lina Rigney Thörnblom representerade Rättvisepartiet Socialisterna (RS). Alla partier utom Liberalerna deltog i debatten.Kulturparkens framtid har under många år varit hotad. Planer om att riva smedjan, gamla Folkets hus, kulturhuset Gula villan med mera för att göra väg för en bilväg har länge diskuterats och önskats av det politiska etablissemanget. Alla partier i kommunfullmäktige förutom Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Vänsterpartiet (V) har önskat detta. Rättvisepartiet Socialisterna organiserade kamp och protester för att rädda kulturparken, bland annat som aktiva i nätverket Rädda Haninges kulturpark som ordnade en 200 personer stark demonstration utanför kommunfullmäktige i september 2013. Protesterna var avgörande för att vägplanerna lades på is och andra partier att halvt om halvt svänga i frågan. Men hotet kvarstår fortfarande.

Moderatorn Micke Klein började debatten med att be de olika representanterna att göra ett kort öppningsanförande. Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna var först ut:
– Kulturen är en viktig demokratifråga, om att få utveckla och ha tillgång till det. Vi anser att kulturområden, precis som bostadsområden, ska utvecklas tillsammans med de som bor och verkar där. Kulturen enar – föreningar och Haningebor kämpade för att en väg inte skulle dras igenom här och vann.
Samuel Skånberg från V höll med och lade till att det är viktigt med naturliga mötesplatser för folk, samt att det hade behövts ett kulturhus även i Brandbergen.
Övriga partier, från S och högerut, talade om hur viktigt det är att bevara och utveckla Kulturparken, att ha kvar den ”gröna lungan” och den ”gröna oasen”. Hycklande, med tanke på deras långvariga önskan om att dra en bilväg igenom området.
KD drog det rasistiska kortet då de attackerade de ”illegala bosättningarna” och att dessa ”måste bort” då det ”skapar problem”. Inte ett ord om dessa människors utsatthet eller om att vidta åtgärder som att snabbt bygga ut härbärgen och bostäder folk har råd att bo i och få dem integrerade i samhället.

När moderatorn sedan gav partierna korta ja- eller nej-frågor, där representanterna skulle hålla upp ett grönt kort för ja och ett rött kort för nej, var den första frågan ”Vill ni dra en bilväg igenom området?”. Alla utom KD och M svarade nej; M på grund av att man ”inte ska vara rädd för förändring” och att ”vi kommer ju inte riva eller rubba kulturområdet”, KD då det inte helt utesluter att en bilväg utreds.

Avslutningsvis fick partierna svara på varför man ska rösta på dem i valet. Partierna uppgav en rad floskler. M menade att en röst för dem är att göra ett ”val nära människan”, vad det nu betyder, och att de ska ”utveckla parken” – kanske med en bilväg rakt igenom. KD tyckte att de var ett ”trovärdigt alternativ” och sanslöst nog att de är ett ”parti för de mest utsatta” – detta strax efter att de attackerat hemlösa (!). C trummade på om deras motstånd till bilväg i Rudan och att de är emot rasism.
S var de största hycklarna, då Meeri Wasberg sade att de ”alltid har varit för Kulturparkens bevarande, inte som andra partier som nu vänder kappan efter vinden”. Men S röstade för utredningen om bilväg genom området när frågan först kom upp år 2013, och vände själva kappan efter vinden på grund av trycket underifrån i och med de starka protesterna mot förslaget.

Lina Rigney Thörnblom (RS) fick sista ordet:
– Rättvisepartiet Socialisterna lovar bara två saker: Att vi kommer att fortsätta kämpa tillsammans med folk – vi var exempelvis det enda partiet som kämpade tillsammans med kulturlivet och Haningebor för att bevara Kulturparken. Vi kommer fortsätta kämpa, varje dag året om. Vi lovar också att som enda parti fortsätta rösta emot alla nedskärningar och försämringar för vanligt folk.

fredag 8 juni 2018

Kampen fortsätter mot förödande bergtäkt i Ekeby utanför Tungelsta

Ekeby idag och kanske om några år. Foto tv: Mattias Bernhardsson. Foto th: Jean-Pol Grandmont
Stormöte på Ekeby loge tog sikte på manifestation 25 augusti

I april kom domen. Mark- och Miljööverdomstolen gav bergproducenten Sand och Grus Jehander AB rätt att i 20 års tid ta ut fyra miljoner ton berg från Ekeby utanför Tungelsta i Haninge – en total skövling av ett av de hästtätaste kulturlandskapen i länet.
"en lastbil var fjärde minut kommer att tillintetgöra allt vad trafiksäkerhet och kvällspromenader heter"
Tunglastad trafik, dygnet-runt-buller, sprängningar, vibrationer och dammoln kommer att bli vardag för de boende i området. 160 lastbilar om dagen på lilla Söderbyvägen, en lastbil var fjärde minut kommer att tillintetgöra allt vad trafiksäkerhet och kvällspromenader heter.

Stormöte i Ekeby loge
Kampen mot bergtäktsplanerna har pågått i många år. Men striden är inte över.
Igår höll kampanjen mot bergtäkten möte i Ekeby loge. Nu förbereds en stor manifestation den 25 augusti och arbetet för att stoppa täkten trappas upp på olika plan.

torsdag 7 juni 2018

Socialistisk och antirasistisk kampanjdag

På scenen: Festkonferensieren Pa Modou Badjie från Panetoz och Mattias Bernhardsson, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna Haninge samt dottern Nova. Det är fest i Haninge centrum med grymma unga musikförmågor och politiska tal. Mattias talar om hur viktigt det är att använda sin röst i valet, men också att ta kampen underifrån mot orättvisor, rasism och för social rättvisa

Igår deltog Rättvisepartiet SocialisternaBrandbergsfestivalen, på ungdomsfesten Fest i Valen i Haninge centrum och hade banderollverkstad med nybildade nätverket Haninge mot rasism. Nu trappar vi upp inför valet 9 september!

onsdag 30 maj 2018

RS lyfte kamp och organisering i bostadsdebatten


Rättvisepartiet Socialisterna mest applåderade i bostadsdebatten

Tisdagen den 29 maj bjöd Hyresgästföreningen i Haninge in alla politiska partier i kommunfullmäktige till en bostadspolitisk debatt i Handens kulturhus. Rättvisepartiet Socialisterna var enda parti som lyfte kamp, organisering underifrån och exempel på hur man kan vinna mot kapitalets makt.
Representanterna för de olika partierna Elin Gauffin (RS), Samuel Skånberg (V), Sahir Drammer (MP), Göran Svensson (S), Petri Salonen (C), Tobias Hammarberg (L), Martin Strömvall (KD), Sven Gustafsson (M) och Christian Lindefjärd (SD).

tisdag 22 maj 2018

Stoppa nedskärningarna i Socialnämnden!

Så här slår nedskärningarna mot brottsförebyggande, missbruksvård, psykiatri och LSS-verksamheten:

Nya stora nedskärningar kommer att slå hårt mot brottsförebyggande arbete, missbruksvård, psykiatri och LSS-verksamhet. En enig Socialnämnd beslutade om de förödande nedskärningarna på 15 miljoner kronor: S, MP, C, MP, M, KD, L och SD.

På förra kommunfullmäktigemötet föreslog Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Vänsterpartiet (V) att det då kända underskottet på 1,6 miljoner kronor skulle strykas, vilkdet de andra partierna röstade ned. Men nu blir nedskärningarna på hela 15 miljoner kronor helt plötsligt.

tisdag 15 maj 2018

Alarmerande situation på Haninges fritidshem

Foto: Jonatan Svensson Glad
152 barn per heltidsanställd fritidspedagog i Haninge jämfört med 54 i landet

Av Robert Bielecki,
f d fritidspedagog, ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna (RS) i Haninge kommufullmäktige och tredjenamn på RS kommunvalsedel
- - -

Fritidshemmen i landet går på knäna, med en kraftig minskning av antalet heltidsanställda pedagoger. Det visar Lärarförbundets granskning från den 7 maj. I Haninge är situationen ännu värre än rikssnittet, och talar sitt tydliga språk: Det kommer inte att hålla i längden.
Sett till hela landet har antalet elever per heltidsanställda fritidspedagoger på fritidshemmen ökat markant från år 2012 till 2017, från 37 elever till 54. I Haninge har utvecklingen varit ännu mer drastisk: från 96 till 152 elever under samma tidsperiod.
"Vad gäller antalet elever per fritidshem ligger Haninge också över rikssnittet, med 46 elever mot snittets 40"
Haninge är åttonde sämsta kommun i Stockholms län (plats 18 av 26 kommuner) vad gäller lärartätheten, och att Haninge ”bara” är åttonde sämst med en sådan usel lärartäthet är talande för den extrema situationen i länet.
Vad gäller antalet elever per fritidshem ligger Haninge också över rikssnittet, med 46 elever mot snittets 40. Det innebär att det statistiskt i snitt saknas en heltidsanställd pedagog på över två av tre fritidshem.

tisdag 8 maj 2018

S-C-MP-styret tog Rättvisepartiet Socialisternas trygghetsförslag

Rättvisepartiet Socialisternas debattartikel i Mitt i Haninge med krav på
bland annat trygghetsvärdar och fältassistenter

Förslaget om trygghetsteam med fältresurser ett steg i rätt rikting – men innehållet och omfattningen måste diskuteras i berörda verksamheter först

Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj har lyft ett stort antal nödvändiga trygghetsåtgärder. Två av dessa är att Haninge behöver anställa trygghetsvärdar och fältassistenter. Två och halv månad efter Rättvisepartiet Socialisterna skickade in motionen om fältassistenter kommer nu det politiska S-C-MP-styret med ett eget förslag att införa trygghetsteam med fältresurser.
Sherihan Hassan 
– Detta visar att våra krav och offentliga trygghetsmöten har haft effekt på S-C-MP-styret. Men 4-8 nya tjänster på fyra områden, som det står i förslaget, är alldeles för lite. Det behövs minst 16 nya tjänster annars blir det en otrygg arbetsmiljö, säger Sherihan Hassan, f d fältassistent och en av författarna av Rättvisepartiet Socialisternas motion.  
Sadia Islam 
– Det måste alltså vara nya resurser, inte att de tar från Förebyggarteamet, påtalar Sadia Islam, pedagog på kvinnojour och aktiv i Rättvisepartiet Socialisternas trygghetskampanj.
Mattias Bernhardsson 
– Förslaget är ett steg i rätt riktning, men är slarvigt och snabbt framtaget, saknar innehållsbeskrivningar och har lagts fram till beslut utan diskussioner med berörda som arbetar med trygghet. Det behövs en behovsanalys baserat på en aktuell lägesbild. Därför föreslog vi i kommunfullmäktige att förslaget skulle återremitteras så att berörda verksamheter, inte minst Förebyggandeteamet, ska kunna delta i att utforma både innehåll och omfattning, säger Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson.
Robert Bielecki
Beslutet blev också återremittering.
– Normkritiska kunskaper och fritidsledarkompetens är bara några av de saker som saknas i förslaget och som saknas just på grund av att styret inte diskuterat med berörda som jobbar med detta, kommenterar Robert Bielecki, f d fritidsledare och ersättare för Rättvisepartiet Socialisterna i kommunfullmäktige.
Det är inte ovanligt att de styrande tar våra frågor, döper om dem och lägger fram dem som sina egna.

I Rättvisepartiet Socialisternas motion står det:
”Fältassistenterna bör arbeta lokalt i sin egen kommundel, vara baserade på skolan under skoltid, fritidsgårdarna efter skoltid men främst röra sig ute bland ungdomar på olika ”hot-spots”, lokala centrum etc. Det behövs alltså flera teams av fältassistenter för olika kommundelar”.
I S-C-MP-styrets förslag står det att fältresurserna ska ha "lokal anknytning", verka i "både skolan och i området" och att "arbetet kan utgå från en fritidsgård". De föreslår också flera teams för olika kommundelar: Brandbergen, Handen, Jordbro och Västerhaninge.

måndag 7 maj 2018

Haninges slakt av Manscentrums resurser sätter kvinnors liv på spelFörst mer än halverades föreningsstödet – nu försvinner en deltidstjänst • Lina Rigney Thörnblom (RS) ställde ansvarig politiker mot väggen

Manscentrum i Haninge tar emot män i krissituation från företrädelsevis kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Det handlar ofta om män som brukat våld mot en partner.

I spåren av MeToo behöver kraven fortsätta ställas på riktiga förändringar. Rättvisepartiet Socialisterna har under lång tid krävt att kvinnojourer och, i Haninge, Manscentrum behöver få långsiktig finansiering för att kunna planera och garantera sin verksamhet. Efter att Rättvisepartiet Socialisterna har lyft frågan upprepade gånger i kommunfullmäktige har detta skett och de garanteras bidrag i fyraårsperioder. Efter samtal med Mansjouren visar det sig att Haninge kommun säger upp det lotsavtal som funnits sedan 2011.

Lina Rigney Thörnblom (RS) ställde Socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) mot väggen under kvällens kommunfullmäktige:
– I mitten av förra året fick Manscentrum besked att lotsavtalet skulle upphöra. Lotsavtalet har inneburit att Mansjouren har kunnat ha en extra halvtidstjänst men som vid årsskiftet upphörde. Redan tidigare har den minskning av föreningsbidraget som skett inneburit mer än en halvering och ligger nu på cirka 330 000 kronor per år. Manscentrum har ansökt om pengar från Socialstyrelsen men nekas de pengar så är framtiden oviss.
– Faktum är att Manscentrum kan vara avgörande i frågan om liv och död, i fråga om en kvinna slås ihjäl eller inte. Hur tänker du agera för att garantera Manscentrums framtid?

måndag 30 april 2018

Brådskar att laga socialförsäkringen


Sverige har sannolikt OECD:s hårdaste kvalifikationsregler för sjukersättning


Av Per Olsson
- - -

Socialförsäkringen har länge varit i strykklass. Sedan 1990-talets början har socialförsäkringarnas utgifter som andel av BNP varit stadigt sjunkande. Ännu har inte regeringen genomfört S-vallöftet om att ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukperioden och att taket i sjukförsäkringen höjs till tio basbelopp.

onsdag 18 april 2018

Bra tänder alltmer en klassfrågaRättvisepartiet Socialisterna står för att all vård ska vara gratis och tillgänglig utifrån behov


Av Robert Bielecki
- - -

Skriande och allt snabbare ökande klassklyftor leder också till en klyfta mellan hur bra tänder en har. Så kallade socioekonomiskt svaga grupper har generellt sett sämre tänder än de välbärgade. Och det höjda tandvårdsbidraget räcker inte långt.

Fram till och med du fyller 22 år är tandvården avgiftsfri. Men sedan kostar det, och det rejält. Vänsterpartiet firar med klang och jubel att tandvårdsbidraget höjs till 600 kronor för de mellan 23-29 år samt de över 65 år och till 300 kronor för de mellan 30-64 år, men det är alldeles otillräckligt (även om en höjning, även en liten, såklart är bra). 

"Privata utförare, som tandvårdsjätten tillika riskkapitalbolaget Praktikertjänst som år 2014 omsatte 355 miljoner kronor, måste kastas ut och istället drivas offentligt för att garantera demokratisk insyn och kontroll underifrån"

tisdag 17 april 2018

Nej till surrogatmödraskap och människohandel"Ett barn som Tammuz ”förmedlar”/säljer kostar kring en miljon. Det är kvinnor som lever på fattigdomsgränsen som hyr ut sina kroppar"

Av Elin Gauffin
- - -

Surrogatföretaget Tammuz fortsätter att utnyttja kryphål i lagen och ordnar som första surrogatföretag i Sverige ”informationsträffar” för att få kunder till sin omänskliga verksamhet. Men inte utan motstånd. Den 14 april samlade Socialistiska Feminister och Rött Forum till en aktion som uppmärksammade allmänheten på vad som pågick på Clarion hotell i Stockholm. 
"Sen har inte jag nåt behov av att veta hur mamman mår... Om jag tar fram pengarna vill jag bara ha barnet"
Lina Rigney Thörnblom (RS)

Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna sa i sitt tal att det inte handlar om välgörenhet, utan om en industri som omsätter miljarder. Ett barn som Tammuz ”förmedlar”/säljer kostar kring en miljon. Det är kvinnor som lever på fattigdomsgränsen som hyr ut sina kroppar.
Många av de svenska par som köper graviditet och barn utomlands gör det från Georgien. Det har uppmärksammats i bland annat Omvärlden att det ofta är kvinnor som har blivit misshandlade av sina män och flytt, där samhället inte ger något stöd, som blir surrogatmödrar. Tamina är en av dem som har fått hjälp av kvinnojouren Anti Violence Network i Tbilisi. 

lördag 7 april 2018

Kampanjen mot storskoleplanerna i Handen fortsätterRättvisepartiet Socialisterna kampanjar mot kommunledningens skolnedskärningar i Handen.
Sadia Islam, Patrizia Tipan och Jamila Zrioui (nr 20, 6 och 8 på Rättvisepartiet Socialisternas kommunvalsedel) är några av de som är ute och kampanjar idag.  
Vill du bli skriv? Kontakta oss på rs@socialisterna.org

fredag 6 april 2018

Kvinnojouren larmar: Kommuner placerar på vandrarhem

Haninge kvinnojour gästade Rättvisepartiet Socialisternas möte


Kim Loeld och Sanna Holm
Haninge Kvinnojour försöker ha möten med alla politiker för att presentera sina krav inför valet. Det är inte alla partier som har nappat, men Rättvisepartiet Socialisterna tycker att det är jätteviktigt och lät vårt medlemsmöte den 5 april fyllas av detta.

Sanna Holm började med att berätta om tjejjourens verksamhet. Genom samtalen (de erbjuder chatt, mejl och telefonsamtal), besök på skolor, självförsvarskurser med mera bekräftar jouren bilden av att många tjejer lider av ångest, relationsproblem och självmordstankar. Förra året hjälpte Haninge tjejjour 127 tjejer. Deras slutsatser är att den psykiska ohälsan bland unga tjejer till stor del beror på pressen att alltid visa upp sig som ”perfekt” i sociala medier, pressen att ha högsta betyg och att vi har ett väldigt individualistiskt samhälle.
"Våldet har på inget sätt minskat, men kommunerna väljer att placera utsatta kvinnor och barn på vandrarhem istället"
Annelie Dahlberg är anställd på kvinnojourens skyddade boende. De tillhandahåller 17 sängplatser. Ofta kommer kvinnorna från olika delar av landet eftersom det är för farligt att bo i sin egna kommun. Jouren hjälper kvinnorna med kontakter med socialtjänsten, arbetsförmedlingen, kuratorer, polisen, barnomsorgen, advokater med mera. De kan ordna barnvakt och följa med och handla.

torsdag 5 april 2018

Flera skogar och kulturlandskapet kring Årsta slott kan skövlas

Kulturlandskapet vid Årsta slott, snart fyllt av privata lyxhus
och konferensanläggningar?
Foto: Holger Ellgaard
Stora markägare bekanta med toppolitiker styrde kommunens planer om superexploatering för att bygga rikemansreservatet ”Haninge sjöstad” • Fyra skogar hotas av skövling

Under ett extrainkallat kommunstyrelsemöte i somras klubbades en väldigt nedtystad avsiktsförklaring mellan Haninge kommun och Fopha Invest AB. Planen är att bygga ett exklusivt bostadsområde, hotell och konferensanläggning i de skogar och kulturlandskap som omger Årsta slott. Detta skedde helt utan diskussion i kommunfullmäktige. Dessutom visade det sig att avsiktsförklaringen medger fler platser för exploatering än vad som medges i kommunens egen översiktsplan som strax innan hade klubbats igenom av kommunfullmäktige.
I decennier har det varit omöjligt att få igenom exploateringar i naturområdena som omger Årsta slott. Men nu står det på dagordningen.

Kartbild till vänster: Ur Haninges översiktsplan där utredningsområdet är markerat med en lila prick. Kartbild till höger: Ur avsiktsförklaringen med Fopha Invest AB, där hela den röda cirkeln markerar området som får exploateras. Gröna områden anses vara lämpliga att utreda med avseende på utveckling av bostäder, gula områden anses möjliga att utreda.
"Istället för att bygga fler billiga hyresrätter i tätorterna vill etablissemangets partier slösa skattepengar på att bygga rikemansreservat med skövling av naturen som följd"
Hur gick detta till? Stora markägare och deras kontakter inom kommunens politiska etablissemang, uppger en källa i kommunhuset. Efter år av lobbande fick en stor mark- och säteriägare samt nära vän med med högt uppsatta moderata politiker med sin mark som ”utredningsområde” för exploatering i kommunens översiktsplan – vilken dessutom bereddes av en ledande M-politiker och bekant till markägaren – och i efterhand kom ytterligare en markägares mark att inkluderas i exploateringsplanerna trots att dessa inte finns med i översiktsplanen som kommunfullmäktige beslutat om. Fyra skogsområden kommer att skövlas om planerna i avsiktsförklaringen förverkligas.
– Jag har aldrig varit med om något motsvarande, att ett avtal tecknas med ett bolag om en omfattande exploatering av ett område som inte ens är med i Översiktsplanen, tvärtom talas det om att området är skyddsvärt, berättar en källa i kommunhuset.
– Man skall veta att det handlar om oerhörda ekonomiska intressen för markägarna. De har i många år sålt strötomter. En av de senaste som såldes gick för drygt 4 miljoner, den är på 1600 kvm, berättar källan.
Rättvisepartiet Socialisterna var enda parti som röstade mot att området nordöst om Årsta havsbad skulle vara ett utredningsområde för exploatering när Översiktsplanen klubbades i kommunfullmäktige.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Istället för att bygga fler billiga hyresrätter i tätorterna vill etablissemangets partier slösa skattepengar på att bygga rikemansreservat med skövling av naturen som följd, säger Mattias Bernhardsson, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige och initiativtagare till kampanjen "Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap".
Sven Gustafsson (M), som satt ordförande i översiktsplaneberedningen, kallar Årstaområdet för ”superattraktivt”.

onsdag 4 april 2018

Växande förskoleuppror1 500 vittnesmål • 15 000 underskrifter • 25 000 gruppmedlemmar i Förskoleupproret

Under kampparollerna ”Nu tar tystnadskulturen inom förskolan stopp, nu går vi samman och mobiliserar oss. Nu måste politiker och beslutsfattare lyssna” har Förskoleupproret tagit nya steg sedan förra veckan.

Nu har upproret 25 000 medlemmar på Facebook och 15 000 har skrivit på namninsamlingen. Förskoleupproret lämnade in sina 1 500 vittnesmål under hashtaggen #pressatläge till Lärarförbundet och Kommunal. Vittnesmålen är sorterade kommunvis, vilket gör att det har varit enorm spridning i media över hela landet. Dessutom är demonstrationer planerade till den 26 maj.
Medan barngruppstorlekarna har sjunkit (men väldigt lite) i en del landsändar har de växt i andra som i till exempel Stockholm. Värst är det i Nynäshamn, där det finns exempel på barngrupper på 27 barn. 

”Att vara kallsvettig av stress flera gånger om dagen. Att räkna barn hysteriskt av rädsla för att ha glömt någon..."
I Haninge skriver en av de anställda: 

tisdag 3 april 2018

Låt Mahmood Elane stanna i Sverige

19-årige Mahmood från Jordbro riskerar att utvisas efter 7 år i Sverige • Klasskompisarna demonstrerade vid förvaret


Mahmood Alane, 19 år, ska utvisas till Irak efter hela 7 års tid i Sverige.
Mahmood går i andra året i yrkesgymnasium och utbildar sig till mekaniker. Han är välkänd i Jordbro där han bor och beskrivs av många som en engagerad glädjespridare.
Andres Silva

Igår slöt Mahmoods klasskompisar, vänner och föreningsaktiva upp och demonstrerade på Poseidons torg i Haninge med krav på asyl.
– Mahmood är den skönaste grabben, hjälpsam mot alla, han tar hand om sin mamma och är väl etablerad här, säger Andrés Silvaidrottsledare i Jordbro som talade på gårdagens demonstration för asyl åt Mahmood på Poseidons torg.

Marco Maturana (RS)
– Varje vecka dör människor i Irak och än idag är en tredjedel av Iraks befolkning i behov av nödhjälp för att överleva. Detta är inte humant, ingen människa är illegal, utvisa inte Mahmood!, sa Marco Maturana från Rättvisepartiet Socialisterna.
Demonstrationen fortsatte till Sergels torg i Stockholm och vidare till Migrationsverkets förvar i Märsta där Mahmood sitter inlåst i väntan på att skickas till krigszonen Irak.

Protester och organisering lönar sig. Den kände boxningstalangen Laziz Sharifov och den politiska flyktingen Hanna Tadesa vann båda uppehållstillstånd nyligen - engagemanget från lärare, elever och grannar var avgörande.

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för asyl åt Mahmood Elane och alla andra som riskerar att utvisas till krig och förtryck. Återinför asylrätten!

måndag 2 april 2018

Här är Rättvisepartiet Socialisternas kommunvalsedel för Haninge

Val till kommunfullmäktige i Haninge, 9 september 2018

Klicka på de färgmarkerade namnen på kandidatlistan för att läsa tidigare artikar om eller av kandidaten. Toppnamnen Mattias och Lina är Rättvisepartiet Socialisternas nuvarande kommunfullmäktigeledamöter


 1. Mattias Bernhardsson, kommunfullmäktigeledamot, ordförande "Bevara Haninges skogar, skärgård & kulturlandskap"
 2. Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot, studerande, industritjänsteman
 3. Robert Bielecki, talesperson "Rusta upp Jordbro"
 4. Sadia Islam, behandlingsassistent kvinnojour
 5. James Hogg, pensionär
 6. Sherihan Hassan, skolkurator
 7. Marco Maturana, terminalarbetare
 8. Jamila Zrioui, lokalvårdare
 9. Tommy Holmberg, tekniker
 10. Ifrah Hassan, programansvarig våldsprevention
 11. Stephen Rigney, socialsekreterare
 12. Silvia Tipan, lokalvårdare
 13. Mahir Kocak, taxichaufför
 14. Mi Alforsen, pensionär
 15. Youssef Boularbah, lärare
 16. Selda Bicen, personlig assistent
 17. Rolf Magnusson, köksmästare
 18. Pari Bakhshi, barnskötare
 19. Ali Mahmoudi, undersköterska
 20. Patricia Tipan, lokalvårdare
 21. Jesper Johansen, vaktmästare
 22. Katja Raetz, specialistsjuksköterska